Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

APLIKACJA NOTARIALNA

Termin egzaminu: 28 września 2024 r. (sobota)
Start: ---
Miejsce: przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zawiadomi kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu wstępnego.
Termin składania wymaganych dokumentów: ---
Wysokość opłaty za egzamin: ---

Dowiedz się więcej na temat swojego egzaminu, poznaj szczegóły:


Sprawdź, jakie produkty przygotowaliśmy dla Twojej aplikacji

Zobacz zakres materiału wymagany na egzaminie:

nr nazwa pro test audio
1 Kodeks pracy
2 Kodeks cywilny
3 Kodeks postępowania cywilnego
4 Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5 Prawo wekslowe
6 Kodeks postępowania administracyjnego
7 Ustawa o samorządzie powiatowym
8 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
9 Ustawa o fundacji rodzinnej
10 Ustawa o gospodarce nieruchomościami
11 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
12 Ustawa o samorządzie województwa
13 Ordynacja podatkowa
14 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych
15 Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych
16 Prawo upadłościowe
17 Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
18 Prawo spółdzielcze
19 Prawo o notariacie
20 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
21 Ustawa o samorządzie gminnym
22 Ustawa o własności lokali
23 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
24 Prawo o ustroju sądów powszechnych
25 Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich
26 Kodeks spółek handlowych
27 Ustawa o podatku od spadków i darowizn
28 Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
29 Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
30 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
31 Prawo prywatne międzynarodowe
32 Traktat o Unii Europejskiej
33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
34 Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego
35 Prawo o aktach stanu cywilnego
36 Prawo o prokuraturze
37 Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości
38 Prawo przedsiębiorców
39 Ustawa o Sądzie Najwyższym
40 Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
41 Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
42 Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
43 Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
44 Ustawa o dowodach osobistych

Sprawdź, z czego trafiały się pytania na egzaminach:

Nazwa aktu

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 28 29 33 27 26 23 32 34 30 24 31 30
. rzeczowa 4 8 9 11 8 8 7 7 8 5 3 9
. spadki 3 6 5 3 11 0 7 8 6 7 9 6
. ogólna 10 5 6 3 3 5 2 4 4 3 9 6
. zobowiązania 11 10 13 10 4 10 16 15 12 9 10 9
Kodeks postępowania administracyjnego 3 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 6
. Przepisy ogólne 0 0 0 0 1 1 0 4 0 1 1 4
. Administracyjne kary pieniężne 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1
. Postępowanie 3 5 4 3 3 2 2 1 4 1 4 1
. Skargi i wnioski 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Udział prokuratora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 12 11 11 10 8 11 10 10 9
. Przepisy ogólne 10 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3
. Proces 5 15 14 11 10 10 10 8 11 6 10 0
. Postępowanie nieprocesowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
Kodeks pracy 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
. Urlopy pracownicze 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Bezpieczeństwo i higiena pracy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Odpowiedzialność materialna pracowników 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Przepisy ogólne 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0
. Stosunek pracy 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Przedawnienie roszczeń 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
. Obowiązki pracownika i pracodawcy 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
. Czas pracy 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 6 6
. Obowiązek alimentacyjny 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
. Małżeńskie ustroje majątkowe 3 3 3 1 1 2 1 0 0 1 1 3
. Prawa i obowiązki małżonków 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
. Rodzice i dzieci 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0
. Przysposobienie 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
. Separacja 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Opieka nad małoletnim 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
. Zawarcie małżeństwa 1 1 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0
. Ustanie małżeństwa 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
. Kuratela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Kodeks spółek handlowych 14 12 17 18 13 16 20 24 18 21 16 18
. Spółka jawna 0 1 2 4 0 2 3 4 1 2 1 2
. Spółka komandytowa 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0
. Spółka komandytowo-akcyjna 0 0 1 0 0 0 1 2 3 1 1 1
. Spółka partnerska 1 0 1 0 0 3 0 1 2 0 2 1
. Łączenie się spółek 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1
. Przekształcenia spółek 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
. Spółka akcyjna 6 2 4 5 4 3 2 5 6 5 6 5
. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5 4 5 7 3 6 9 7 4 9 3 5
. Podział spółek 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Przepisy wspólne dla spółek osobowych i kapitałowych 1 4 0 1 4 2 2 0 0 3 3 3
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 6 5 4 5 6 4 3 2 4 4 4
. Sejm i Senat 0 5 1 3 1 1 1 0 1 1 0 1
. Sądy i trybunały 2 0 2 1 2 0 1 0 0 0 1 2
. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
. Rada Ministrów i administracja rządowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
. Samorząd terytorialny 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
. Źródła prawa 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
. Stany nadzwyczajne 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
. Rzeczpospolita 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
. Finanse publiczne 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
. Zmiana Konstytucji 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ordynacja podatkowa 2 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 6
Prawo bankowe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo budowlane 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
Prawo czekowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0
Prawo o aktach stanu cywilnego 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1
Prawo o notariacie 5 5 6 9 8 12 8 6 6 7 7 8
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 5 3 3 2 4 4 5 4 5 5 6 4
Prawo o prokuraturze 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Prawo o stowarzyszeniach 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Prawo o ustroju sądów powszechnych 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 3
Prawo prywatne międzynarodowe 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 2
Prawo przedsiębiorców 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
Prawo spółdzielcze 2 0 1 2 0 1 2 3 3 2 2 2
Prawo upadłościowe 6 7 7 8 7 5 5 5 6 7 5 5
Prawo wekslowe 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Rozporządzenie (WE) NR 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Traktat o Unii Europejskiej 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 10 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o finansach publicznych 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Wieloletni Plan Finansowy Państwa i ustawa budżetowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. Zasady finansów publicznych 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
. Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o Sądzie Najwyższym 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1
Ustawa o dowodach osobistych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ustawa o fundacjach 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0
Ustawa o gospodarce komunalnej 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Ustawa o gospodarce nieruchomościami 4 5 2 7 7 3 3 2 3 4 4 6
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 1 2 1 2 5 1 1 1 2 2 0 0
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o księgach wieczystych i hipotece 3 1 4 5 3 6 5 7 2 2 5 6
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 2 1 0 2 0 0 1 0 2 2 0 1
Ustawa o lasach 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 4 2
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 0 3 2 0 3 3 2 1 2 0 0 0
Ustawa o opłacie skarbowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
. Przepisy ogólne 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
. Podatek od nieruchomości 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
. Opłaty lokalne 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 0 0 0 3 2 2 1 1 1 1 1 0
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 1 0 1 2 4 1 1 2 2 2 2 2
Ustawa o podatku od spadków i darowizn 1 4 1 1 5 3 1 1 2 3 1 3
Ustawa o podatku rolnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o prawach konsumenta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o samorządzie gminnym 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Ustawa o samorządzie powiatowym 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Ustawa o samorządzie województwa 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ustawa o scalaniu i wymianie gruntów 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 1 3 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Ustawa o własności lokali 2 1 5 3 4 4 3 1 2 3 2 1
Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (poprzedni tytuł: Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
WIEDZA OGÓLNA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozwiń

