Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych


Kategoria: Prawo Finansowe

Zakup psa

Stan faktyczny:

Katarzyna C. kupiła 12.05.2010r. psa rasy haski za cenę 2.000zł. 

1. Czy zakup zwierzęcia jest opodatkowany?

2. Jakie obowiązki ciążą na pani Katarzynie C.

Podstawa prawna:
art. 1 czynności cywilnoprawne podlegające opodatkowaniu, ust.1 pkt. 1a, art. 6 podstawa opodatkowania, ust. 1 pkt 1, art. 7 stawki podatku, ust. 1 pkt 1a, art. 10 obowiązki podatników i płatników podatku od czynności cywilnoprawnych, ust.1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 1 działania organów administracji publicznej na rzecz ochrony zwierząt, ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zwierząt, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa/615/09
Uzasadnienie:

1. Umowa sprzedaży rzeczy ( a pies w rozumieniu ustawy ochronie zwierząt nie jest rzeczą, ale w sprawach nieregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się przepisy dot. rzeczy) zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podlega opodatkowaniu. Potwierdził tą tezę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku stwierdził, że przepisy dotyczące ochrony zwierząt zostały prowadzone w celu zapewnienia humanitarnego traktowania, nie mają wpływu na sferę podatkową, dlatego też zakup psa podlega podatkowi od czynności cywilno-prawnych.

2. Pani Katrzyna C. obowiązana jest w terminie 14 dni od dokonania zakupu złożyć deklarację podatkową (formularz PCC-3) i uiścić podatek w wysokości 40 zł (2% wartości rzeczy).

 

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Opodatkowanie podwyższenia kapitału zakładowego

Stan faktyczny:

Kapitał spółki kapitałowej „Kolorowe lato” określony został w umowie na 1 000 000 zł. Jednocześnie w umowie zastrzeżono, że do 30.06.2010r. nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego do 2 000 000 zł. 

Czy powyższe podwyższenie kapitału stanowi przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Stan faktyczny:

Jarosław G. dokonuje sprzedaży sprzętu elektronicznego na popularnym portalu aukcyjnym. 

Czy w przypadku, gdy konsument dokona zakupu na więcej niż 1 aukcji i wartość zakupionych przedmiotów przekroczy 1.000zł to nadal jest to transakcja zwolniona z podatku od czynności cywiloprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podatek od towarów i usług czy od czynności cywilnoprawnych

Stan faktyczny:

Roman C. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży odzieży, zatem opłaca podatek VAT. Na jednej  z aukcji sprzedawał odzież, której cena przekroczyła 1.000zł.  

Czy w przedstawionej sytuacji należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Koszty przesyłki a kwota sprzedaży

Stan faktyczny:

Joanna K. sprzedała na portalu aukcyjnym laptopa. Kwota sprzedaży wyniosła 970 zł. Koszty przesyłki zostały wycenione na 50zł. Łącznie kwota sprzedaży przekroczyła 1.000zł.

Czy konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Współwłasność, a zobowiązanie podatkowe

Stan faktyczny:

Franciszka J. i jej siostra Teresa J. sprzedały otrzymany wcześniej od rodziców samochód (były współwłaścicielkami). Z racji stanu technicznego przedmiotu sprzedaży cena sprzedaży wyniosła 1.800zł. 

Czy powstaje zobowiązanie podatkowe biorąc pod uwagę, że przedmiot sprzedaży stanowił współwłasność i na jedną sprzedającą przypadała kwota będąca kwotą zwolnioną od podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie sprzedaży roweru

Stan faktyczny:

Tomasz J. sprzedał rower za kwotę 1.000zł. 

Czy sprzedaż ta będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podatek od sprzedaży laptopa

Stan faktyczny:

Robert T. sprzedał laptopa za cenę 1.000,50zł. Z racji przekroczenia kwoty zwolnionej od podatku o 0,50 zł obowiązany jest do zapłacania podatku.

Czy ustalenie podatku nastąpi na podatawie całej kwoty, czy jedynie nadwyżki nad kwotą zwolnioną od podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Sprzedaż programów komputerowych

Stan faktyczny:

Łukasz C. sprzedał za pośrednictwem portalu aukcyjnego programy komputerowe. Osiągnięta kwota wyniosła 700zł.

W jaki sposób sprzedaż ta powinna zostać opodatkowana?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie zakupu samochodu

Stan faktyczny:

Natalia B. kupiła samochód osobowy. Nie zgłosiła zakupu w urzędzie skarbowym. Od zakupu minęły 2 miesiące. W obawie przed karą postanowiła zgłosić dokonaną czynność i uregulować należny podatek. 

W jaki sposób może postąpić?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zakup laptopa w imieniu znajomej

Stan faktyczny:

Katarzyna C. zakupiła za pośrednictwem internetu laptopa. Dokonała tego w imieniu znajomej. Finalizacją transakcji zajęła się znajoma, tj. zapłaciła, odebrała i korzysta.

