Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o partiach politycznych


Dz.U.2023.0.1215 t.j. - Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych

Rozdział 6a. Przepisy karne

Art. 49b. Użyczenie nieruchomości partii wbrew przepisom ustawy, naruszenie zasad gromadzenia środków finansowych partii

Kto:
1) w imieniu partii politycznej użycza posiadane przez nią nieruchomości lub lokale z innym przeznaczeniem niż na biura poselskie, senatorskie lub biura radnych gminy, powiatu albo województwa,
2) narusza zasady określone w art. 24 majątek partii politycznych, ust. 8 dotyczące sposobu gromadzenia środków finansowych partii politycznej,
podlega karze grzywny.

Art. 49c. Naruszenie zasad finansowania partii

Kto:
1) przeznacza majątek partii politycznej na cele inne niż określone w art. 24 majątek partii politycznych ust. 2,
2) w imieniu partii politycznej prowadzi działalność gospodarczą z naruszeniem przepisu art. 24 majątek partii politycznych ust. 3,
3) przekazuje partii politycznej albo przyjmuje w imieniu partii politycznej środki finansowe lub wartości niepieniężne z naruszeniem przepisów art. 25 źródła i warunki finansowania partii politycznej,
4) dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań partii politycznej będąc osobą inną aniżeli wymieniona w art. 25 źródła i warunki finansowania partii politycznej ust. 1 i art. 25a poręczenie kredytu bankowego na cele statutowe ust. 1 lub z naruszeniem limitu wpłat, o którym mowa w art. 25 źródła i warunki finansowania partii politycznej ust. 4,
podlega grzywnie od 1.000 do 100.000 złotych.

Art. 49f. Naruszenie przepisów ustawy w przedmiocie finansowania kampanii wyborczych lub sprawozdania o źródłach finansowania partii

Kto:
1) wydatkuje środki partii politycznej w celu finansowania kampanii wyborczych bez pośrednictwa Funduszu Wyborczego,
2) nie wykonuje lub nie dopuszcza do wykonania obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 38 sprawozdanie o źródłach pozyskanych przez partię środków finansowych, albo podaje w nim nieprawdziwe dane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 49g. Naruszenie przepisów ustawy w zakresie gromadzenia środków finansowych Funduszu Wyborczego

Kto:
1) narusza zasady określone w art. 36 zasady gromadzenia środków finansowych w ramach Funduszu Wyborczego, ust. 3 dotyczące sposobu gromadzenia środków finansowych Funduszu Wyborczego,
2) dokonuje wpłat na Fundusz Wyborczy w wysokości przekraczającej limity określone w art. 36a ograniczenia wpłat na Fundusz Wyborczy, ust. 1 lub 2,
3) nie wprowadza zastrzeżenia do umowy rachunku bankowego zawartej przez niego w imieniu Funduszu Wyborczego, że wpłaty na rzecz Funduszu Wyborczego mogą być dokonywane tylko w sposób określony w art. 36a ograniczenia wpłat na Fundusz Wyborczy, ust. 3,
podlega karze grzywny.

Art. 49h. Odesłanie do przepisów postępowania w sprawach o wykroczenia

Do postępowania w sprawach, o których mowa w art. 49b użyczenie nieruchomości partii wbrew przepisom ustawy, naruszenie zasad gromadzenia środków finansowych partii oraz art. 49g naruszenie przepisów ustawy w zakresie gromadzenia środków finansowych Funduszu Wyborczego, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.