Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o usługach detektywistycznych


Dz.U.2020.0.129 t.j. - Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Rozdział 2. Prawa i obowiązki detektywa

Art. 9. Uzyskiwanie informacji przez detektywa

O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, może uzyskiwać informacje od osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 10. Obowiązek posiadania licencji i jej okazywania podczas czynności

Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11. Obowiązki przy wykonywaniu usług detektywistycznych

Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej z prawem lub nieetycznej;
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych informacji.

Art. 11a. Obowiązek powiadomienia o zmianie danych

Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób, którym wydano licencje, zwany dalej "rejestrem detektywów", o zmianie danych, o których mowa w art. 40 rejestr detektywów ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Art. 12. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej

1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1.
3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 13. Informacje przekazywane przedsiębiorcy zatrudniającego detektywa

Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie czynności, o których mowa w art. 2 pojęcie usług detektywistycznych, ust. 1, obejmujące:
1) opis stanu faktycznego;
2) datę rozpoczęcia czynności;
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4) datę zakończenia czynności.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.