Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o obronie Ojczyzny


Dz.U.2024.0.248 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

Rozdział 1 Zmiany w przepisach

Art. 698. Zmiana ustawy o opłatach w sprawach karnych

W ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983 r. poz. 223, z 1995 r. poz. 443, z 2003 r. poz. 2272, z 2011 r. poz. 1431 oraz z 2013 r. poz. 1247) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 700. Zmiana ustawy Kodeks pracy

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 703. Zmiana ustawy o drogach publicznych

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32) w art. 19 przeniesienie pracownika resortu obrony narodowej ust. 9 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

Art. 706. Zmiana ustawy o Policji

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 707. Zmiana ustawy o Straży Granicznej

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 717. Zmiana ustawy Kodeks karny wykonawczy

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53, 472, 1236 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 22) w art. 12 przysięga żołnierza Sił Zbrojnych i w art. 179 zaświadczenie o okresie pełnienia terytorialnej służby wojskowej w pkt 4
(zmiany pominięte).

Art. 725. Zmiana ustawy o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym

W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o szczególnych zasadach, warunkach i trybie mianowania na wyższe stopnie wojskowe żołnierzy uczestniczących w walkach o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym (Dz. U. poz. 804 oraz z 2014 r. poz. 496) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 731. Zmiana ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) w art. 97 przepisy stosowane w okresie pełnienia przez kandydata do zawodowej służby wojskowej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w § 2
(zmiany pominięte).

Art. 735. Zmiana ustawy – Prawo lotnicze

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 738. Zmiana ustawy – Prawo upadłościowe

W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140) w art. 1571 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
(zmiany pominięte).

Art. 743. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 oraz z 2022 r. poz. 91) w art. 2 objaśnienie pojęć w ust. 1 w pkt 1 w lit. e
(zmiany pominięte).

Art. 750. Zmiana ustawy o ewidencji ludności

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583) w art. 24 prerogatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ust. 6
(zmiany pominięte).

Art. 752. Zmiana ustawy – Kodeks wyborczy

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) w art. 30 zadania wojewody w § 1
(zmiany pominięte).

Art. 757. Zmiana ustawy – Prawo restrukturyzacyjne

W ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1588 i 2140) w art. 51 nabywanie sprzętu wojskowego w celu przekazania w leasing Siłom Zbrojnym w ust. 1c pkt 3
(zmiany pominięte).

Art. 759. Zmiana ustawy – Prawo o zgromadzeniach

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) w art. 8 rozporządzenie określające sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony w ust. 5
(zmiany pominięte).

Art. 764. Zmiana ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1050) w art. 9 prawo do żądania niezbędnej pomocy przez organy wojskowe w toku wykonywania zadań w zakresie obronności państwa w ust. 1
(zmiany pominięte).

Art. 765. Zmiana ustawy o Służbie Ochrony Państwa

W ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333) w art. 75 rozporządzenie określające sposób prowadzenia ewidencji wojskowej:
(zmiany pominięte).

Art. 772. Zmiana ustawy o zawodzie farmaceuty

W ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 184) w art. 36 określanie szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych na kolejny 15-letni okres planistyczny w ust. 1 w pkt 6
(zmiany pominięte).

Art. 774. Zmiana ustawy o służbie zagranicznej

W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003) art. 27 zapewnianie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa oraz sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju przez Radę Ministrów
(zmiany pominięte).
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.