Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 02:10:20
 • Rozmiar: 57 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: status prawny i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowej
 • Art. 2: pojęcia ustawowe
 • Art. 3: członkowie spółdzielni
 • Art. 4: pokrywanie kosztów eksploatacji i utrzymania lokali
 • Art. 5: przeznaczenie pożytków i przychodów spółdzielni
 • Art. 6: fundusz remontowy
 • Art. 61: udostępnienie spółdzielni lokalu w razie awarii lub wykonania niezbędnych remontów
 • Art. 7: termin opróżnienia lokalu
 • Art. 8: statut i jego stosowanie w sprawach nieuregulowanych
 • Rozdział 11. Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
 • Art. 81: uprawnienie do otrzymania odpisów dokumentów ze spółdzielni mieszkaniowej
 • Art. 82: funkcje pełnione społecznie w organach spółdzielni mieszkaniowej
 • Art. 83: walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej
 • Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
 • Art. 9: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • Art. 91: ustanawianie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego z finansowaniem zwrotnym
 • Art. 92: wyodrębnianie na własność lokali ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego
 • Art. 10: umowa o budowę lokalu
 • Art. 11: wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • Art. 111: uchylony
 • Art. 12: umowa o przeniesienie własności lokalu
 • Art. 121: ograniczenie możliwości przeniesienia przez spółdzielnię własności niektórych lokali mieszkalnych
 • Art. 122: uchylony
 • Art. 123: uchylony
 • Art. 13: ustanie małżeństwa a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
 • Art. 14: śmierć jednego z małżonków a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • Art. 15: uprawnienia osób bliskich w razie wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • Art. 16: przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo najmu
 • Art. 161: roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
 • Rozdział 21. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • Art. 17: uchylony
 • Art. 171: przyjęcie w poczet członków spółdzielni
 • Art. 172: zbywalność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 173: uchylony
 • Art. 174: uchylony
 • Art. 175: uchylony
 • Art. 176: rejestr lokali z założonymi oddzielnymi księgami wieczystymi
 • Art. 177: różnica między wstępnie ustalonym wkładem budowlanym a kosztami budowy lokalu.
 • Art. 178: (uchylony)
 • Art. 179: przejście spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na kilku spadkobierców.
 • Art. 1710: żądanie przez zarząd spółdzielni sprzedaży lokalu w drodze licytacji
 • Art. 1711: wypłata uprawnionemu wartości lokalu w razie wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 1712: przejście na spółdzielnię obciążonego hipoteką spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 1713: odpowiednie stosowanie do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przepisów o egzekucji z nieruchomości.
 • Art. 1714: umowa przeniesienia własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Art. 1715: przeniesienie udziału we współwłasności wielostanowiskowego garażu
 • Art. 1716: wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie lokalu przez osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu
 • Art. 1717: przeniesienie własności lokalu przez jednostronną czynność prawna spółdzielni
 • Art. 1718: przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności w wyniku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni
 • Art. 1719: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolnostojących
 • Rozdział 3. Prawo odrębnej własności lokalu
 • Art. 18: umowa o budowę lokalu
 • Art. 19: ekspektatywa własności
 • Art. 20: rozwiązanie umowy o budowę lokalu
 • Art. 21: termin dla ustanowienia odrębnej własności lokalu przez spółdzielnię
 • Art. 22: warunki zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokali
 • Art. 23: niedopuszczalność odmowy przyjęcia w poczet członków spółdzielni
 • Art. 24: zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia do sądu
 • Art. 241: uchwała o stosowaniu przepisów ustawy o własności lokali
 • Art. 25: uchylony
 • Art. 26: warunki stosowania ustawy o własności lokali
 • Art. 27: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali
 • Art. 271: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego
 • Rozdział 31. Przepisy karne
 • Art. 272: utracił moc
 • Art. 273: kara grzywny za naruszenie obowiązków określonych w ustawie
 • Art. 274: tryb orzekania w sprawach o naruszenie przepisów ustawy
 • Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących
 • Art. 28: zmiana ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
 • Art. 29: zmiana ustawy – Prawo spółdzielcze
 • Art. 30: zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Art. 31: zmiana ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych
 • Art. 32: zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
 • Art. 33: zmiana ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
 • Art. 34: zmiana ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe
 • Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 35: uprawnienie do żądania przeniesienie własności działki budowlanej na spółdzielnię mieszkaniową
 • Art. 36: ustanowienie odrębnej własności lokali w budynkach na gruntach nie stanowiących własności spółdzielni
 • Art. 37: uchylony
 • Art. 38: uchylony
 • Art. 39: umowa przeniesienia własności lokalu użytkowego lub pracowni
 • Art. 40: mienie pozostające w posiadaniu spółdzielni
 • Art. 41: obowiązki spółdzielni po wejściu ustawy w życie
 • Art. 42: uchwała w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali
 • Art. 43: wyłożenie projektów uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali
 • Art. 44: zabezpieczenie wierzytelności hipoteką na lokalach
 • Art. 45: zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu a obciążenie hipoteką
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 461: przeznaczenie wpływów ze spłat części umorzenia kredytu
 • Art. 47: uchylony
 • Art. 48: umowa przeniesienia własności lokalu na żądanie najemcy
 • Art. 481: przeniesienie własności lokalu na spadkobierców członka spółdzielni
 • Art. 49: orzeczenie sądu w sprawie przeniesienia na członka spółdzielni własności lokalu
 • Art. 491: powództwo w razie bezczynności spółdzielni
 • Art. 50: uchylony
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: prawa do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków
 • Art. 53: uprawnienia najemcy mieszkania rotacyjnego
 • Art. 54: obowiązek zmian statutów spółdzielni
 • Art. 541: odpowiednie stosowanie ustawy do spółdzielni w likwidacji lub upadłości
 • Art. 542: wyłączenie stosowania przepisu ustawy
 • Art. 55: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.