Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Sąd


Kategoria: Prawo Karne

Sąd właściwy dla wykroczenia popełnionego przez żołnierza

Stan faktyczny:

Wojciech D. podczas odbywania czynnej służby wojskowej, dopuścił się wykroczenia, polegającego na tym, iż  prowadził na drodze publicznej pojazd należący do wojska, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów (prawa jazdy). Jednakże, krótko po zatrzymaniu go podczas  kontroli drogowej, został zwolniony z odbywania służby wojskowej w wyniku uzyskania ostatecznej decyzji, ustalającej konieczność sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, dokładniej nieletnią siostrą. W tym momencie powstaje wątpliwość, który sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy popełnionego przez Wojciecha D. wykroczenia, sąd powszechny czy też sąd wojskowy?

Podstawa prawna:
art. 10 właściwość wojskowych sądów garnizonowych § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2002r., sygn. akt WZP 1/02
Uzasadnienie:

Art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia zawiera ogólną zasadę właściwości sądów wojskowych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, według której w sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, o ile ustawa lub umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, nie stanowi inaczej - orzekają w pierwszej instancji wojskowe sądy garnizonowe. Według treści tego przepisu Wojciech D. będzie podlegał jurysdykcji wojskowemu sądowi garnizonowemu, gdyż popełnił wykroczenie pełniąc w danym czasie czynną służbę wojskową. Na potwierdzenie przepisu art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia, warto przytoczyć postanowienie Sądu Najwyższego (sygnatura  WZP 1/02), które wskazuje, iż „W sprawach o wykroczenia popełnione przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej właściwe do ich rozpoznania są sądy wojskowe (art. 10 § 1 pkt 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia) również wtedy, gdy postępowanie zostało wszczęte po zwolnieniu żołnierza z tej służby”.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Wykroczenie popełnione przez żołnierza w trakcie pełnienia służby

Stan faktyczny:

Szeregowy Filip O. w trakcie pełnienia służby wojskowej prowadził pojazd po drodze publicznej nie posiadając odpowiedniego uprawnienia. Zostało to ujawnione w trakcie kontroli drogowej przeprowadzonej przez Policję, która w związku z tym zarzuciła mu popełnienie wykroczenia z art. 94 § 1 Kodeksu Wykroczeń. Policjanci zaproponowali obwinionemu ukaranie grzywną nałożoną mandatem karnym w wysokości 200 zł. Ten jednak odmówił, dlatego Policjanci postanowili złożyć na podstawie art. 99  Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w L.

Czy wniosek o ukaranie obwinionego został złożony zgodnie z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Odpowiedzialność za wykroczenie żołnierza państwa obcego

Stan faktyczny:

Samantha T. porucznik US NAVY podczas spędzania urlopu w Polsce, została poddana kontroli drogowej przez Policję. Okazało się, że prowadziła ona pojazd mechaniczny po drodze publicznej nie posiadając przy sobie wymaganych dokumentów. W związku z tym policjanci chcieli ukarać ją mandatem karnym w wysokości 250 zł, jednak ta odmówiła jego przyjęcia. W związku z tym skierowali oni wniosek do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionej za popełnienie zarzucanego jej wykroczenia.

Oceń, czy wniosek o ukaranie porucznik Samanthy T. został wniesiony zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wykroczenie popełnione przez żołnierza państwa obcego

Stan faktyczny:

Hans K. dnia 25 maja 2008 roku został zatrzymany przez patrol policji celem przeprowadzenia kontroli drogowej. Okazało się, że jest on żołnierzem Bundeswehry. Prowadząc pojazd służbowy, mając rozkaz odprowadzenia go do właściwej jednostki wojskowej, po drodze publicznej, nie posiadał przy sobie wymaganych dokumentów. Za to wykroczenie policjanci dokonujący kontroli postanowili ukarać Hansa K. mandatem karnym w wysokości 250 zł. Ten jednak odmówił jego przyjęcia. Dnia 30 maja 2008 roku Hans K. zakończył swoją służbę w Bundeswerze, pozostając jednocześnie na terytorium Polski. Dnia 5 czerwca 2009 roku Policja wniosła do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionego za popełnione wykroczenie.

