Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U.2024.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Rozdział 5. Wykonywanie praw z akcji w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

Art. 31. Uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa

1. Spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1) wytwarzanie lub przesyłanie energii elektrycznej lub
2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7) wytwarzanie lub obrót materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją oraz wyrobami lub technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9) przeładunek towarów w portach morskich, w szczególności w zakresie ropy naftowej i jej produktów oraz skroplonego gazu ziemnego, lub
10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
11) działalność telekomunikacyjna, lub
12) przesyłanie paliw gazowych, lub
13) wydobywanie lub przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni lub amunicji oraz wyrobów lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
14) wydobywanie węgla kamiennego, gazu ziemnego lub ropy naftowej, lub
15) wydobywanie i przerób rudy miedzi, lub
16) działalność finansowa lub ubezpieczeniowa, lub
17) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, lub
18) zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną, o której mowa w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, lub
19) produkcja artykułów spożywczych, lub
20) działalność holdingów finansowych, lub
21) działalność w zakresie transportu lądowego, wodnego, w tym morskiego, lub lotniczego, lub
22) działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych, lub
23) działalność w zakresie informacji i komunikacji
– może być uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, uwzględniając znaczenie prowadzonej przez spółkę działalności dla gospodarki państwa.

Art. 33. Wymogi wobec podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji Skarbu Państwa lub niektórych spółek

Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji spółek uznanych zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa ust. 2 za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka organu nadzorczego spółki uznanej zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa ust. 2 za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa wskazuje osobę, która:
1) spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych ust. 1–3 i 5;
2) posiada wiedzę lub doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania działalnością przedsiębiorstw, nadzoru nad działalnością organów zarządzających przedsiębiorców, doradztwa gospodarczego lub specyfiki funkcjonowania rynku objętego przedmiotem działalności spółek uznanych zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 31 uznanie spółki za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa ust. 2 za spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.