Kodeksy podstawą egzaminu wstępnego!

Najwięcej pytań na egzaminach wstępnych w latach 2012-2023 pojawiało się z Kodeksów oraz Konstytucji. Oznacza to, że jeśli przygotowanie do egzaminu opierałoby się tylko na nauczeniu Konstytucji i samych Kodeksów wymaganych na egzaminie, to bez żadnego błędu zdobyłbyś około 75 punktów.

Kodeks

Aplikacja notarialna

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Kodeks cywilny 28 29 33 27 26 23 32 34 30 24 31 30
Kodeks postępowania administracyjnego 3 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 6
Kodeks postępowania cywilnego 15 15 15 12 11 11 10 8 11 10 10 9
Kodeks pracy 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 4 4 4 3 4 4 3 5 4 4 6 6
Kodeks spółek handlowych 14 12 17 18 13 16 20 24 18 21 16 18
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 3 6 5 4 5 6 4 3 2 4 4 4

SUMA

66

69

81

70

65

65

76

81

72

69

74

75

Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego
 2. kwestionariusz osobowy
 3. życiorys
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni przed terminem egzaminu wstępnego, kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny - opłatę należy wnieść w wysokości --- (słownie: ---) na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2024 r.”.
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości:

Rady Izby Notarialnej w:

 1. Gdańsku z siedzibą w Sopocie, ul. Jagiełły 10, kod 81-757 Sopot, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Białymstoku i Gdańsku;
 2. Katowicach, ul. Poniatowskiego 23, kod 40-055, dla obszaru właściwości izby notarialnej w Katowicach;
 3. Krakowie, Rynek Główny 23, kod 31-008, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Krakowie i Rzeszowie;
 4. Poznaniu, ul. Piękna 41, kod 60-589, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Łodzi, Poznaniu i Szczecinie;
 5. Warszawie, ul. Karwińska 3, kod 02-639, dla obszaru właściwości izb notarialnych w Warszawie i Lublinie;
 6. Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21/2B, kod 50-244, dla obszaru właściwości izby notarialnej we Wrocławiu.

Braki formalne

Jeśli zgłoszenie nie spełnia wymagań formalnych przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa kandydata listem poleconym do usunięcia braków w trybie przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W razie braku uzupełnienia zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania. O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania przewodniczący komisji kwalifikacyjnej orzeka postanowieniem i zawiadamia kandydata listem poleconym za poświadczeniem odbioru. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości. Jeżeli zażalenie jest uzasadnione, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej może, nie przesyłając akt Ministrowi Sprawiedliwości, uchylić zaskarżone postanowienie i sprawę rozpoznać na nowo.

Brak opłaty za egzamin

W razie nie dokonania opłaty za egzamin wstępny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wzywa go do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni. W razie braku zapłaty przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje postanowienie o zwrocie zgłoszenia. Na postanowienie to przysługuje zażalenie do Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie po terminie

Jeśli zgłoszenie zostało złożone po terminie przewodniczący komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia kandydata do udziału w egzaminie wstępnym. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Zdawalność w latach 2010 - 2023:Egzamin wstępny w 2023 roku zdało 296 osób spośród 542 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2022 roku zdało 389 osób spośród 682 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2021 roku zdały 453 osoby spośród 746 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2020 roku zdały 223 osoby spośród 642 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2019 roku zdało 316 osób spośród 576 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2018 roku zdało 195 osób spośród 596 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2017 roku zdało 281 osób spośród 682 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2016 roku zdało 320 osób spośród 730 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2015 roku zdało 290 osób spośród 740 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2014 roku zdało 350 osób spośród 795 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2013 roku zdało 270 osób spośród 771 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2012 roku zdało 225 osób spośród 830 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2011 roku zdało 170 osób spośród 1 133 kandydatów.

Egzamin wstępny w 2010 roku zdało 227 osób spośród 1 069 kandydatów.

Co po egzaminie

Kliknij obrazek, aby powiększyć
Co po egzaminie? Aplikacja notarialna.
Szukasz prawnika?
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.