Oceń, czy wniosek o ukaranie Hansa K został wniesiony przez Policję zgodnie z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wykroczenie popełnione przez żołnierza państwa obcego w trakcie pełnienie służby

Stan faktyczny:

Helga B., sekretarka zatrudniona w naczelnym dowództwie niemieckich sił zbrojnych, podczas przewożenia, zgodnie z poleceniem służbowym, dokumentów do jednostki wojsk niemieckich stacjonujących na terytorium RP, została zatrzymana przez polskich policjantów celem przeprowadzenia kontroli drogowej. Okazało się, że prowadziło ona pojazd mechaniczny, po drodze publicznej, nie posiadając wymaganych uprawnień. W związku z tym policjanci dokonujący kontroli, postanowili ukarać ją mandatem karnym w wysokości 500 zł. Helga B. odmówiła jednak przyjęcia mandatu. W związku z tym policjanci skierowali do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionej za popełnione wykroczenie.

Oceń, czy Policja prawidłowo skierowała wniosek o ukaranie Helgi B. w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Postępowanie wykroczeniowe w stosunku do cywilnego pracownika obcego wojska

Stan faktyczny:

Victoria G., pracownica cywilna armii Zjednoczonego Królestwa, przebywając na terytorium RP w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, została zatrzymana przez Policję, w wyniku ujawnienia popełnienia przez nią wykroczenia z art. 90 Kodeksu Wykroczeń, czyli tamowania ruchu na drodze publicznej. Policjanci, dokonujący kontroli postanowili ukarać Victorię G. mandatem karnym w wysokości 300 zł. Ta jednak odmówiła przyjęcia mandatu. Jeszcze tego samego dnia złożyła również rezygnację z pracy na obecnym stanowisku i przestała pracować dla Armii.
W związku z tym, policjanci złożyli do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionej za popełnione wykroczenie.

Oceń, czy wniosek Policji był zgodny z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wykroczenie popełnione przez osobę, która jeszcze nie była żołnierzem obcego wojska

Stan faktyczny:

Georg T. został zatrzymany do kontroli drogowej z powodu ujawnienia przez policjantów z patrolu popełnienia wykroczenia z art. 88 Kodeksu Wykroczeń, czyli braku właściwego oświetlenia pojazdu mechanicznego na drodze publicznej. Policjanci postanowili ukarać sprawcę mandatem karnym w wysokości 300 zł. Ten jednak odmówił przyjęcia mandatu. Podczas rozmowy z policjantami wskazał, że udaje się obecnie do Niemiec, gdzie od dnia dzisiejszego ma podjąć pracę jako cywilny pracownik tamtejszej armii. W związku z tym policjanci powiadomili właściwego miejscowo prokuratora do spraw wojskowych o fakcie popełnienia wykroczenia i odmowie przyjęcia mandatu przez Georga T. Ten jednak odmówił wszczęcia postępowania, wskazując, że nie jest właściwym organem do rozpoznania tej sprawy i nie może wystąpić do Wojskowego Sądu Garnizonowego o ukaranie sprawcy, gdyż nie podlega on orzecznictwu sądów wojskowych, mimo faktu, iż obecnie jest pracownikiem cywilnym Bundeswehry.

Oceń, czy odmowa wszczęcia postępowania przez prokuratora do spraw wojskowych była zgodna z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Miejsce popełnienia wykroczenia

Stan faktyczny:

Policjanci pełniący służbę patrolową w Kętrzynie zarzucili zatrzymanemu do kontroli drogowej Krystianowi L. zamieszkałemu w Płocku, że używa on w swoim pojeździe mechanicznym oleju opałowego do celów napędowych. W związku z tym postanowili mu wymierzyć karę mandatem karnym w wysokości 500 zł. Ten jednak odmówił przyjęcia mandatu. W związku z tym Policjanci sporządzili i przesłali do Sądu Rejonowego w Płocku wniosek o ukaranie obwinionego.


Oceń, czy wniosek o ukarania Krystiana L. został sporządzony i  złożony zgodnie z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.