Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o podatku od spadków i darowizn


Kategoria: Prawo Finansowe

Przekazanie lokalu mieszkalnego na rzecz ojca

Stan faktyczny:

Tomasz Kopolski, mieszkający na stałe za granicą, planuje przekazać lokal mieszkalny ojcu.

Czy forma darowizny jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia?

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:
art. 4a warunki zwolnienia od podatku z tytułu pokrewieństwa, ustawy o podatku od spadków i darowizn
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn do zupełnego zwolnienia od podatku uprawnione są osoby najbliżej( tzw. zerowa grupa podatkowa, tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha), gdy zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego(chwila podpisania aktu notarialnego) Zgłoszenia należy dokonać na formularzu SDZ2 [w przypadku darowizny mieszkania zawartej w formie aktu notarialnego zgłoszenia dokonuje notariusz]. Zaistnieje konieczność opłacenia taksy notarialnej, Do wynagrodzenia notariusza należy doliczyć także podatek VAT (stawka 22%), koszty wypisów z aktu notarialnego, a jeżeli nieruchomość ma założoną księgę wieczystą, to także koszty wniosków o zmiany w księdze wieczyste.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Przekazanie lokalu mieszkalnego na rzecz ojca

Stan faktyczny:

Tomasz Kopolski, mieszkający na stałe za granicą, planuje przekazać lokal mieszkalny ojcu.

Czy forma darowizny jest opłacalna z ekonomicznego punktu widzenia?

 

 

 

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozliczenie podatkowe za odziedziczony lokal mieszkalny

Stan faktyczny:

Karolina Nowacka otrzymała w 2009 r. drodze dziedziczenia testamentowego lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej wynoszącej 75m2.Testatorem był stryj. Rozliczając się w 2010 r. planuje uiścić podatek od spadków i darowizn w wysokości 23177,8 zł ( 1644,50 i 12% nadwyżki ponad 20556zł - podatnik określił wartośc mieszkania na 200 000 zł).

Proszę ocenić konieczność rozliczenia podatkowego.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Darowizna kwoty pieniężnej

Stan faktyczny:

Marian C. podarował siostrzeńcowi w prezencie na Gwiazdkę 10 000 zł. Uczynił to w formie gotówki. Nie wskazał celu, na jaki pieniądze mają zostać preznaczone.

1. Czy darowizna ta podlega opodatkowaniu?

2. Jaka jest podstawa opodatkowania i jak obliczyć wysokość należnego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podatek od darowanego pierścionka zaręczynowego

Stan faktyczny:

Maria B. otrzymała od partnera pierścionek zaręczynowy z brylatem. Obawiając się, że wartość prezentu jest wysoka, w związku z czym podlegać będzie on opodatkowaniu, postanowiła uregulować tą kwestię w Urzędzie Skarbowym.

1. Czy powinna złożyć zeznanie podatkowe i kiedy?

2. Czy zwrot pierścionka będzie powodował konsekwencje prawne?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie wykroczeniowe w stosunku do cywilnego pracownika obcego wojska

Stan faktyczny:

Victoria G., pracownica cywilna armii Zjednoczonego Królestwa, przebywając na terytorium RP w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, została zatrzymana przez Policję, w wyniku ujawnienia popełnienia przez nią wykroczenia z art. 90 Kodeksu Wykroczeń, czyli tamowania ruchu na drodze publicznej. Policjanci, dokonujący kontroli postanowili ukarać Victorię G. mandatem karnym w wysokości 300 zł. Ta jednak odmówiła przyjęcia mandatu. Jeszcze tego samego dnia złożyła również rezygnację z pracy na obecnym stanowisku i przestała pracować dla Armii.
W związku z tym, policjanci złożyli do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionej za popełnione wykroczenie.

Oceń, czy wniosek Policji był zgodny z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie darowanego sprzętu elektronicznego

Stan faktyczny:

Magdalena C. otrzymała od znajomego rodziców sprzęt elektorniczny wart w przybliżeniu 10 000 zł.

1. Czy powyższa darowizna podlega opodatkowaniu?

2. Jak ustalana będzie wartość sprzętu?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie przedmiotu spadku obciążonego hipoteką

Stan faktyczny:

Adam B. w drodze spadkobrania otrzymał dom o wartości 350 000 zł. Spadkodawcą była siostra jego matki. Okazało się, że dom obciąża hipoteka w wysokości 150 000 zł.

1. Czy powyższy spadek podlega opodatkowaniu?

2. Jak obliczana zostanie wysokość należnego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Weryfikacja przez organ podatkowy wartości przedmiotu opodatkowania

Stan faktyczny:

Karol M. podarował Robertowi S. działkę budowlaną. W dniu 23.04.2010r. zawarto umowę darowizny w formie aktu notarialnego. Wartość działki określona została na 50.000zł. Od darowizny notariusz pobrał podatek od spadków i darowizn. Organ podatkowy w trakcie weryfikacji dokumentów stwierdził, że wartość nieruchomości została zaniżona.

