Na potrzeby naszej
witryny używamy plików
cookie w celu personalizacji
treści i reklam, analizowania
ruchu na stronie
oraz udostępniania funkcji mediów
społecznościowych.
Korzystanie z portalu oznacza
akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Aplikacja Adwokacka i Radcowska - sprawdź naszą ofertę!

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 76b. Obowiązki podmiotu posiadającego zezwolenie na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt


Dz.U.2022.0.916 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1. Podmiot, który uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 76a zezwolenie na utworzenie i prowadzenie azylu dla zwierząt ust. 1, ma obowiązek:
1) przyjmować okazy zwierząt, w szczególności:
a) zatrzymane przez właściwe organy,
b) w stosunku do których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa,
c) znalezione w środowisku przyrodniczym,
d) wymagające zapewnienia im odpowiednich warunków funkcjonowania
− w takim zakresie, w jakim pozwalają na to warunki przetrzymywania zwierząt w danym azylu dla zwierząt;
2) prowadzić ewidencję przetrzymywanych zwierząt;
3) składać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce położenia azylu dla zwierząt roczne sprawozdanie z prowadzonej działalności w terminie do dnia 31 marca za rok następujący po roku, za który jest składane to sprawozdanie.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera:
1) datę:
a) dokonania wpisu zwierzęcia do ewidencji,
b) dokonania zmiany danych wpisanych do ewidencji,
c) wykreślenia z ewidencji zwierząt uśmierconych, padłych albo przekazanych innemu podmiotowi;
2) nazwę naukową przetrzymywanego zwierzęcia oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
3) liczbę przetrzymywanych zwierząt;
4) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
5) datę przyjęcia zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
6) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, w tym numer mikroczipa, jeżeli zwierzę zostało oznakowane przez wszczepienie mikroczipa.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera:
1) nazwę naukową przetrzymywanych zwierząt oraz nazwę polską, jeżeli nazwa polska istnieje;
2) liczbę okazów zwierząt:
a) przyjętych do azylu dla zwierząt, z podaniem źródła, z jakiego pochodzą,
b) padłych,
c) uśmierconych, ze wskazaniem przyczyny ich uśmiercenia,
d) przekazanych do innego podmiotu, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu albo nazwy i siedziby tego podmiotu.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 9,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 29,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.