Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o Radzie Ministrów

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-19
 • Czas trwania: 01:04:55
 • Rozmiar: 20 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zasada kolegialności działania Rady Ministrów
 • Art. 2: posiedzenia i droga obiegowa jako sposoby rozstrzygnięć
 • Art. 3: stosowanie przepisów o ministrach do przewodniczących komitetów
 • Rozdział 2. Członkowie Rady Ministrów
 • Art. 4: uchylony
 • Art. 5: uprawnienia Prezesa RM wobec podległych mu organów
 • Art. 6: kierowanie pracami RM przez wiceprezesa RM
 • Art. 7: zadania członka RM
 • Art. 8: reprezentowanie stanowiska rządu przez członka RM
 • Art. 9: reprezentowanie Rządu przed Sejmem RP
 • Art. 10: pełnomocnik Rządu
 • Art. 10a: udostępnianie danych zebranych przez podmiot wykonujący zadania publiczne
 • Art. 10b: wspólna identyfikacja wizualna organów administracji rządowej]
 • Art. 10c: powierzanie realizacji projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego
 • Rozdział 3. Organy wewnętrzne Rady Ministrów
 • Art. 11: uchylony
 • Art. 12: organy pomocnicze RM lub Prezesa RM
 • Art. 12a: komisje do spraw projektów kodyfikacji
 • Art. 13: komisje wspólne
 • Art. 14: Rada Legislacyjna
 • Art. 14a: Rządowe Centrum Legislacji
 • Art. 14b: zadania Rządowego Centrum Legislacji
 • Art. 14c: obsługa prawna Rady przez Rządowe Centrum Legislacji
 • Art. 14d: współdziałanie Centrum Legislacji z innymi podmiotami
 • Art. 14e: nabór na stanowisko Prezesa i wiceprezesów Rządowego Centrum Legislacji
 • Art. 14f:
 • Art. 14g: wymagania dotyczące legislatorów
 • Art. 14h: gospodarka finansowa Rządowego Centrum Legislacji
 • Art. 14i: statut i regulamin organizacyjny Rządowego Centrum Legislacji
 • Art. 14j: uchylony
 • Art. 14k: uchylony
 • Art. 14l: uchylony
 • Art. 14m: uchylony
 • Art. 14n: uchylony
 • Art. 14o: uchylony
 • Art. 15: finansowanie działalności organów pomocniczych i komisji
 • Art. 15a: Rządowe Centrum Analiz
 • Art. 15b: Szef Rządowego Centrum Analiz
 • Art. 15c: zadania Rządowego Centrum Analiz
 • Art. 15d: opracowywanie analiz przez Rządowe Centrum Analiz
 • Art. 15e: współdziałanie Rządowego centrum Analiz z innymi podmiotami
 • Art. 15f: informowanie Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań powierzonych przez Rządowemu Centrum Analiz
 • Art. 16: uchylony
 • Rozdział 4. Posiedzenia Rady Ministrów
 • Art. 17: zwoływanie posiedzeń Rady Ministrów
 • Art. 18: zadania sekretarza RM
 • Art. 19: uchylony
 • Art. 20: uchylony
 • Art. 21: uchylony
 • Art. 22: obowiązek informowania o przedmiocie posiedzenia Rady Ministrów oraz o podjętych rozstrzygnięciach
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 24: redagowanie i podpisywanie rozstrzygnięć Rady Ministrów
 • Art. 25: uchylony
 • Rozdział 5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 26: zadania Kancelarii Prezesa RM
 • Art. 27: zadania Szefa Kancelarii Premiera
 • Art. 28: powoływanie i odwoływanie sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 29: zadania realizowane przez Kancelarię z upoważnienia Prezesa RM
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: statut Kancelarii Premiera
 • Art. 31a: nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów
 • Art. 31b: uchylony
 • Art. 31c: odesłanie do przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Rozdział 6. Zakres i zasady działania ministrów
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra
 • Art. 34: zadania ministra
 • Art. 34a: wytyczne i polecenia ministra
 • Art. 35: nadzór ministra nad urzędem centralnym
 • Art. 36: zastępowanie ministra
 • Art. 37: sekretarze i podsekretarze stanu, gabinetu politycznego ministra i dyrektora generalnego urzędu
 • Art. 38: przyjęcie dymisji Rządu przez Prezydenta RP
 • Art. 39: tworzenie, znoszenie lub przekształcenie ministerstwa
 • Art. 39a: informacje o zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra
 • Art. 39b: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Rady Ministrów
 • Rozdział 7. Przepis końcowy
 • Art. 40: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.