Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja z ArsLege!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 20. Wyłączenie stosowania niektórych przepisów kodeksu karnego


Dz.U.2020.0.19 t.j. - Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy
§ 1. Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Przepisy art. 18 formy zjawiskowe czynu karalnego § 2 i 3, art. 19 wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo, art. 20 niezależność odpowiedzialności współdziałających, art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 2 i 3, art 22–24, art. 27 eksperyment § 1, art. 40 pozbawienie praw publicznych § 1, art. 41 zakaz zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu lub działalności, art. 43 okres obowiązywania środków karnych § 2, art. 43c zawiadomienie sądu rodzinnego w razie celowości pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich, art. 57 zbieg podstaw do nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary, art. 58 prymat kar wolnościowych § 1 i 2a, art. 60 nadzwyczajne złagodzenie kary § 1 i 2, art. 62 określenie rodzaju zakładu karnego i orzeczenie systemu terapeutycznego, art. 63 zaliczenie na poczet kary okresu pozbawienia wolności i stosowania środków zapobiegawczych, art. 66 przesłanki warunkowego umorzenia postępowania § 1, art. 67 okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania, art. 68 podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, art. 69 przesłanki warunkowego zawieszenie wykonania kary § 1 i 2, art. 70 okres próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary, art 72–77, art. 78 podstawy formalne stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia § 1 i 3, art. 80 okres próby przy warunkowym przedterminowym zwolnieniu § 1 i 3, art 81–83, art. 85 zasady orzekania kary łącznej, art. 86 granice i wymiar kary łącznej § 1a, 2 i 3, art. 87 łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności, art. 88 kara 25 lat pozbawienia wolności lub kar dożywotniego pozbawienia wolności jako kary łączne, art. 89 warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej, art. 89a warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej § 3 zdanie pierwsze, art. 90 stosowanie środków karnych, zabezpieczających i dozoru przy zbiegu przestępstw, art 93b–93g, art. 103 przedawnienia wykonania kary § 1, art. 106 skutki zatarcia skazania, art. 107 zatarcie przy zbiegu skazań, art. 108 zbieg skazań - zatarcie, art. 114 skutki orzeczeń zapadłych za granicą oraz art. 114a uwzględnianie orzeczeń skazujących wydanych w innym państwie UE, a także wskazane w innych przepisach niniejszego rozdziału przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych; do żołnierzy, którzy dopuścili się czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, stosuje się odpowiednio także przepisy art. 318 rozkaz - kontratyp, art. 321 przekazanie małoletniego sprawcy dowódcy w celu wymierzenia kary dyscyplinarnej, art. 322 areszt wojskowy § 1 i 3, art. 323 odbywanie kary ograniczenia wolności przez żołnierzy, art. 324 środki karne stosowane wobec żołnierzy § 1, art 326–333, art. 335 zawieszenie wykonania kary wobec żołnierza oraz art. 336 odroczenie wykonania wobec żołnierza kary pozbawienia wolności i zwolnienie żołnierza od kary Kodeksu karnego.
§ 3. W wypadku określonym w art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 katalog kar, środków karnych i środków zabezpieczających § 2 pkt 2, 3, 5 i 6 niniejszego kodeksu, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29 przepadek przedmiotów pkt 4.
§ 4. Wymieniona w art. 23 czynny żal współdziałającego Kodeksu karnego przesłanka „dobrowolności” nie ma zastosowania do przestępstw skarbowych.
§ 5. W wypadku określonym w art. 27 eksperyment § 1 Kodeksu karnego dopuszczalny eksperyment dotyczy tylko eksperymentu ekonomicznego lub technicznego.
§ 6. Wymienione w § 2 oraz w art. 21 indywidualizacja odpowiedzialności karnej § 3, art. 26 stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków § 4, art. 40 pozbawienie praw publicznych § 1 i art. 45 przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio także do osób wymienionych w art. 53 zasady i dyrektywy wymiary kary § 36, które dopuściły się przestępstwa skarbowego, chyba że część wojskowa Kodeksu karnego zawiera odmienne przepisy ogólne.
Porównania: 1 Przypisy: 1
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.