Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych


Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Rozdział 10. Zmiany w przepisach, przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe

Art. 69. Zmiana ustawy o Policji

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 75. Zmiana ustawy o finansach publicznych

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.) w art. 22 obowiązki służb porządkowych wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 77. Przepis przejściowy

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 79 utrata mocy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 77b. Przepis przejściowy

Od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu do dnia 30 czerwca 2019 r. w odniesieniu do meczów turnieju FIFA U20 Mistrzostwa Świata Polska 2019 nie stosuje się przepisów art. 15 sprzedaż biletów na mecz piłki nożnej ust. 1 i 2.

Art. 78. Przepis przejściowy

Projekty przebudowy stadionów, istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają uzgodnieniom z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji oraz właściwym związkiem sportowym i właściwym podmiotem zarządzającym rozgrywkami, w zakresie tworzenia i funkcjonowania infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo osób uczestniczących w meczach piłki nożnej.

Art. 80. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2009 r., z tym że art. 13 systemy identyfikacji osób ust. 1 - w zakresie dotyczącym meczów piłki nożnej organizowanych poza ramami ligi zawodowej - wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.04.2009 r. - Dz.U. z 2009 r. poz. 504]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.