Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Wywiad KUL

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 24ga. Stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg


Dz.U.2022.0.1693 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do:
1) dróg lub ich odcinków w transeuropejskiej sieci drogowej;
2) autostrad i dróg ekspresowych lub ich odcinków poza transeuropejską siecią drogową;
3) dróg krajowych lub ich odcinków, które łącznie spełniają następujące przesłanki:
a) przebiegają poza granicami administracyjnymi miast oraz
b) są budowane lub przebudowywane albo zostały wybudowane lub przebudowane, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
4) dróg wojewódzkich lub ich odcinków, które łącznie spełniają przesłanki, o których mowa w pkt 3, oraz nie zapewniają dostępu do nieruchomości przylegających do nich za pośrednictwem zjazdu.
2. Przepisy art 24ma-24mc stosuje się ponadto do dróg krajowych lub ich odcinków zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, które:
1) przebiegają w granicach administracyjnych miast lub
2) zostały wybudowane lub przebudowane bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
3. Przepisy art. 24i ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, art. 24j audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad może także stosować do zarządzanych przez siebie dróg krajowych lub ich odcinków, które:
1) przebiegają w granicach administracyjnych miast lub
2) są budowane albo przebudowywane bez udziału środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
4. W przypadku gdy dany odcinek drogi, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, przebiega w części w granicach administracyjnych miasta, przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do całego odcinka budowanego lub przebudowywanego albo wybudowanego lub przebudowanego, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. W przypadku dróg, o których mowa w ust. 3, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad do:
1) zgłoszenia przebudowy drogi albo
2) wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, albo
3) wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, albo
4) zawiadomienia o zakończeniu budowy albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
– nie dołącza wyników audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24j audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 1, i uzasadnienia, o którym mowa w art. 24l wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego ust. 4.
6. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do przebudowy dróg obejmującej wykonywanie robót budowlanych, które bezpośrednio wpływają na natężenie ruchu drogowego, w szczególności przebudowę skrzyżowania lub wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których powstają nowe części drogi przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów lub ruchu pieszych.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.