Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa
Gwarancja

LexLege Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ

Art. 209w. Nakładanie kar pieniężnych za naruszenie przepisów w zakresie prawa lotniczego


Dz.U.2022.0.1235 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze
1. Kary pieniężne, o których mowa w art 209a–209um, nakłada Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej.
2. Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209a nieusunięcie naruszeń przepisów UE stwierdzonych w trakcie kontroli ust. 2, art. 209b rażące naruszenie przepisów prawa UE lub nieusunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w ramach nadzoru, art. 209c naruszenie obowiązków lub warunków określonych w rozporządzeniach UE ust. 2 w zakresie naruszeń, o których mowa w pkt 3.2–3.6, 3.9 i 3.10 załącznika nr 3 do ustawy, art. 209e uchylanie się od obowiązków w zakresie praw osób niepełnosprawnych, art. 209f uniemożliwianie lub utrudnianie przeprowadzenia czynności kontrolnych, art. 209l nieprzedstawianie w terminie sprawozdania finansowego, art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, art 209ua–209uf, art. 209ul nieusunięcie niezgodności w zakresie zadań ochrony stwierdzonych w trakcie kontroli lub art. 209um naruszenie przez przewoźnika lotniczego obowiązków wynikających z przepisów prawa UE, Prezes Urzędu bierze pod uwagę:
1) wagę i okoliczności naruszenia prawa;
2) częstotliwość niedopełniania w przeszłości obowiązku albo naruszania zakazu tego samego rodzaju co niedopełnienie obowiązku albo naruszenie zakazu, w następstwie którego ma być nałożona kara;
3) stopień przyczynienia się strony, na którą jest nakładana administracyjna kara pieniężna, do powstania naruszenia prawa;
4) działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa;
5) wielkość przedsiębiorstwa.
3. Nakładając kary pieniężne, o których mowa w art. 209s wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym bez ważnego certyfikatu lub wykazu zatwierdzeń szczególnych, art. 209t wykonywanie działalności w lotnictwie cywilnym z przekroczeniem przyznanych uprawnień i art. 209uj naruszenie obowiązków poprzez podjęcie się wykonywania obowiązków dla więcej niż jednego podmiotu, Prezes Urzędu bierze pod uwagę przesłanki określone w ust. 2 pkt 1 i 5.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w art. 209h nieudostępnianie Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wymaganych informacji albo art. 209m bezpodstawne utrudnianie przez zarządzającego lotniskiem korzystania z urządzeń i powierzchni lotniska, Prezes Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, określa zakres naruszenia oraz termin jego usunięcia pod rygorem nałożenia kary pieniężnej określonej w tych przepisach w przypadku nieusunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie.
LexLege.pl

Uzyskaj dostęp

do pełnej bazy

ponad 260 000

orzeczeń.

Sprawdź

LexLege - Baza aktów prawnych i orzecznictwa

LexLege na 24 godziny
1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 12,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 1 miesiąc
31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 35,00 zł

Kup dostęp
LexLege na 12 miesięcy
365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych
Cena: 199,00 zł

Kup dostęp
TESTUJ TERAZ
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.