Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Z ArsLege gwarantujemy, że zdasz!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o referendum ogólnokrajowym


Dz.U.2020.0.851 t.j. - Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Rozdział 9. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

Art. 70. Wybór trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

1. O wyborze trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej w drodze referendum decyduje Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
2. O podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 1, Marszałek Sejmu zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów.

Art. 70a. Uchwała Sejmu o wyborze trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

W przypadku nieuchwalenia, w trybie art. 90 przekazanie uprawnień organizacji międzynarodowej, ust. 2 Konstytucji, ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, Sejm może podjąć uchwałę o wyborze trybu wyrażenia zgody na ratyfikację takiej umowy. Przepis art. 70 wybór trybu wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 71. Tryb zarządzenia referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej

1. Referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej może zarządzić Sejm lub Prezydent Rzeczypospolitej za zgodą Senatu na zasadach i w trybie określonych w art. 60 organy uprawnione do zarządzenia referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,
2. Uchwałę o zarządzeniu referendum Sejm podejmuje z własnej inicjatywy. Do uchwały Sejmu o zarządzeniu referendum stosuje się odpowiednio przepis art. 65 uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum, ust. 1. Szczegółowy tryb podjęcia uchwały określa regulamin Sejmu.
3. Do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej o zarządzeniu referendum przepis art. 64 tryb wyrażania przez Senat zgody na zarządzenie referendum na wniosek Prezydenta RP, i art. 65 uchwała Sejmu lub postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu referendum, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 73. Wiążący wynik referendum i zgoda na ratyfikację umowy międzynarodowej

1. Wynik referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy, o której mowa w art. 69 tryb postępowania Prezesa Rady Ministrów po podpisaniu wymagającej ratyfikacji umowy międzynarodowej, jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
2. Jeżeli wynik referendum jest wiążący, a większość głosów ważnych oddano za odpowiedzią pozytywną, Prezydent Rzeczypospolitej uzyskuje zgodę na ratyfikację umowy, o której mowa w ust. 1.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.