Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


Dz.U.2024.0.399 t.j. - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących, przepisy epizodyczne oraz przepisy końcowe

Art. 12a. Termin przekazania sprawozdań za 2019 r.

1. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9n sprawozdania odbierającego odpady komunalne ust. 1, art. 9na sprawozdania prowadzącego punkt zbierania odpadów komunalnych ust. 1 i art. 9nb sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne ust. 1, przekazuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
2. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9q sprawozdanie z gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazuje się w terminie do dnia 31 października 2020 r.
3. Sprawozdania za 2019 r., o których mowa w art. 9s sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, przekazuje się w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
4. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 r., o której mowa w art. 9tb analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Art. 13. Przepis przejściowy

Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność, na którą zgodnie z art. 7 wymóg uzyskania zezwolenia na działalność usługową w zakresie zapewnienia porządku i czystości, wymagane jest uzyskanie zezwolenia, są zobowiązani uzyskać stosowne zezwolenie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.

Art. 14. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.11.1986 r. - Dz.U. z 1986 r. poz. 622]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.