Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-05-19
 • Czas trwania: 01:10:53
 • Rozmiar: 34 MB
Co to jest audioustawa?
 • Dział I. Przepisy ogólne
 • Art. 1: ustawowe pojęcie komercjalizacji
 • Art. 1a: uchylony
 • Art. 1b: wyłączenie stosowania przepisów ustawy
 • Art. 2: objaśnienie pojęć
 • Art. 2a: uchylony
 • Art. 2b: uchylony
 • Art. 2c: uchylony
 • Art. 2d: uchylony
 • Dział II. Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych
 • Art. 3: przedsiębiorstwa wyłączone z komercjalizacji
 • Art. 4: legitymacja do inicjowania komercjalizacji
 • Art. 4a: uchylony
 • Art. 4b: zbycie akcji na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub niektórych spółek
 • Art. 4c: przekazanie przychodów ze sprzedaży akcji przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Art. 5: odesłanie do przepisów Kodeksu spółek handlowych
 • Art. 6: status prawny pracowników komercjalizowanego przedsiębiorstwa
 • Art. 7: bilans
 • Art. 8: niezatwierdzenie sprawozdania finansowego
 • Art. 9: akt komercjalizacji
 • Art. 10: wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców
 • Art. 11: rada nadzorcza spółki
 • Art. 12: przedstawiciele pracowników w radzie nadzorczej
 • Art. 13: uchylony
 • Art. 14: prawo wyboru członków rady nadzorczej
 • Art. 15: ochrona pracownicza członka rady nadzorczej
 • Art. 15a: uchylony
 • Art. 16: wybór członka zarządu przez pracowników
 • Art. 17: uchylony
 • Art. 18: prawo głosu na walnym zebraniu pracowników spółki przekształconej z przedsiębiorstwa państwowego
 • Art. 19: uchylony
 • Art. 19a: uchylony
 • Art. 19b: uchylony
 • Art. 20: uchylony
 • Dział IIa. (uchylony)
 • Art. 20a: uchylony
 • Art. 20b: uchylony
 • Art. 20c: uchylony
 • Art. 20d: uchylony
 • Art. 20e: uchylony
 • Art. 20f: uchylony
 • Art. 20g: uchylony
 • Dział III. (uchylony)
 • Art. 21: uchylony
 • Art. 22: uchylony
 • Art. 23: uchylony
 • Art. 24: uchylony
 • Art. 25: uchylony
 • Art. 26: uchylony
 • Art. 27: uchylony
 • Art. 28: uchylony
 • Art. 29: uchylony
 • Art. 30: uchylony
 • Art. 31: uchylony
 • Dział IV. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji
 • Rozdział 1. (uchylony)
 • Art. 31a: uchylony
 • Art. 32: uchylony
 • Art. 33: uchylony
 • Art. 34: uchylony
 • Art. 35: uchylony
 • Art. 35a: uchylony
 • Rozdział 2. (oznaczenie i tytuł rozdziału 2 - uchylone)
 • Art. 36: nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników
 • Art. 36a: obniżenie kapitału zakładowego spółki przed zbyciem akcji
 • Art. 37: nieodpłatne nabycie akcji przez rolników i rybaków
 • Art. 38: oświadczenie o zamiarze nabycia akcji
 • Art. 38a: uchylony
 • Art. 38b: odpowiednie stosowanie przepisów ustawy
 • Art. 38c: dziedziczenie prawa do nieodpłatnego nabycia akcji
 • Art. 38d: oferowanie uprawnionym podmiotom nabycia akcji spółki
 • Dział V. (uchylony)
 • Art. 39: uchylony
 • Art. 40: uchylony
 • Art. 41: uchylony
 • Art. 42: uchylony
 • Art. 43: uchylony
 • Art. 44: uchylony
 • Art. 45: uchylony
 • Art. 46: uchylony
 • Art. 47: uchylony
 • Art. 48: uchylony
 • Art. 49: uchylony
 • Art. 50: uchylony
 • Art. 51: uchylony
 • Art. 52: uchylony
 • Art. 52a: uchylony
 • Art. 53: uchylony
 • Art. 54: uchylony
 • Dział VI. Fundusz Reprywatyzacji
 • Art. 55: uchylony
 • Art. 56: Fundusz Reprywatyzacji
 • Art. 56a: uchylony
 • Dział VII. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe
 • Art. 57: przepis przejściowy
 • Art. 58: przepis przejściowy
 • Art. 59: przepis przejściowy
 • Art. 59a: uchylony
 • Art. 59b: uchylony
 • Art. 60: przepis przejściowy
 • Art. 61: przepis przejściowy
 • Art. 62: uchylony
 • Art. 63: przepis przejściowy
 • Art. 64: przepis przejściowy
 • Art. 65: uchylony
 • Art. 66: uchylony
 • Art. 67: przepis przejściowy
 • Art. 68: uchylony
 • Art. 69: uchylony
 • Art. 69a: uchylony
 • Art. 69b: przepis przejściowy
 • Art. 69c: uchylony
 • Art. 69d: uchylony
 • Art. 69e: odpowiedzialność za składania fałszywych oświadczeń
 • Art. 69f: uchylony
 • Art. 69g: przepis przejściowy
 • Art. 69h: przepis przejściowy
 • Art. 70: zmiana ustawy o przedsiębiorstwach państwowych
 • Art. 71: zmiana ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
 • Art. 72: zmiana ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Art. 73: zmiana ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Art. 74: utrata mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
 • Art. 75: przepis przejściowy
 • Art. 76: przepis przejściowy
 • Art. 77: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.