Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych


Kategoria: Prawo Finansowe

Rozliczenie obciążeń podatkowych razem z małżonkiem

Stan faktyczny:

Karol Marchlewski w lipcu 2009r. zawarł związek małżeński z Izabelą Olszak. Pan Karol pracuje w lokalnej drukarni, Pani Izebela jest studentką. W celu optymalizacji obciążeń podatkowych Pan Karol planuje rozliczyć się z podatku za rok 2009 łącznie z małżonką.

Proszę ocenić, czy istnieje taka możliwość.

 

Podstawa prawna:
art. 6 zasady opodatkowania małżonków, ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Uzasadnienie:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 6 ust. 1 wprowadza zasadę, w myśl której małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. W dalszych ustępach przewiduje odstępstwa od tej zasady - umożliwiając łączne opodatkowanie małżonków. Warunkiem zastosowania tej instytucji jest:

  • oboje małżonków podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
  • przez cały rok podatkowy istnieje wspólność majątkowa małżeńska,
  • pozostają małżeństwem przez cały rok podatkowy,
  • złożą wniosek we wspólnym rocznym zeznaniu podatkowym do 30 kwietnia.

Z powodu niespełnienia drugiego i trzeciego warunku Pan Karol nie może rozliczyć się wspólnie z małżonką.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Rozliczenie obciążeń podatkowych razem z synem

Stan faktyczny:

Pani Janina Arszewska planuje w roku 2010 skorzystać z ulgi prorodzinnej na syna Jakuba. Syn ma 19 lat, w czerwcu 2009r. ukończył naukę w szkole średniej i nie podjął dalszej nauki. Od lipca 2009r. pracował.

Proszę ocenić możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozliczenie podatkowe ze zmarłym mężem

Stan faktyczny:

Pani Mariola Kowalska corocznie rozliczała się z podatku dochodowego od osób fizycznych łącznie z mężem. W marcu 2010 r. maż pani Kowalskiej uległ ciężkiemu wypadkowi, w skutek którego zmarł.  Chcąc zasięgnąć fachowej informacji o rozliczeniu na zasadach preferencyjnych wspólnie ze zmarłym mężem udała się do właściwego Urzędu Skarbowego, gdzie uzyskała informację, że rozliczenie takie nie jest możliwe.


Czy pracownik Urzędu Skarbowego miał rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

świadczenia medyczne podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Stan faktyczny:

Michał M. pracuje w firmie meblarskiej. W 2009r. firma ta wykupiła dla pracowników świadczenia medyczne w nowo powstałym centrum medycznym.

Czy świadczenia medyczne uzyskane bezpłatnie od pracodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Szkolenie pracownika a podatek dochodowy

Stan faktyczny:

Karolina S. pracuje w firmie zajmującej się sprzedażą sprzętu komputerowego. W 2009r. uczestniczyła w 3 szkoleniach organizowanych przez podmiot zewnętrzny, ale opłacanych przez przedsiębiorstwo, w którym pracuje. Do przychodu ze stosunku pracy zaliczono wartości tych szkoleń, a co za tym idzie obliczono, pobrano i wpłacono podatek dochodowy. Pomniejszyło to dochód pani Karoliny S. Zwróciła ona uwagę księgowej, że sytuacja taka nie powinna mieć miejsca i że w przyszłości nie będzie korzystała ze szkoleń.

Czy wartość szkoleń powinna być doliczana do przychodu pracownika?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wspólne rozliczenie z dochodów matki i syna

Stan faktyczny:

Katarzyna C. samotnie wychowuje 17-letniego syna. Matka nie pracuje i nie uzyskuje żadnych dochodów. Syn otrzymuje rentę rodzinną po ojcu, który zmarł w 2008r. Katarzyna C. w 2010r. planuje skorzystać z  łącznego rozliczenia z synem z dochodów za 2009r. Dlatego też złożyła stosowne dokumenty we właściwym Urzędzie Skarbowym. Pracownik Urzędu Skarbowego zwrócił uwagę, że pani Katarzyna C. nie osiągnęła dochodów w 2009r. zatem nie może rozliczyć się łącznie z synem.

