Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Ty wybierasz!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 35. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów ustawy


Dz.U.2022.0.854 t.j. - Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją:
1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej,
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy,
3) dyskryminuje, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 3 zakaz nierównego traktowania w zatrudnieniu z powodu przynależności do związku zawodowego ust. 1, z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej,
4) nie dopełnia w terminie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 261 przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ust. 1,
5) nie dopełnia w terminie obowiązku podjęcia negocjacji z zakładowymi organizacjami związkowymi, o którym mowa w art. 261 przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ust. 3,
6) nie dopełnia obowiązku pobrania z wynagrodzenia danej osoby składki związkowej w zadeklarowanej przez tę osobę wysokości lub obowiązku niezwłocznego przekazania kwoty pobranych składek związkowych, o których mowa w art. 331 pobieranie składki związkowej przez pracodawcę, na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez zakładową organizację związkową,
7) nie dopełnia obowiązku ponoszenia kosztów, o którym mowa w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 1, w odpowiedniej proporcji wskazanej w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 1 z uwzględnieniem art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 4
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
2. (utracił moc)
21. Kto w związku z pełnioną funkcją związkową:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego sądu o zmianie statutu, o której mowa w art. 16 zmiana statutu związku,
2) niezgodnie z przepisem art. 24 dochód z działalności gospodarczej związku ust. 1, przeznacza dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez związek zawodowy na cele niesłużące realizacji zadań statutowych związku lub dzieli go pomiędzy członków związku,
3) w celu uzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej, międzyzakładowej organizacji związkowej lub reprezentatywnej ponadzakładowej organizacji związkowej w informacji, o której mowa w art. 251 warunki przysługiwania uprawnień zakładowej organizacji związkowej ust. 2 lub 3 lub w art. 341 koszty ponoszone przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej ust. 2 lub we wniosku, o którym mowa w art. 252 reprezentatywna ponadzakładowa organizacja związkowa ust. 2, podaje lub na podstawie art. 342 wskazanie pracowników podlegających ochronie ust. 1 wskazuje liczbę członków organizacji związkowej wyższą niż wynikająca ze stanu faktycznego
– podlega grzywnie.
3. Odpowiedzialność za kierowanie nielegalnym strajkiem określa ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
Porównania: 1 Przypisy: 1
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.