Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania administracyjnego - Skargi i wnioski


Kategoria: Prawo Administracyjne

Skarga na decyzję wójta

Stan faktyczny:

Gizela J. złożyła w urzędzie gminy skargę na decyzję wójta o warunkach zabudowy. Skargę tę wniosła zaraz po otrzymaniu decyzji powołując się na naruszenie praworządności.

Czy złożenie skargi jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
art. 234 złożenie skargi w toku postępowania, pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 1998r. sygn. akt IV SA 1902/96
Uzasadnienie:

W omawianym przypadku złożenie skargi podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu. Oznacza to, że w przypadku wniesienia skargi w terminie przewidzianym w ustawie dla złożenia odwołania, podlega ona rozpatrzeniu jako odwołanie od decyzji. Wynika to z art. 234 pkt 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 września 1998r. Późniejsze złożenie pisma, którego nazwa będzie wskazywał na to, że jest to odwołanie- nie jest odwołaniem w myśl przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego: jest zwykłym pismem procesowym strony.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Niesprecyzowanie żądania w skardze

Stan faktyczny:

Henryk D. złożył skargę na decyzję administracyjną o warunkach zabudowy powołując się na naruszenie praworządności. Nie sprecydował żądania.

Jakie skutki wywoła skarga?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na błędne określenie stawki podatkowej

Stan faktyczny:

Ewa M. złożyła skargę na decyzję urzędu skarbowego określajacą wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2009r., w której to przyjęto stawkę podatkową równą 19%, jako naruszenie praworządności (właściwą stawką od 2009r. jest stawka 18%).

Czy skarga jest uzasadniona?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Skarga na pracownika organu administracji

Stan faktyczny:

Jolanta T. zatrudniona jest w wydziale urbanistyki miasta X. W drodze przekazania uprawnień wydaje ona decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. 20 czerwca 2010r. wpłynęła do niej skarga na nienależyte wykonywanie przez nią zadań. 

Jak powinna postąpić Jolanta T.?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Niedookreślone żądanie zawarte w skardze

Stan faktyczny:

Joanna D. złożyła skargę na decyzję dotyczącą warunków zagospodarowania przestrzennego. Z treści decyzji wynikało, że domaga się wznowienia postępowania, ale przytoczone okoliczności uzasadniają również nieważność kwestionowanej decyzji.

W jaki sposób skarga zostanie rozpatrzona?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.