1. Czy organ podatkowy ma prawo do kwestionowania wartości podstawy opodatkowania?

2. Jakie kroki poweźmie organ?

3. Jakie następstwa prawne związane są z działalnością weryfikacyjną organu dla podatnika?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie spadku położonego poza granicami RP

Stan faktyczny:

Damian A. otrzymał w drodze spadkobrania dom jednorodzinny położony w USA. Podatek od spadku został już uiszczony w państwie położenia nieruchomości.

Czy spadek ten podlega opodatkowaniu w Polsce?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zniesienie wspólności użytkowania wieczystego, a obowiązek podatkowy

Stan faktyczny:

Joanna N. oraz jej mąż Karol N.  posiadali w użytkowaniu wieczystym dwie nieruchomości. W wyniku rodzinnej kłótni postanowili znieść wspólność użykowania wieczystego, w ten sposób, że każda ze stron utrzymałaby w użytkowaniu wieczystym jedną nieruchomość.

Czy w tym przypadku powstanie obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Przekazanie części spadku, a obowiązek podatkowy

Stan faktyczny:

Anna K. wraz z siostrą Joanna K. odziedziczyły po połowie spadku po zmarłej siostrze matki. Joanna K. mieszka na stałe za granicą i planuje przekazać otrzymaną część spadku siostrze. 

Czy możliwe jest w tym przypadku przekazanie części spadku w taki sposób aby do zapłaty podatku od spadku w całości zobowiązana była Anna K.? 

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Dziedziczenie po mężu w czasie trwania separacji

Stan faktyczny:

Danuta Ł. uzyskała w drodze dziedziczenia testamentowego środki pieniężne w wysokości 20.000zł. Spadkodawcą był mąż, z którym była w separacji. 

Czy fakt separacji ma wpływ na określenie grupy podatkowej?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustalenie grupy podatkowej

Stan faktyczny:

Tomasz S. otrzymał w drodze spadkobrania nieruchomość o wartości 200.000zł. Spadkodawcą była matka jego zmarłej żony. 

Czy w tej sytuacji nastąpi określenie wysokości podatku w oparciu o I czy III grupę podatkową?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie lokalu otrzymanego w spadku

Stan faktyczny:

Grażyna C. otrzymała w drodze spadkobrania lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 64 m2. Spadkodawcą była matka zmarłego wcześniej męża. Po przyjęciu spadku, zameldowała się na pobyt stały w nabytym mieszkaniu, nie zamieszkała w nim. Po 5 latach od chwili powstnia obowiązku podatkowego sprzedała mieszkanie, licząc na skorzytanie z uprawnienia do niewliczenia do podstawy opodatkowania czystej wartości spadku.

Czy skorzystanie z tego uprawnienia jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zniszczenie przedmiotu opodatkowania

Stan faktyczny:

Jolanta C. otrzymała w spadku nieruchomość. Przyjęcie spadku nastąpiło 2 maja 2010r. Zgodnie z przepisami podatkowymi dokonała zgłoszenia otrzymanej nieruchomości. Po otwarciu spadku, a przed zgłoszeniem spadku do celów podatkowych budynek znajduący się na otrzymanym terenie uległ pożarowi (nie był ubezpieczony). 

Z jakiej chwili należy dokonać wyceny wartości przedmiotu opodatkowania?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana wysokości wpłaconego już podatku

Stan faktyczny:

Karolina C. otrzymała w spadku środki pieniężne w wysokości 20.000zł. Spadkodawcą był jej dobry przyjaciel. Podatniczka wykonała obowiązki nałożone w przepisach podatkowych. W 4 miesiące po pogrzebie postanowiła, z pieniędzy otrzymanych w spadku, postawić skromny nagrobek przyjacielowi. Od znajomych dowiedziała się, że koszt nagrobku można odliczyć od podstawy wymiaru podatku od spadku - obniżyłoby to należny podatek.

Czy w sytuacji gdy podatek został już obliczony i wpłacony możliwa jest zmiana wysokości podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie zasiedzonej nieruchomości

Stan faktyczny:

Jarosława J. wraz z mężem w styczniu 2010r. uzyskała potwierdzenie nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia. Nieruchomością tą był dom jednorodzinny, w którym mieszkali jej rodzice, a następnie ona. 

Czy powstanie obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ulga podatkowa przy spadkobraniu lokalu

Stan faktyczny:

Ewa C. otrzymała w drodze dziedziczenia po siostrze matki mieszkanie własnościowe o powierzchni 75m2. Planuje jak najszybciej sprzedać mieszkanie, ponieważ potrzebuje środków pieniężnych na operację. 

Czy możliwe byłoby obniżenie podstawy opodatkowania w związku z celem na jakie przeznaczone będą środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.