Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 61a. Obowiązek utrzymania sprawności fizycznej przez policjanta


Dz.U.2024.0.145 t.j. - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
1. Policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności przez udział w zajęciach i sprawdzianach ze sprawności fizycznej policjantów oraz udział w doskonaleniu zawodowym.
2. Sprawność fizyczną, o której mowa w ust. 1, ocenia się na podstawie wyników testu sprawności fizycznej policjantów.
3. Za równoznaczne z zaliczeniem testu sprawności fizycznej policjantów, w roku przeprowadzania tego testu, uważa się test zrealizowany zgodnie ze sposobem i kryteriami oceniania sprawności fizycznej policjanta określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, w ramach szkolenia, o którym mowa w art. 34 warunki mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe ust. 8 pkt 1, lub doskonalenia, o którym mowa w art. 34h doskonalenie zawodowe policjantów ust. 2 pkt 1 lub ust. 3, albo przedsięwzięcia realizowanego w Policji, w zakresie którego niezbędne było zaliczenie testu sprawności fizycznej.
4. Policjanta zwalnia się z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów na czas:
1) oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją, a także delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym;
2) zwolnienia z obowiązku wykonywania zadań służbowych udzielonego na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych.
5. W sprawach zwolnienia policjanta z testu sprawności fizycznej policjantów oraz z zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów właściwy jest przełożony, o którym mowa w art. 32 właściwość organów w sprawach personalnych policjantów ust. 1.
6. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:
1) zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów z uwzględnieniem charakteru wykonywanych zadań służbowych;
2) organizację testu sprawności fizycznej policjantów;
3) tryb i terminy przeprowadzania testu sprawności fizycznej policjantów;
4) sposób i kryteria oceniania sprawności fizycznej policjanta w teście sprawności fizycznej policjantów;
5) wymagania dla przeprowadzającego test sprawności fizycznej policjantów;
6) sposób dokumentowania testu sprawności fizycznej policjantów oraz wzory dokumentów w tych sprawach;
7) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem testu sprawności fizycznej policjantów.
7. Komendant Główny Policji określi, w drodze zarządzenia:
1) rodzaje zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
2) zakres i sposób przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
3) organizację zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
4) tryb i terminy przeprowadzania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
5) sposób i kryteria oceniania policjanta podczas sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
6) wymagania dla prowadzącego zajęcia i sprawdziany ze sprawności fizycznej policjantów;
7) sposób dokumentowania zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
8) zadania jednostek organizacyjnych Policji w zakresie realizacji zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów;
9) sposób sprawowania nadzoru nad przebiegiem zajęć i sprawdzianów ze sprawności fizycznej policjantów.

Porównania: 1
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.