Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 130. Uposażenie zasadnicze i inne należności pieniężne żołnierzy w służbie kandydackiej


Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony z dniem 2022-04-23.
Dz.U.2022.0.536 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
1. Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego i inne należności pieniężne.
2. W sprawach dotyczących uposażenia i innych należności pieniężnych przysługujących żołnierzom pełniącym służbę kandydacką stosuje się odpowiednio przepisy art. 2 uposażenie zasadnicze inne należności pieniężne żołnierzy ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4, art. 3 zasada jednego uposażenia, art. 4 nagrody i zapomogi, art 6-10, art. 30 uposażenie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe ust. 2, art. 33 śmierć żołnierza i art. 36 uposażenie i inne należności żołnierza w okresie choroby, urlopu i zwolnienia od zajęć służbowych, art. 38 uposażenie żołnierza odbywającego karę pozbawienia wolności lub aresztu ust. 2, art. 39 uposażenie żołnierza, który samowolnie opuścił jednostkę lub miejsce służbowe albo poza nim pozostaje, art. 42 potrącenia z uposażenia żołnierzy w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny i art. 43 wyłączenie stosowania przepisów o potrąceniach z uposażenia, art. 45 uchylony ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 45a wypłata należności pieniężnych ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2146).
2a. Prokuratorom powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury pełniącym służbę kandydacką przysługuje prawo do wynagrodzenia określone w ustawie z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze. W takim przypadku uposażenia zasadniczego, o którym mowa w ust. 1, nie wypłaca się.
3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, stawki uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę kandydacką. Rozporządzenie, określając stawki uposażenia, powinno ustalić je na poziomie nie niższym niż uposażenie żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1

Do

Art. 130. Uposażenie zasadnicze i inne należności pieniężne żołnierzy w służbie kandydackiej

sąd wydał

1

orzeczeń

Sprawdź
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.