Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Rozdział 8. Ewidencja mienia Skarbu Państwa

Art. 42. Ewidencja mienia Skarbu Państwa

1. Mienie Skarbu Państwa podlega ewidencjonowaniu.
2. Ewidencję mienia Skarbu Państwa prowadzi się z uwzględnieniem:
1) właściwych dla danego podmiotu zasad ewidencji, określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) zasad ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, określonych w odrębnych przepisach.
3. Stan mienia Skarbu Państwa ustala się lub rejestruje na dzień 31 grudnia każdego roku.
4. Przepisy ust. 2 i 3 nie naruszają obowiązków jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, wynikających z przepisów odrębnych.

Art. 43. Zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej

Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
1) przygotowuje i przedkłada Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa;
2) prowadzi ewidencję podmiotów, w szczególności państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub do działania w imieniu Skarbu Państwa;
3) prowadzi zbiorczą ewidencję mienia Skarbu Państwa.

Art. 44. Rozporządzenie w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 zadania Prezesa Prokuratorii Generalnej pkt 3, oraz związane z tym obowiązki jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia dostępu do informacji umożliwiających zarządzanie mieniem Skarbu Państwa.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.