Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Źródła prawa


Kategoria: Prawo Konstytucyjne

Uchylenie przez Prezesa Rady Ministrów rozporządzenia

Stan faktyczny:

Minister Pracy i Polityki Społecznej na skutek wieloletniej choroby zmarł w trakcie kadencji, w związku z czym powstała konieczność powołania przez Prezydenta RP na jego miejsce nowej osoby. Wśród obowiązków powołanego ministra znalazło się między innymi wydanie niezbędnych rozporządzeń do nowej ustawy. Nowy minister, jako że nie posiadał wielkiego doświadczenia, postanowił przekazać część swoich kompetencji w tym zakresie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, który to wydał stosowne rozporządzenia do ustawy. Prezes Rady Ministrów po zapoznaniu się z sytuacją, natychmiast uchylił wydane rozporządzenia. Czy miało miejsce naruszenie Konstytucji RP?

Podstawa prawna:
Art. 92 rozporządzenie - warunki i tryb, ust. 2, Art. 149 kompetencje ministra, ust. 2 Konstytucji RP
Uzasadnienie:

W powyższej sytuacji naruszono artykuły: 92 i 149 Konstytucji RP z 1997 r. Art. 92 ust. 2 Konstytucji stwierdza, iż organ, który jest upoważniony do wydania rozporządzenia (na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania) nie może przekazać tych kompetencji innemu organowi. Minister nie miał więc prawa dokonać ich subdelegacji na rzecz innego ministra. Jeżeli chodzi o kwestię uchylania rozporządzeń poszczególnych ministrów, to art. 149 ust. 2 Konstytucji wyraźnie wskazuje na Radę Ministrów, jako uprawnioną do ich uchylania, na wniosek Prezesa. Nie mógł więc on samodzielnie tego dokonać.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Zgoda na ratyfikację umowy miedzynarodowej

Stan faktyczny:

Właściwy minister w rządzie RP postanowił zawrzeć umowę, na mocy której Polska przystąpiłaby  do światowej organizacji wspierającej ochronę środowiska i właściwe zarządzanie zasobami naturalnymi. W związku z tym, Rada Ministrów popierająca tą inicjatywę, skierowała do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na ratyfikację tej umowy. Sejm odpowiednią większością głosów uchwalił ustawę, w której taka zgoda została wyrażona, następnie umowa została przekazana Prezydentowi RP do ratyfikacji. Ten jednak odmówił, stwierdzając, że Sejm powinien wcześniej wydać odpowiednią uchwałę, która dopiero określiłaby tryb wyrażenia zgody na ratyfikację. W jego ocenie doszło więc do naruszenia Konstytucji. Czy w tej sytuacji ma on rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Subdelegacja między ministrami do wydania rozporządzenia

Stan faktyczny:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego został na mocy ustawy upoważniony do wydania rozporządzenia, które regulowałoby szczegółowo wszelkie kwestie dotyczące  przyznawania specjalnych stypendiów za osiągnięcia naukowe. Jako że w tym czasie uczestniczył on w pracach nad innym ważnym projektem, więc postanowił przekazać obowiązek wydania aktu wykonawczego innemu ministrowi. W tym celu wydał on zarządzenie, w którym kompetencję do wydania rozporządzenia przekazał Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czy było to działanie zgodne z Konstytucją?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zakres obowiązywania zarządzenia Prezesa Rady Ministrów

Stan faktyczny:

Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie zakazujące umieszczania różnego rodzaju plakatów, reklam i ogłoszeń w obszarze centrum każdego miasta. Do tej pory były one dość uciążliwe przede wszystkim dla kierowców, bowiem rozpraszały ich uwagę, przez co właściwe oznaczenia drogowe były trudniej zauważalne. Za naruszenie zakazu w zarządzeniu ustanowione zostały kary pieniężne. Jednak pewne przedsiębiorstwo świadczące usługi turystyczne nie zrezygnowało z umieszczania reklam swoich usług w centrum jednego z miast. Czy wobec tego poniesie konsekwencje naruszenia zakazu ustanowionego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Podstawa przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Stan faktyczny:

Rząd RP postanowił zawrzeć umowę z organizacją międzynarodową, działającą na rzecz obronności i bezpieczeństwa na świecie. Na mocy umowy organy tej organizacji przejęłyby niektóre kompetencje zarezerwowane dotychczas dla właściwego w tych kwestiach ministra rządu RP. Prezydent RP uznał, iż jest to kwestia na tyle ważna dla państwa, iż to obywatele powinni zadecydować o przystąpieniu Polski do tej organizacji. Toteż za zgodą Senatu zarządził on referendum ogólnokrajowe. Wzięło w nim udział 67% uprawnionych obywateli, a jego wynik wskazał na zdecydowane poparcie dla przystąpienia RP do międzynarodowej organizacji. Czy wynik przeprowadzonego referendum będzie wiążący?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Zawarcie umowy międzynarodowej

Stan faktyczny:

Polska zawarła umowę międzynarodową o przystąpieniu do organizacji działającej na rzecz ochrony zwierząt. Wśród postanowień umowy znalazł się też zapis o zakazie sprzedaży bądź kupna wyrobów z futer niektórych zwierząt szczególnie zagrożonych wyginięciem, który obejmował obywateli każdego państwa członkowskiego. Zgoda na ratyfikację umowy została odpowiednią większością głosów wyrażona w ustawie, następnie umowę przedłożono Prezydentowi do ratyfikacji. Po ratyfikacji od razu przystąpiono do egzekwowania jej postanowień, m. in. nałożono kary pieniężne na sprzedawców wyrobów zakazanych przez tą umowę. Czy wszystkie warunki obowiązywania umowy międzynarodowej zostały w przedstawionej sytuacji spełnione?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.