Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Wywiad KUL

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Dz.U.2022.0.690 t.j. - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozdział 23. Przepisy końcowe

Art. 151. Utrata mocy ustaw

Tracą moc:
1) ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.), z wyjątkiem art. 23 skład rad rynku pracy ust. 1 pkt 2 lit. g, który traci moc z dniem 30 kwietnia 2004 r.;
2) ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. poz. 1325 i 1793 oraz z 2002 r. poz. 975 i 2074).

Art. 152. Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 138 zmiana ustawy o pomocy społecznej pkt 5-7, które wchodzą w życie z dniem 1 maja 2004 r.;
2) art. 12 zadania OHP ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.;
3) art. 101 uchylony ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.05.2004 r. - Dz.U. z 2004 r. poz. 1001]
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.