Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 204b. Powiadomienie o stwierdzonych przez organ nadzoru nieprawidłowościach


Dz.U.2020.0.105 t.j. - Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 3 oraz art. 204j czynności organu nadzoru po podpisaniu protokołu kontroli, ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie organu nadzoru;
2) datę wydania;
3) oznaczenie podmiotu, do którego kierowane jest powiadomienie;
4) wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz termin do ich usunięcia;
5) uzasadnienie faktyczne i prawne;
6) pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń;
7) pouczenie o treści art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 8;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania powiadomienia.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz powiadomienie o rozpatrzeniu zastrzeżeń, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 5, jest czynnością nadzorczą, która nie rozstrzyga co do istoty jakiejkolwiek sprawy ani nie dotyczy uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. W razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję administracyjną, o której mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 8, sąd administracyjny może wstrzymać jej wykonanie, również wtedy, gdy skarżący uprawdopodobni, iż ocena działalności towarzystwa, depozytariusza lub osoby trzeciej, której fundusz lub towarzystwo powierzyło wykonywanie niektórych czynności, zawarta w powiadomieniu, o którym mowa w art. 204 uprawnienia nadzorcze nad działalnością funduszy, ust. 3 albo art. 204j czynności organu nadzoru po podpisaniu protokołu kontroli, ust. 1, rażąco narusza prawo.
Porównania: 1
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.