Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja 2021 - nowa oferta

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich


IV. Zasady przekazywania infromacji o usługach domu maklerskiegi oraz prowadzenie działań reklamowych i marketingowych

Art. 23. Informowanie o Domu Maklerskim i jego usługach

Dom Maklerski przed rozpoczęciem świadczenia usług jest zobowiązany do przekazania klientowi informacji o sobie i o świadczonych usługach, a szczególności:
1) danych identyfikujących Dom Maklerski, informacji o grupie kapitałowej, do której należy oraz dane teleadresowe,
2) informacji o właściwym organie nadzoru, który wydał zgodę na działalność Domu Maklerskiego,
3) informacji o systemie rekompensat
4) regulamin świadczenia usług
5) informacji o zasadach postępowania Domu Maklerskiego w zakresie konfliktów interesów.

Art. 24. Informacje o istotnych cechach usługi lub instrumentu finansowego

1. Dom Maklerski powinien informować klienta o istotnych cechach danej usługi lub instrumentu finansowego.
2. Informacje przekazywane klientowi muszą zawierać co najmniej:
1) opis cech podstawowych usługi lub instrumentu, określenie zobowiązań finansowych związanych z usługą, bądź transakcją danym instrumentem,
2) wskazanie czy dany instrument jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
3) wskazanie ryzyka inwestycyjnego związanego z danym instrumentem,
4) prowizje i opłaty pobierane w związku z transakcją lub usługą,
5) tryb dokonywania płatności,
6) możliwość ewentualnego odstąpienia od umowy, bądź możliwość odstąpienia od transakcji.
3. Przy przekazywaniu informacji o możliwych zyskach należy rzetelnie wskazać ryzyko danej inwestycji.

Art. 25. Informacje przekazywane w działaniach marketingowych i reklamowych

1. Dom Maklerski, prowadząc działania marketingowe i reklamowe, winien formułować informacje wyraźnie określając cel komunikacji, rzetelnie i w sposób nie wprowadzający w błąd klientów.
2. Informacje przekazywane przez Dom Maklerski, prowadzący działania marketingowe i reklamowe, winny być identyczne z informacjami, jakie Dom Maklerski przekazuje swoim klientom w ramach świadczenia usług na ich rzecz.
3. Dom Maklerski nie może używać nazwy właściwego organu nadzoru, który wydał zgodę na działalność Domu Maklerskiego, w taki sposób by wskazywało to na poparcie lub akceptacje przez ten organ.
4. Reklama Domu Maklerskiego może zawierać wyłącznie prawdziwe informacje co do zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności oraz warunków świadczenia usług.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.