Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 1. Zakres i stosowanie przepisów ustawy


Dz.U.2023.0.2110 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
1. Przepisy Prawa lotniczego regulują stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.
2. Przepisy Prawa lotniczego stosuje się do polskiego lotnictwa cywilnego oraz, w zakresie ustalonym przez to prawo, również do obcego lotnictwa cywilnego.
3. Lotnictwo cywilne obejmuje wszystkie rodzaje lotnictwa, z wyjątkiem lotnictwa państwowego, to jest państwowych statków powietrznych, załóg tych statków oraz lotnisk państwowych wykorzystywanych wyłącznie do startów i lądowań państwowych statków powietrznych.
4. Przepisów prawa lotniczego nie stosuje się do lotnictwa państwowego, z wyjątkiem przepisów art. 1 zakres i stosowanie przepisów ustawy ust. 6, art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych–9, art. 14 właściwość prawa dla zdarzenia na statku powietrznym w czasie lotu lub przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, art. 17 Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ust. 17, ust. 22 pkt 2 i ust. 23, art. 33 rozporządzenia w sprawie klasyfikacji statków powietrznych i stosowania przepisów ustawy, art. 35 statki powietrzne podlegające wpisowi do rejestru cywilnych statków powietrznych ust. 2, art. 43 rejestr wojskowych statków powietrznych, art. 44 rejestr statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego, art. 59a certyfikat lotniska ust. 6, art. 60 rejestr lotnisk i lądowisk wojskowych i rejestr lotnisk i lądowisk lotnictwa służb porządku publicznego, art. 66 korzystanie z lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk ust. 1a–1d i 3, art. 66a starty i lądowania cywilnych statków powietrznych na lotniskach wojskowych, art. 66b wykorzystywanie lotnisk wojskowych do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych, art. 68 obowiązki zarządzającego lotniskiem ust. 2, 2e i 2f, art. 69 instrukcja operacyjna lotniska ust. 1–3, art 74–76, art. 82 uprawnienia zarządzającego lotniskiem w zakresie zapewnienia bezpiecznej eksploatacji lotniska ust. 1 pkt 6–8, ust. 1a, 1b i 3–8, art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk, art. 871 przeszkody lotnicze ust. 1–8 i 10, art. 872 znakowanie przeszkód lotniczych, art. 874 ograniczenie nasadzeń i upraw w pobliżu lotniska ust. 1, 2, 4 i 5, art. 875 decyzja nakazująca usunięcie lub przycięcie drzew lub krzewów ust. 1–4, art. 876 zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska–87a, art. 89 rejestr wojskowych lotniczych urządzeń naziemnych, art. 92 rozporządzenie w sprawie eksploatacji lotniczych urządzeń naziemnych, art. 93a wykorzystanie do startu i lądowania statku powietrznego terenu innego niż lotnisko i lądowisko ust. 1 pkt 5, art. 104 rozporządzenia w sprawach licencji i świadectw kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności lotniczych ust. 4–9, art 119–122, art 123–126, art. 128 rozporządzenie w sprawie wyznaczania instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, art. 130 opłaty nawigacyjne, art. 133 rozporządzenie w sprawie zapewniania osłony meteorologicznej lotnictwa cywilnego, art. 134 udostępnianie wyników badań okoliczności oraz przyczyn wypadków i incydentów lotniczych ust. 1–1f, art. 135 badanie wypadków i incydentów lotniczych przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych ust. 3 pkt 3, art. 135a system obowiązkowego zgłaszania zdarzeń Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 2 pkt 8, art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych, art. 137 obowiązek współdziałania z Komisją Badania Wypadków Lotniczych i udzielania niezbędnej pomocy ust. 1–4, art 140–140e, art 149–150, art. 193 wyznaczenie do wykonywania przewozów lotniczych przewoźnika lotniczego z państwa trzeciego ust. 5 oraz art. 207 odpowiedzialność osoby eksploatującej statek powietrzny ust. 8, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku wykorzystywania:
1) polskich i obcych państwowych statków powietrznych do prowadzenia działalności innej niż służba publiczna,
2) lotnisk lotnictwa państwowego do startów i lądowań cywilnych statków powietrznych oraz statków, o których mowa w pkt 1,
przepisy ustawy stosuje się odpowiednio.
6. Nadzór nad działalnością lotnictwa państwowego, z zastrzeżeniem przepisów ustawy, sprawują odpowiednio ministrowie właściwi ze względu na przynależność jednostki będącej właścicielem lub użytkownikiem państwowego statku powietrznego lub zarządzającej lotniskiem.
7. (uchylony)
8. (uchylony)
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.