Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 00:32:38
 • Rozmiar: 16 MB
Co to jest audioustawa?
 • Art. 1: funkcje i zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 2: wymagania wobec Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 3: tryb powołania Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 4: treść ślubowania przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków
 • Art. 5: długość kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 6: zakończenie kadencji a stanowisko poprzednio zajmowane
 • Art. 7: przesłanki odwołania Rzecznika
 • Art. 7a: immunitet Rzecznika
 • Art. 7b: przerwanie biegu przedawnienia w postępowaniu karnym czynu objętego immunitetem
 • Art. 7c: wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Rzecznika do odpowiedzialności karnej
 • Art. 7d: tryb postępowania w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Rzecznika do odpowiedzialności karnej
 • Art. 7e: wymóg uzyskania zgody na zatrzymanie lub aresztowanie Rzecznika
 • Art. 7f: ogłoszenie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na pociągnięcie Rzecznika do odpowiedzialności karnej lub zatrzymanie i aresztowanie
 • Art. 7g: odpowiedzialność Rzecznika za wykroczenia
 • Art. 7h: odesłanie do postanowień regulaminu Sejmu
 • Art. 8: czynności Rzecznika w razie naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela
 • Art. 9: tryb podjęcia czynności przez Rzecznika
 • Art. 10: bezpłatny wniosek do Rzecznika
 • Art. 11: uprawnienia Rzecznika po zapoznaniu się ze skierowanym do niego wnioskiem
 • Art. 12: uprawnienia Rzecznika w razie podjęcia sprawy
 • Art. 13: uprawnienia Rzecznika w trakcie prowadzonego postępowania
 • Art. 14: uprawnienia Rzecznika po zbadaniu sprawy
 • Art. 15: wystąpienie rzecznika i jego elementy
 • Art. 16: kompetencje Rzecznika w związku z rozpatrywanymi sprawami
 • Art. 17: obowiązek współdziałającej z Rzecznikiem organizacji, organu
 • Art. 17a: współdziałanie Rzecznika z organizacjami i organami
 • Art. 17b: realizacja przez Rzecznika zasady równego traktowania
 • Art. 17c: przetwarzanie informacji przez Rzecznika
 • Art. 18: stosowanie przepisów ustawy dotyczących ochrony wolności i praw człowieka i obywatela
 • Art. 19: informowanie Sejmu i Senatu o działalności Rzecznika
 • Art. 20: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Art. 21: ponoszenie kosztów funkcjonowania Rzecznika
 • Art. 22: możliwość ustanowienia pełnomocników terenowych Rzecznika
 • Art. 23: zmiana ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Art. 24: zmiana ustawy o wynalazczości
 • Art. 25: zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Art. 26: zmiana ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
 • Art. 27: powołanie Rzecznika na pierwszą kadencję
 • Art. 28: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.