Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 13. Systemy identyfikacji osób


Dz.U.2023.0.616 t.j. - Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
1. Organizator meczu piłki nożnej klubu uczestniczącego w rozgrywkach jednej z trzech najwyższych ligowych klas rozgrywkowych rywalizacji mężczyzn, niezależnie od rodzaju rozgrywek, tj. krajowych czy międzynarodowych, zapewnia identyfikację osób uczestniczących w tej imprezie, niezależnie od obowiązków i wymogów, o których mowa w art. 6 obowiązki organizatora imprezy.
2. Obiekty wykorzystywane do organizacji meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a–c.
2a. Niezależnie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy się:
1) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn;
2) centralny system identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
2b. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2a, są właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
2c. Kompatybilność oznacza, iż elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, muszą być podłączone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz działać na podstawie numeru PESEL, a w razie gdy nie został on nadany - rodzaju, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, po przekazaniu danych osobowych, o których mowa w ust. 4.
2d. (uchylony)
3. Wymagania techniczno-użytkowe systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przeznaczonych dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów piłki nożnej, o których mowa w ust. 1, określają właściwe podmioty zarządzające tymi rozgrywkami.
3a. (uchylony)
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych osób uczestniczących w meczu piłki nożnej obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) (uchylony)
3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4) (uchylony)
5) (uchylony)
5. (uchylony)
6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator dołącza oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2.
7. Przetwarzanie informacji, w tym danych osobowych, w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób uczestniczących w meczu piłki nożnej.
8. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje:
1) dane osobowe określone w ust. 4,
2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
9. Zakres informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:
1) dane osobowe określone w ust. 4,
2) dane osobowe, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a–c,
3) informacje o zastosowanych zakazach, w tym przekazane przez organizatorów imprez masowych
– w zakresie, w jakim te informacje, w tym dane osobowe, dotyczą uczestników meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligowej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn.
10. Informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazują w zakresie swojej właściwości:
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) Komendant Główny Policji;
5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.
11. Podmioty przekazujące informacje, w tym dane osobowe, do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, są odpowiedzialne za kompletność, aktualność oraz prawdziwość przekazywanych informacji.
12. Dostęp do informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie swoich kompetencji, posiadają:
1) właściwy polski związek sportowy;
2) właściwy podmiot zarządzający rozgrywkami;
3) organizator meczu piłki nożnej;
4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;
5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawności informacji o osobach, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c, oraz w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi.
13. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, są przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia ostatniego zakupu biletu wstępu przez uczestnika meczu piłki nożnej lub przekazania mu innego dokumentu uprawniającego do przebywania na meczu piłki nożnej.
13a. Jeżeli informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą osoby, wobec której zostało wydane orzeczenie lub zakaz, o których mowa w art. 22 obowiązki służb porządkowych ust. 1 pkt 1 lit. a-c, wówczas okres, o którym mowa w ust. 13, liczy się od dnia upływu okresu obowiązywania zakazu lub okresu, na który orzeczono dany środek.
14. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegają usunięciu, jeżeli:
1) zostały zgromadzone z naruszeniem ustawy;
2) okazały się niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
3) upłynął okres, o którym mowa w ust. 13.
Porównania: 1 Przypisy: 18
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.