Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

§ 8 Stawki minimalne w innych sprawach


Dz.U.2023.0.1935 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych
1. Stawki minimalne wynoszą w sprawach:
1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni – 360 zł;
2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich – 720 zł;
3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie – 240 zł;
4) o uchylenie wyroku sądu polubownego – 2400 zł;
5) z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego – 3600 zł;
6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego – 480 zł;
7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości – 50% stawki obliczonej na podstawie § 2, a przy egzekucji innego rodzaju – 25% tej stawki;
8) ze skargi na czynności komornika – 80 zł;
9) o wyjawienie majątku – 120 zł;
10) rejestracji spółki – 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 1200 zł;
11) rejestracji spółdzielni – 2400 zł;
12) innych rejestracji – 1200 zł;
13) zmiany w rejestrze – 720 zł, a w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym – 360 zł;
14) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności – 120 zł;
15) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu – 120 zł;
16) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa – 120 zł;
17) o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego – 960 zł;
18) o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1200 zł;
19) o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
20) o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego – 1440 zł;
21) o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji – 1680 zł;
22) o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy – 1080 zł;
23) o wyłączenie wspólnika – 1080 zł;
24) o rozwiązanie spółki kapitałowej – 1080 zł;
25) o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 300 zł;
26) o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – 240 zł;
27) o ubezwłasnowolnienie – 480 zł;
28) o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego – 360 zł.
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 19, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.