Proszę ocenić możliwość wspólnego rozliczenia.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opodatkowanie sprzedaży mieszkania

Stan faktyczny:

Maria C. w 2008r. nabyła, w wyniku sądowego podziału majątku wspólnego, dom jednorodzinny. W 2009r. sprzedała dom.

Czy powyższa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

łączne rozliczenie podatkowe dokonane przez rodzica

Stan faktyczny:

Aleksandra C. w maju 2009r. rozwiodła się z mężem. Władza rodzicielska nad niepełnoletnią córką została powierzona obojgu rodziców. Córka Paulina mieszka z matką, ale często spotka się z ojcem (weekendy, częste telefony). Ojciec zobowiązał się do płacenia na rzecz córki 1.000zł alimentów. W 2010r. postanowił rozliczyć się z Urzędem Skarbowym łącznie z córką jako samotnie wychowujący rodzic.

Proszę ocenić możliwość wspólnego rozliczenia.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wspólne rozliczenie małżonków z tytułu umowy o pracę i działalności gospodarczej

Stan faktyczny:

Marcin T. wraz z małżonką planują w 2010r. rozliczyć się z podatku wspólnie. Maria T. osiąga dochód z tytułu stosunku pracy, Marcin T. prowadzi własną działalność gospodarczą, z której rozlicza się podatkiem liniowym oraz dochody ze stosunku pracy.

Proszę ocenić możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wspólne rozliczenie małżonków

Stan faktyczny:

Piotr G. w 2010r. planuje rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za dochody osiągnięte w 2009r. łącznie z żoną. Żona uzyskuje dochody ze stosunku pracy, a Piotr G. z własnej działalności gospodarczej, z której rozlicza się w formie ryczałtu ewidencjowanego.

Proszę ocenić możliwość skorzystania z preferencyjnego opodatkowania.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wspólne rozliczenie małżonków, a inne miejsca zamieszkania

Stan faktyczny:

Romana J. wraz z mężem planuje skorzystać z łącznego opodatkowania. Spełniają przesłanki określone w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Maja inne miejsca zamieszkania. 

Który urząd skarbowy będzie właściwy?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ustanie rozdzielności majątkowej, a wspólne rozliczenie się podatku

Stan faktyczny:

Urszula P. wraz z mężem planują w 2010r. rozliczyć się wspólnie. Oboje podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, planują złożyć stosowny wniosek, są małżeństwem od 10 lat. Jednak do tej pory nie rozliczali się wspólnie z uwagi na rozdzielność majątkową. Stan ten został zniesiony w czerwcu 2009r.

Czy małżonkowie mogą wspólnie rozliczyć się z podatku?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Konkubinat, a rozliczenie się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko

Stan faktyczny:

Karol J. mieszka wspólnie z 17-letnią córką oraz matką dziecka. W 2010r. złożył zeznanie podatkowe, w którym rozliczył się wspólnie z dzieckiem jako samotnie wychowujący rodzic.

Prosze ocenić zgodność z prawem działania Karola J.

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Korzystanie z ulgi prorodzinnej

Stan faktyczny:

Maria C. jest matka trojga dzieci. W 2010r. rozliczając się z dochodu ubiegłorocznego skorzystała z ulgi prorodzinnej, która wyniosła 3 336,12 zł. W 2009r. Maria C. pracowała na podstawie umowy cywilnoprawnej i jej dochód przed zastosowaniem ulgi wyniósł 2 560zł, zaś po zastosowaniu nie posiadała ona dochodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jako, że suma przysługującej podatnikowi ulgi była wyższa niż suma uzyskanych dochodów, zwróciła się ona do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wypłacenie różnicy przez organ podatkowy.

Czy wypłata tej kwoty jest możliwa?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Darowanie na cele krwiodawstwa i odliczenie kwoty od dochodu

Stan faktyczny:

Michał M. jest podatnikiem podatku liniowego. W 2010r. planuje dokonać darowizny na cele krwiodawstwa, a następnie odliczyć daną kwotę od dochodu.

Czy odliczenie takie jest możliwe?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Nieregularna sprzedaż ciuchów dzieci

Stan faktyczny:

Regina C. za pośrednictwem internetu dokonuje sprzedaży ubrań dzieci, które są dla nich za małe. Miesięcznie sprzedaje ok. 10 sztuk. Osiągane przychody nie są wysokie.

Czy powyższa działalność jest opodatkowana?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.