Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks pracy - Urlopy pracownicze


Kategoria: Prawo Pracy i Ubezpieczeń

Wymiar urlopu na żądanie

Stan faktyczny:

Karol Kowalski pracujący w przedsiębiorstwie "Michalos" z powodów osobistych postanowił skorzystać z urlopu na żądanie. Około godziny 9 powiadomił pracodawce telefonicznie o tym fakcie i uprzedził, że kolejne 3 dni również nie będzie go w pracy. Pracodawca przyjął informację. Po kilku tygodniach, gdy pan Karol Kowalski postanowił skorzystać z urlopu wypoczynkowego okazało się, że dział kadr dwa dni urlopu na żadanie oznaczył właściwie, a kolejne jako dni urlopu wypoczynkowego argumentując ten fakt tym, że zatrudniony jest na 1/2 etatu zatem urlop na żadanie przysługuje mu również w takim udziale.
Czy dział kadr postąpił zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy?

 

Podstawa prawna:
art. 167 odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego 2, Kodeksu Pracy, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006r. sygn. akt I PK 128/06
Uzasadnienie:

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żadanie pracownika urlop nieprzekraczający w ciągu roku kalendarzowego 4 dni. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 listopada 2006r. Wniosek o udzielenie urlopu "na żądanie" powinien być zgłoszony najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, jednak do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy przez pracownika według obowiązującego go rozkładu czasu pracy (Pan Kowalski dotrzymał godzin zgłoszenia). Jednak regulamin pracy albo przyjęta u pracodawcy praktyka zakładowa  mogą przewidywać późniejsze zgłoszenie wniosku o udzielenie urlopu na żądanie.

Na kwestie związane z wymiarem tego urlopu nie wpływa wymiar czasu pracy ani sposób jego udzielenia. Zatem brak jest podstaw, aby obniżyć wymiar urlopu wymierzanego w tym trybie w przypadku zatrudnienia na 1/2 czy 1/4 etatu (jednak ma to przełożenie na godziny). Panu Karolowi Krawczykowi zgodnie z art. 1672 Kodeksu Pracy przysługują 4 dni urlopu na żadanie, tj. w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu - jest to 16 godzin w ciągu 4 dni.

 

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Odwołanie urlopu wypoczynkowego

Stan faktyczny:

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracodawca wezwał pana Arkadiusza Nowaka do powrotu do pracy z powodu awarii urządzenia, którego renowacja należy do obowiązków pana Nowaka.  Pan Nowak w momencie odebrania informacji przebywał na Helu. (Przedsiębiorstwo znajduje się w Krakowie). Pan Nowak natychmiast powrócił do pracy.
Jakie konsekwencje będzie miało przerwanie urlopu?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wymiar urlopu, a okres zatrudnienia

Stan faktyczny:

Konrad Lirek w 2007 r. ukończył studia licencjackie i w styczniu 2008 r. podjął pierwszą pracę na stanowisku młodszego referenta w I Urzędzie Skarbowym w Krakowie. W 2010 r. przechodząc na urlop wypoczynkowy został poinformowany, że wymiar urlopu wynosi 20 dni- z powodu zatrudnienia krótszego niż 10 lat.
Czy wymiar urlopu pana Lirka zgodny jest z przepisami Kodeksu Pracy?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wymiar urlopu, a wysokość etatu

Stan faktyczny:

Marcin Lorkowski pracuje na 3/4 etatu w przedsiębiorstwie zajmującym się kolportażem prasy. W firmie tej pracuje od ukończenia szkoły średniej - łącznie 12lat. Zgodnie z Kodeksem Pracy, biorąc pod uwagę okres zatrudnienia, panu Lorkowskiemu przysługuje 26 dni urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie uznaje jednak argumentacji pracownika i udziela corocznie pracownikowi urlopu w wymiarze 20 dni.
Proszę ocenić zgodność z prawem działania pracodawcy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Stan faktyczny:

Paweł Matuszewski od 5 lat pracował w firmie produkującej rowery. We lutym 2010r. umowa o pracę została rozwiązana za wypowiedzeniem przez pracodawcę. Z końcem maja okres wypowiedzenia zakończył się. Od stycznia 2010r. pan Matuszewski nie skorzystał z urlopu wypoczynkowego. Skorzystał jedynie z 3-dniowego zwolniania na poszukiwanie pracy.  Pracodawca odmówił wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy argumentując, że pan Matuszewski wykorzysta go w kolejnym miejscu pracy.

Proszę ocenić zgodność z prawem działania pracodawcy.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.