Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Małżeńskie ustroje majątkowe


Kategoria: Prawo Cywilne

Darowizna, a majątek wspólny małżonków

Stan faktyczny:

Bogusława i Krzysztof K. byli małżeństwem przez 19 lat.

Krzysztof K. wniósł do odpowiedniego Sądu o rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód (art. 56  § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego).

W wyroku Sąd na wniosek Krzysztofa K. dokonał podziału majątku małżonków (art. 58 § 3). W wyroku tym wskazał, że dom, który otrzymał Krzysztof K. na podstawie darowizny od swojej babki w rok po zawarciu małżeństwa, pozostaje jego własnością, a jedynie, ze względu na fakt, iż dom ten stanowil wspólne mieszkanie małżonków, umożliwił on mieszkanie Bogusławie K. przez okres trzech lat w wydzielonej części nieruchomości.

W apelacji do w/w wyroku, Bogusława K. stwierdziła, że taki podział majątku jest niedopuszczalny, gdyż dom ten stanowił  wspólny majątek małżonków, gdyż został darowany co prawda jej mężowi, ale w trakcie trwania małżeństwa, które nie posiadało rozdzielności majątkowej, więc wszedł zgodnie z art 31  § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego do ich majątku wspólnego.

Czy ta argumentacja Bogusławy K. była zasadna ?

Podstawa prawna:
art. 31 wspólność ustawowa, majątek wspólny, § 1-2, art. 33 składniki majątku osobistego, pkt 2, art. 56 rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
Uzasadnienie:

Argumentację tą należy uznać za niewlaściwą. Bogusława K. podniosła, że dom przekazany aktem darowizny jej mężowi, wszedł w pulę wspólnego majątku małżeństwa K. Oczywiście art. 31 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego wskazuje, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy małżonkami wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty w trakcie jej trwania przez oboje małżonków jaki i jedno z nich. Jednak w zdaniu drugim tego przepisu wskazuje się, że przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością majątkową ustawową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego został przedstawiony katalog przedmiotów majątkowych wchodzących w skałd majątku osobistego każdego z małżonków. W pkt 2 tego przepisu znajduje się zapis, że przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, jeżeli spadkodawca lub darczyńca nie postanowił inaczej, wchodzą właśnie w skład majątku osobistego jednego z małżonków.

Zatem trzeba uznać, że Bogusława K., twierdząc, że dom ten wszedł w skład wspólnego majątku jej małżestwa, nie miała racji.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Ustanie wspólności ustawowej

Stan faktyczny:

Adam K. i Natalia O. zawarli w dniu 23 marca 1998 roku związek małżeńsk. Podczas dwunastu lat małżeństwa dorobili się majątku objętego wspólnością ustawową. W maju 2010 roku małżonkowie K. zbyli wszystkie przedmioty wchodzące w skład ich majątku wspólnego celem, ustania ustroju wspólności ustawowej w ich małżeństwie. Czy mają rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powiększenie majątku odrębnego poprzez spadkobranie

Stan faktyczny:

Jolanta D. nabyła w drodze dziedziczenia testamentowego nieruchomość gruntową. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nabyta nieruchomość weszła do jej majątku odrębnego. Jej małżonek Henryk D. oświadczył małżonce, iż przedmiotowa nieruchomość gruntowa powinna wejść w skład ich majątku wspólnego, bowiem spadkodawca przed śmiercią wspominał, iż nieruchomość gruntowa przypadnie obojgu małżonkom. Czy Henryk D. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Powiększenie majątku odrębnego poprzez przyjęcie darowizny

Stan faktyczny:

Ewa S. nabyła w drodze darowizny nieruchomość  budynkową. Zgodnie z art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego nabyta nieruchomość weszła do jej majątku odrębnego. Jej małżonek Kamil S. oświadczył małżonce, iż przedmiotowa budynek powinien wejść w skład ich majątku wspólnego, bowiem darczyńca przed sporządzeniem aktu notarialnego umowy darowizny wspominał, iż nieruchomość budynkowa przypadnie obojgu małżonkom. Czy Kamil S. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spłata przedmiotów należących do majątku odrębnego po podziale majątku

