Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Prawo prasowe


Dz.U.2018.0.1914 t.j. - Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe

Rozdział 7. Odpowiedzialność prawna

Art. 38. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie prawa przez opublikowanie materiału prasowego lub jego ujawnieniem przed publikacją

1. Odpowiedzialność cywilną za naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. W zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa spowodowane ujawnieniem materiału prasowego przed jego publikacją.

Art. 39. Dochodzenie roszczenia o opublikowanie sprostowania

1. Jeżeli redaktor naczelny odmówił opublikowania sprostowania albo sprostowanie nie ukazało się w terminie określonym w art. 32 publikacja sprostowania ust. 1–3 lub ukazało się z naruszeniem art. 32 publikacja sprostowania ust. 4 lub 5, zainteresowany podmiot, o którym mowa w art. 31a bezpłatne opublikowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości ust. 1 lub 2, może wytoczyć powództwo o opublikowanie sprostowania.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od dnia opublikowania materiału prasowego.

Art. 41. Publikacje pozostające pod ochroną prawa

Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu, Senatu i organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz ich organów, a także publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub artystycznych albo innej działalności twórczej, zawodowej lub publicznej służy realizacji zadań określonych w art. 1 konstytucyjne prawa prasy i pozostaje pod ochroną prawa; przepis ten stosuje się odpowiednio do satyry i karykatury.

Art. 42. Wyłączenie odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez określone podmioty

1. Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych, o których mowa w art. 34 publikowanie komunikatów, obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń, o których mowa w art. 35 publikowanie prawomocnych wyroków sądu, orzeczeń, ogłoszeń sądu lub innych organów państwowych.
2. Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36 zamieszczanie odpłatnych ogłoszeń i reklam.

Art. 47. Odpowiedzialność karna za uchylanie się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia organu państwowego lub listu gończego

Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 34 publikowanie komunikatów, obwieszczeń, uchwał lub zarządzeń i art. 35 publikowanie prawomocnych wyroków sądu, orzeczeń, ogłoszeń sądu lub innych organów państwowych uchyla się od opublikowania komunikatu urzędowego, ogłoszenia sądu lub innego organu państwowego, jak również listu gończego
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 49. Odpowiedzialność karna za naruszanie przepisów ustawy

Kto narusza przepisy art. 3 zakaz ograniczania lub utrudniania przez pracownika poligrafii i kolportażu drukowania lub nabywania prasy z powodu ich programu lub treści, art. 11ust . 2, art. 14 warunki publikowania informacji, art. 15 tajemnica dziennikarska ust. 2 i art. 27 oznaczanie druków periodycznych, serwisów agencyjnych i podobnych druków prasowych
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Art. 49b. Odpowiedzialność karna za publikowanie wypowiedzi bez umożliwienia autoryzacji

1. Kto publikuje dosłownie cytowaną wypowiedź bez umożliwienia osobie udzielającej informacji dokonania autoryzacji na zasadach określonych w art. 14a autoryzacja udzielonych dziennikarzowi informacji
– podlega karze grzywny.
2. Karze, o której mowa w ust. 1, nie podlega, kto publikuje wypowiedź identyczną z udzieloną przez osobę udzielającą informacji.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.