Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ustawa o opłacie skarbowej


Kategoria: Prawo Finansowe

Zwrot opłaty skarbowej

Stan faktyczny:

Jan J. złożył w Urzędzie Skarbowym w Y. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezalegalniu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości. Do urzędu tego udał się, ponieważ jest on właściwy ze względu na miejsce zameldowania Jana J. Na miejscu okazało się, że urzędem właściwym jest Urząd Skarbowy w X.-czyli właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. Jan J. dokonał opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miasta w Y. -Urząd Skarbowy w tym mieście przesłał wniosek do Miasta X.

Czy Jan J. obowiązany jest uiścić opłatę skarbową na rzecz Urzędu Miasta X.?Podstawa prawna:
art. 17 ustalanie właściwości miejscowej organów podatkowych, § 1 Ordynacji Podatkowej, art. 1 czynności podlegające opłacie skarbowej, ust. 1 pkt. 1 lit. b, art. 8 uiszczanie i pobór opłaty skarbowej, ust. 1 , art. 9 przesłanki zwrotu opłaty skarbowej, ust. 1 pkt. 1, art. 12 organy podatkowe właściwe w sprawach opłaty skarbowej ust. 1 i ust. 2 pkt 1. ustawy o opłacie skarbowej
Uzasadnienie:

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej opłacie tej podlega wydanie zaświadczenia na wniosek( w załączniku określono stawki- w tym przypadku jest to 21 zł). Zgodnie z art. art. 17§ 1 Ordynacji Podatkowej organem właściwym w sprawie wydania ząświadczenie dla pana Jana J. jest organ właściwy według miejsca zamieszkania- zatem urząd Skarbowy w Mieście X. Skoro urząd ten jest właściwy to opłaty należy dokonać w kasie organu podatkowego lub na jego rachunek( art. art. 8 ust. 1 o opł. skar.)- zaś zgodnie z art. art. 12 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Zatem opłata ta powinna zostać uiszczona na rzecz Urzędu Miasta X. W przypadku pomyłkowo wniesionej opłaty na rzecz Urzędu Miasta Y. możliwy jest jej zwrot, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 1, ponieważ czynność urzędowa nie została dokonana. W tym celu pana Jan J. powinien złożyć stosowne pismo w Urzędzie Miasta Y., w którym  wyjaśni zaistniałe okoliczności.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.