Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 00:46:32
 • Rozmiar: 23 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres regulacji ustawowej
 • Rozdział 1a. Ustanowienie zastawu rejestrowego
 • Art. 2: ustanowienie zastawu rejestrowego - wymagania
 • Art. 3: umowa zastawnicza
 • Art. 4: pojęcie i zakres administratora zastawu
 • Art. 5: zabezpieczenie zastawem rejestrowym
 • Art. 6: zabezpieczeniem zastawem większej ilości wierzytelności
 • Art. 6a: zastaw rejestrowy - zakres zabezpieczenia
 • Rozdział 2. Przedmiot zastawu rejestrowego
 • Art. 7: przedmioty zastawu rejestrowego
 • Art. 8: rzeczy połączone lub pomieszane a zastaw rejestrowy
 • Art. 9: wygaśnięcie zastawu - przesłanki
 • Art. 10: zastaw rejestrowy i jego zakres
 • Rozdział 3. Prawa i obowiązki zastawcy i zastawnika
 • Art. 11: uprawnienia zastawcy
 • Art. 12: zastaw na pojeździe
 • Art. 13: zbycie przedmiotu a wygaśnięcie zastawu
 • Art. 14: dopuszczalność zastrzeżenia niemożliwości zbycia przedmiotu zastawu
 • Rozdział 4. Zbieg obciążeń
 • Art. 15: później powstałe prawo rzeczowe a zastaw
 • Art. 16: pierwszeństwo zastawów
 • Rozdział 5. Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego
 • Art. 17: warunki przeniesienia zastawu rejestrowego
 • Art. 18: skutek wygaśnięcia wierzytelności
 • Art. 18a: upływ terminu a wygaśnięcie zastawu
 • Art. 19: wykreślenie z rejestru zastawów
 • Rozdział 6. Zaspokojenie zastawnika
 • Art. 20: pierwszeństwo zastawu przed innymi wierzytelnościami
 • Art. 21: zaspokojenie zastawnika - tryb
 • Art. 21a: zajęcie przedmiotu przez komornika -skutek
 • Art. 22: zajęcie na własność przedmiotu zastawu - warunki
 • Art. 23: zaspokojenie zastawnika
 • Art. 24: zaspokojenie zastawnika poprzez sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego
 • Art. 25: konieczność zawiadomienia zastawcy o zamiarze podjęcia działań w celu zaspokojenia
 • Art. 26: świadczenie zagrożone a uprawnienia zastawnika
 • Art. 27: przejęcie przedsiębiorstwa w zarząd - wymagania
 • Art. 28: uchylony
 • Rozdział 7. (Uchylony)
 • Art. 29: uchylony
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: uchylony
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 34: uchylony
 • Art. 35: uchylony
 • Rozdział 8. Rejestr zastawów
 • Art. 36: cel rejestru zastawów
 • Art. 37: jawność rejestru zastawów
 • Art. 38: niemożność zasłaniania się nieznajomością danych ujawnionych w rejestrze
 • Art. 39: wniosek o wpis do rejestru zastawów
 • Art. 40: elementy wpisu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
 • Art. 41: rozpoznawanie spraw o wpis do rejestru zastawów
 • Art. 41a: wpis zastawu na cywilnym statku lub prawach własności przemysłowej
 • Art. 42: centralna informacja o zastawach rejestrowych
 • Art. 43: upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do określenia szczegółowej organizacji rejestru
 • Art. 43a: rozporządzenie w sprawie formy i trybu składania wniosków i dokumentów w sprawach rejestrowych
 • Art. 44: stosowanie przepisów kodeksu postępowania cywilnego do postępowania rejestrowego
 • Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 45: zmiana rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe
 • Art. 46: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 47: zmiana ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 48: zmiana ustawy - Prawo bankowe
 • Art. 49: zmiana ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych
 • Art. 50: przepis przejściowy
 • Art. 51: przepis przejściowy
 • Art. 52: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.