Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Ordynacja podatkowa


Kategoria: Prawo Finansowe

Terminowość wydawania interpretacji podatkowych

Stan faktyczny:

Marta J. w styczniu 2010r. złożyła wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. 10 maja udzielono jej tej interpretacji (data wydania to 5 maja).

Czy interpretacja ta ma charakter wiążący w przypadku gdy nie jest zgodna ze stanowiskiem w sprawie oceny stanu prawnego?

 

Podstawa prawna:
Art. 14d termin do wydania interpretacji indywidualnej, Ordynacji Podatkowej,Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008r.,sygn. akt I FPS 2/08 , Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnegp w Warszawie z dnia 14 grudnia 2009r., sygn. akt II FPS 7/09
Uzasadnienie:

Interpretacja wydana na wniosek pani Marty J. nie ma charakteru wiążącego. Terminem, który określony został dla organów wydających interpretacje indywidualne jest termin bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku.

Zatem w przypadku niewydania interpretacji w terminie 4 miesięcy od otrzymania wniosku uznaje się, że w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin wydania, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie. Odwołując się do Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2008r. pojęcie „niewydania interpretacji” oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (warto wspomnieć także o uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2009r., w której stwierdzono, że termin na wydanie interpretacji zostaje zachowany również, gdy jej doręczenie nastąpi po upływie trzech miesięcy od złożenia wniosku o jej wydanie- jednakże została skrytykowana z uwagi na naruszenie zasady godności prawa i zasadę zaufania do organów podatkowych).

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Odsetki od zaległości podatkowej

Stan faktyczny:

Katarzyna K. w lipcu 2009r. otrzymała decyzję określającą istnienie zaległości podatkowej z podatku dochodowego za rok 2007. Ustalono jednocześnie wysokość odsetek, które obliczono od 1 maja 2008r.

Czy prawidłowo określono czas, od którego obliczone zostały odsetki?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odsetki za okres zawieszenia postępowania

Stan faktyczny:

W sprawie wymiaru podatku dochodowego za rok 2007 organ podatkowy wszczął postępowanie. Pan Jarosław Z., którego to postępowanie dotyczyło złożył wniosek o zawieszenia postępowania. Stan ten trwał rok.

Czy za ten okres organ podatkowy może naliczyć odsetki?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Stan faktyczny:

Karol R. składając zeznanie podatkowe za rok 2009r. określił wysokość podatku na poziomie przekraczającym jego możliwości płatnicze. W kwietniu 2010r. złożył do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Naczelnik wyraził zgodę.

Czy rozłożenie na raty zaległości podatkowej będzie powodowało dodatkowe koszty dla podatnika?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność za brak wpłaconej zaliczki

Stan faktyczny:

W 2009 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych Roberta T. wpłacane były do urzędu skarbowego za pośrednictwem płatnika. W 2010r. okazało się, że płatnik nie uwzględnił jednego z dochodów osiągniętych w 2009r. i nie odprowadził od niego podatku.

Kto ponosi odpowiedzialność za brak wpłaconej zaliczki?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wycena majątku spadkowego, a koszty postępowania

Stan faktyczny:

Janina C. otrzymała w drodze spadkobrania nieruchomość. Jako, że nie wycenili jej wartości, wyceny dokonał biegły skarbowy, a kosztem obiążona została spadkobierczyni. Złożyła ona zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego w X powołując się na braki formalne w procedurze, tj. nie zostali wezwani do określenia wartości spadku.

Czy koszty wyceny majątku spadkowego należy zaliczyć do kosztów postępowania?

 

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.