Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Kursy video za 169 zł

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 13. Nieważność postanowień umowy wyłączających lub ograniczających uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika


Dz.U.2023.0.1790 t.j. - Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (poprzedni tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych)
1. Postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika, o których mowa w art. 5 termin wymagalności odsetek ustawowych przy terminie zapłaty dłuższym niż 30 dni, art. 6 termin wymagalności odsetek ustawowych przy nieokreślonym w umowie terminie zapłaty ust. 1, art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 1 i 3, art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 1, 4 i 4a, art. 10 rekompensata za koszty odzyskiwania należności, art. 11 odsetki przy świadczeniach pieniężnych płatnych częściami i art. 12 uprawnienie organizacji do wystąpienia o zapłatę odsetek i zwrot kosztów odzyskiwania należności, lub mające na celu obejście tych przepisów, są nieważne, a zamiast nich stosuje się przepisy ustawy.
2. Zamiast postanowień umowy ustalających termin zapłaty z naruszeniem:
1) art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 2 – stosuje się termin zapłaty 60 dni,
2) art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 2a – stosuje się termin zapłaty 60 dni,
3) art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 2 – gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny niebędący podmiotem leczniczym, stosuje się termin zapłaty 30 dni,
4) art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 2 – gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, stosuje się termin zapłaty 60 dni
– liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, albo liczonych zgodnie z art. 7 odsetki w transakcjach handlowych ust. 4 albo art. 8 odsetki w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny ust. 5 lub art. 9 czas trwania badania zgodności towaru lub usługi z umową ust. 2.
3. Zawarte przez strony transakcji handlowej umowy niebędące transakcjami handlowymi mające na celu obejście ustawy są nieważne.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do postanowień umowy będącej transakcją handlową mających na celu obejście ustawy.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.