Kto w tym przypadku jest podatnikiem?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot podatku w sytuacji odstąpienia od umowu

Stan faktyczny:

Anna J. nabyła w drodze kupna komplet złotej biżuterii, za który zapłaciła 20.000zł. Po dokonaniu wszelkich formalności podatkowych, dowiedziała się, że biżuteria nie jest złota, a jedynie posiada taki kolor. Odstąpiła od umowy na podstawie art. 86 Kodeksu Cywilnego poprzez złożenie oświadczenia woli sprzedającemu powołując się na podstęp. 

Czy w takiej sytuacji przysługuje Annie J. zwrot zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie zakupu przedmiotu pochodzącego z przestępstwa

Stan faktyczny:

Joanna J. w drodze kupna nabyła samochód osobowy marki Opel. Ceną, którą zapłaciła było 20.000zł. Od transakcji obliczyła i zapłaciła podatek, złożyła także deklarację. Po 3 miesiącach od zakupu, powzięła wiadomość, że samochód był kradziony. Policja zabezpieczyła przedmiot przestępstwa.

1. Czy powyższa umowa podlegała odpodatkowaniu?

2. czy należny jest zwrot podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Stan faktyczny:

Damian H. jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności. W styczniu 2010r. zakupił sprzęt rehabilitacyjny o wartości 5.000zł. od znajomego (będącego osobą fizyczną).

1. Czy czynność ta zostanie opodatkowana?

2. Czy konieczne będzie złożenie deklaracji podatkowej?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot podatku, a odstąpienie od umowy

Stan faktyczny:

Katarzyna C. kupiła samochód osobowy marki Volvo od osoby fizycznej. W terminie 14 dni od zawarcia umowy kupna - sprzedaży złożyła deklarację, obliczyła i zapłaciła podatek. Po miesiącu od dnia zakupu strony postanowiły ze względów subiektywnych ostąpić od umowy.

Czy w przypadku ostąpienia stron od umowy kupujący ma uprawnienie do zwrotu zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zwrot podatku w sytuacji niepełnego wykonania umowy sprzedaży

Stan faktyczny:

Tomasz K. nabył w drodze kupna latop, za który zapłacił koledze 2.000zł. Umowa przewidywała, że sprzedawca wyda kompletny i zdatny do użytku przedmiot umowy w momencie zapłaty kwoty określonej w umowie. Sprzedawca nie dotrzymał warunków umowy: w momencie zapłaty przekazał laptopa bez dysku twardego. Jako, że czynność nie jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych - kupujący złożył deklarację, obliczył i zapłacił podatek, chcąc uniknąć kary.

Czy w przypadku, gdy sprzedawca nie dostarczy dysku twardego możliwy będzie zwrot zapłaconego podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy sprzedaży a wysokość podatku

Stan faktyczny:

Halina G. kupiła od znajomego meble ogrodowe. Kwotą zapłaconą sprzedawcy były 3.000zł. Sprzedaż ta nie podlega zwolnieniu podmiotowemu, zatem Halina G. siódmego dnia od zawarcia umowy sprzedaży złożyła deklaracje, obliczyła i zapłaciła podatek. Po tym terminie poprosiła znajomego o odsprzedanie jeszcze jednego krzesła ogrodowego. Znajomy sprzedał krzesło, zmienił także umowę, która opiewała na 3.500zł. 

Czy zmiana umowy w tym przypadku jest opodatkowana?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zmiana umowy sprzedaży, bez zmiany kwoty, a kwota podatku

Stan faktyczny:

Franciszka F. kupiła od znajomej zestaw wypoczynkowy, składający się z sofy i 1 fotela. Umowa opiewała na kwotę 2.000zł. Jako, że czynność ta nie podlegała zwolnieniu podmiotowemu przewidzianemu w art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupująca złożyła deklarację, obliczyła i opłaciła podatek. Następnie doszło do zmiany umowy, w wyniku której Franciszka F. nabyła jeszcze 1 fotel. Kwota określona wcześniej nie uległa zmianie.

Czy powyższa umowa podlega opodatkowaniu?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Nieważność czynności, a zwrot kwoty podatku

Stan faktyczny:

Renata T. zakupiła rower sportowy, za który zapłaciła 2.000zł. Sprzedającym był znajomy jej przyjaciela. zakup nie podlega zwolnieniu podmiotowemu przewidzianemu w art. 9 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zatem kupująca złożyła deklarację, obliczyła i zapłaciła podatek. Po miesiącu zgłosił się do niej opiekun sprzedającego, który okazał się być osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. Odebrał on rower powołując się na nieważność bezwzględną dokonanej czynności.

Czy możliwy jest zwrot zapłaconego podatku od czyności cywilnoprawnych?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.