Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o stanie wyjątkowym


Dz.U.2017.0.1928 t.j. - Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Rozdział 4. Przepisy karne

Art. 23. Odpowiedzialność karna za naruszenie zakazów ustawy lub niedopełnienie obowiązków nakazanych ustawą

1. Kto w czasie stanu wyjątkowego:
1) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 prawa zawieszone w czasie stanu wyjątkowego ust. 1 pkt 1 organizuje lub przeprowadza zgromadzenie,
2) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 prawa zawieszone w czasie stanu wyjątkowego ust. 1 pkt 2 organizuje lub przeprowadza imprezę masową albo inną imprezę artystyczną lub rozrywkową, niebędącą imprezą masową,
3) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 prawa zawieszone w czasie stanu wyjątkowego ust. 1 pkt 3-5 uczestniczy w strajku lub innej akcji protestacyjnej pracowników lub rolników, albo akcji protestacyjnej studentów zorganizowanej przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje,
4) wbrew zakazowi określonemu w art. 16 prawa zawieszone w czasie stanu wyjątkowego ust. 1 pkt 6 lit. a tworzy stowarzyszenie, partię polityczną, związek zawodowy, organizację społeczno-zawodową rolników, organizację pracodawców, ruch obywatelski, dobrowolne zrzeszenie lub fundację,
5) wbrew nakazowi określonemu w art. 16 prawa zawieszone w czasie stanu wyjątkowego ust. 1 pkt 6 lit. b uczestniczy w działalności zarejestrowanego stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchu obywatelskiego, dobrowolnego zrzeszenia lub fundacji,
6) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ust. 1 nie posiada przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
7) wbrew nakazowi lub zakazowi określonemu w art. 18 obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ust. 2 pkt 1 przebywa lub nie opuszcza w ustalonym czasie oznaczonego miejsca, obiektu lub obszaru,
8) wbrew nakazowi określonemu w art. 18 obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ust. 2 pkt 2 zmienia miejsce pobytu stałego lub czasowego bez wymaganego zezwolenia,
9) wbrew nakazowi określonemu w art. 18 obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ust. 2 pkt 3 nie zgłasza w ustalonym terminie organowi ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości,
10) wbrew zakazowi określonemu w art. 18 obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ust. 2 pkt 4 utrwala za pomocą środków technicznych wygląd lub inną cechę określonego miejsca, obiektu lub obszaru,
11) wbrew nakazowi określonemu w art. 21 zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela pkt 1 narusza zasady reglamentacji zaopatrzenia ludności,
11a) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela pkt 1a podwyższa ceny na towary lub usługi określonego rodzaju albo nie stosuje się do nakazu stosowania cen w wysokości ustalonej na towary lub usługi określonego rodzaju,
12) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21 zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela pkt 2 nie stosuje się do nakazu zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, albo bez wymaganego zezwolenia rozpoczyna działalność gospodarczą określonego rodzaju,
13) wbrew zakazowi określonemu w art. 21 zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela pkt 3 organizuje lub przeprowadza zajęcia dydaktyczne w szkołach,
14) wbrew zakazowi określonemu w art. 21pkt 4 nie stosuje się do wprowadzonych ograniczeń w obrocie krajowymi środkami płatniczymi, obrocie dewizowym oraz działalności kantorowej,
15) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21pkt 5 nie stosuje się do ograniczeń w transporcie drogowym, kolejowym lub lotniczym, albo w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub na śródlądowych drogach wodnych,
16) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21pkt 6 nie stosuje się do nakazu wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, albo nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich zabezpieczenia,
17) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21pkt 7 nie stosuje się do nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, albo zakazu ich noszenia,
18) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 21pkt 8 nie stosuje się do wprowadzonych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej
- podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Rozpoznawanie spraw, określonych w ust. 1, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym.

Art. 24. Postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w ustawie

1. Niewykonane w całości lub w części do dnia zniesienia stanu wyjątkowego lub uchylenia odpowiednich ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela kary za wykroczenia wymierzone na podstawie przepisów ustawy podlegają wykonaniu.
2. Postępowania w sprawach o wykroczenia określone w niniejszej ustawie, wszczęte i niezakończone orzeczeniem kończącym postępowanie do dnia zniesienia stanu wyjątkowego lub uchylenia odpowiednich ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela, prowadzi się na podstawie przepisów ustawy, a wymierzone kary podlegają wykonaniu.
3. Po zniesieniu stanu wyjątkowego postępowanie w sprawach o wykroczenia określone w niniejszej ustawie prowadzi się na zasadach ogólnych.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.