Stan faktyczny:

Irena K. i Piotr K. byli małżeństwem, jednak małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, prawomocnym postanowieniem został dokonany pomiędzy byłymi małżonkami podział majątku wspólnego. Piotr K. pozwał dodatkowo byłą małżonkę twierdząc, że u pozwanej zostały meble stanowiące jego majątek odrębny, jako nabyte przed zawarciem małżeństwa w drodze dziedziczenia testamentowego, i że pozwana nie chce mu ich wydać, domagał się zasądzenia ich równowartości. Czy Piotr K. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Spłata przedmiotów należących do majątku odrębnego po podziale majątku

Stan faktyczny:

Irena K. i Piotr K. byli małżeństwem, jednak małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód, prawomocnym postanowieniem został dokonany pomiędzy byłymi małżonkami podział majątku wspólnego. Piotr K. pozwał dodatkowo byłą małżonkę twierdząc, że u pozwanej zostały meble stanowiące jego majątek odrębny, jako nabyte przed zawarciem małżeństwa w drodze dziedziczenia testamentowego, i że pozwana nie chce mu ich wydać, domagał się zasądzenia ich równowartości. Czy Piotr K. ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot nakładów na majątek wspólny poczyniony z majątku odrębnego

Stan faktyczny:

Dariusz W. zwrócił się do Sądu z wnioskiem o rozliczenie nakładów z jego majątku odrębnego na majątek wspólny byłych małżonków. Budynek w P., na którego rozbudowę zostały poniesione również nakłady z majątku odrębnego wnioskodawcy został przez byłych małżonków zbyty po ustaniu wspólności majątkowej; uzyskanymi ze sprzedaży pieniędzmi byli małżonkowie podzielili się po połowie. Czy Dariusz W. ma prawo domagać się zwrotu nakładów na budynek z majątku odrębnego mimo jego zbycia?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

żądanie ustalenia nierównych udziałów w składnikach majątku wspólnego

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy w sprawie z wniosku Doroty I. z udziałem Kamila I. o podział majątku i zniesienie współwłasności, postanowieniem wstępnym z dnia 4 września 2008 r. ustalił, że udział uczestnika postępowania w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i wzniesionym na nim domu wynosi 9/10 części, a wnioskodawczyni - 1/10 części, natomiast udziały byłych małżonków w pozostałej części majątku wspólnego są równe. Czy małżonek może żądać na podstawie art. 43 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego ustalenia nierównych udziałów w niektórych składnikach majątku wspólnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Stan faktyczny:

Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2008 r. zniósł ustawową wspólność majątkową powstałą w wyniku zawarcia małżeństwa pomiędzy Tomaszem N. oraz Alicją N. - z dniem 22 kwietnia 2008 r., oddalając tym samym żądanie powoda zmierzające do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej z dniem 7 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy, rozpoznając sprawę wskutek apelacji powoda, wyrokiem z dnia 3 listopada 2008 r. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w ten sposób, że wspólność małżeńską majątkową stron zniósł z datą 7 kwietnia 2007 r. Sąd Okręgowy podzielił ocenę dowodów dokonaną przez sąd I instancji i poczynione na tej podstawie ustalenia faktyczne, przyjmując je za własne. Podniósł, iż sam fakt istnienia separacji nie budzi wątpliwości, zaś żadna ze stron nie zarzuca, by orzeczenie separacji godziło w interes założonej przez strony rodziny czy stanowiło realne zagrożenie dla małoletnich dzieci stron. Powód nie podejmował jakichkolwiek działań mogących zagrażać rodzinie. Czy możliwe jest zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z data wsteczną?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.