Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Traktat o Unii Europejskiej

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 01:41:49
 • Rozmiar: 43 MB
Co to jest audioustawa?
 • Tytuł I. Postanowienia wspólne
 • Art. 1: ustanowienie Unii Europejskiej
 • Art. 2: główne wartości Unii
 • Art. 3: cele i obszary działania Unii
 • Art. 4: kompetencje Unii a Państwa Członkowskie
 • Art. 5: granice kompetencji Unii
 • Art. 6: Karta praw podstawowych UE oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 • Art. 7: stwierdzenie przez Radę ryzyka poważnego naruszenia przez Państwo Członkowskie wartości Unii
 • Art. 8: stosunki Unii z państwami sąsiadującymi
 • Tytuł II. Postanowieniach o zasadach demokratycznych
 • Art. 9: zasada równości obywateli Unii
 • Art. 10: demokracja przedstawicielska
 • Art. 11: publiczna wymiana poglądów, spójność i przejrzystość działań, inicjatywa prawodawcza obywateli
 • Art. 12: rola parlamentów narodowych
 • Tytuł III. Postanowienia o instytucjach
 • Art. 13: instytucje Unii
 • Art. 14: Parlament Europejski
 • Art. 15: Rada Europejska
 • Art. 16: funkcje, skład i organizacja Rady
 • Art. 17: funkcje, skład i organizacja Komisji Europejskiej
 • Art. 18: wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 • Art. 19: funkcje, skład i organizacja Trybunału Sprawiedliwości
 • Tytuł IV. Postanowienia o wzmocnionej współpracy
 • Art. 20: wzmocniona współpraca Państw Członkowskich
 • Tytuł V. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych unii i postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Rozdział 1. Postanowienia ogólne o działaniach zewnętrznych Unii
 • Art. 21: zasady działań zewnętrznych Unii
 • Art. 22: strategiczne interesy i cele Unii
 • Rozdział 2. Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Sekcja 1. Postanowienia wspólne
 • Art. 23: zasady działań Unii na arenie międzynarodowej
 • Art. 24: kompetencje Unii w sprawach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 25: działania Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 26: realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 27: zadania wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 • Art. 28: działania operacyjne Unii
 • Art. 29: zgodność polityk krajowych Państw Członkowskich ze stanowiskami Unii
 • Art. 30: pytania, inicjatywy i wnioski w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 31: tryb podejmowania decyzji przez Radę Europejską i Radę
 • Art. 32: uzgadnianie kwestii dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
 • Art. 33: specjalny przedstawiciel Unii do poszczególnych spraw politycznych
 • Art. 34: koordynacja działań Państw Członkowskich Unii
 • Art. 35: współpraca misji dyplomatycznych i konsularnych Państw Członkowskich oraz delegatur i przedstawicielstw Unii
 • Art. 36: konsultacje wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z Parlamentem Europejskim
 • Art. 37: umowy zawierane przez Unię
 • Art. 38: Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa
 • Art. 39: ochrona danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez Państwa Członkowskie
 • Art. 40: realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa przez instytucje wykonujące kompetencje Unii
 • Art. 41: pokrywanie wydatków administracyjnych i operacyjnych Unii
 • Sekcja 2. Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
 • Art. 42: wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony
 • Art. 43: misje utrzymania pokoju, zapobiegania konfliktom i wzmacniania międzynarodowego bezpieczeństwa
 • Art. 44: powierzenie przeprowadzenia misji grupie Państw Członkowskich
 • Art. 45: zadania Europejskiej Agencji Obrony
 • Art. 46: udział Państwa Członkowskiego w stałej współpracy strukturalnej
 • Tytuł VI. Postanowienia końcowe
 • Art. 47: osobowość prawna Unii
 • Art. 48: procedury zmian Traktatów
 • Art. 49: wniosek o członkostwo w Unii
 • Art. 50: wystąpienie Państwa Członkowskiego z Unii
 • Art. 51: protokoły i załączniki do Traktatów
 • Art. 52: zakres terytorialny stosowania Traktatów
 • Art. 53: czas trwania Traktatu
 • Art. 54: ratyfikacja i wejście Traktatu w życie
 • Art. 55: wersje językowe Traktatu

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.