Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia


Kategoria: Prawo Karne

Uniewinnienie na skutek kasacji

Stan faktyczny:

Marian K. został przez Sąd I instancji uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 118 § 2 pkt 1 Kodeksu Wykroczeń (wprowadzanie do obiegu mięsa bez wymaganego oznakowania i świadectwa), za co sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy zł). Obwiniony od tego wyroku nie wniósł apelacji, więc wyrok się uprawomocnił.
Miesiąc po uprawomocnieniu się wyroku kasację od niego do Sądu Najwyższego, wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że zachodzą przesłanki z art. 104 § 1 ust. 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. W związku z kasacją, obwiniony został uniewinniony. 12 miesięcy po tym fakcie złożył  wniosek do Sądu Okręgowego w okręgu którego został skazany, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie. Sąd wszczął postępowanie w tej sprawie, jednak podczas niego stwierdził, że wniosek ten jest niezasadny, gdyż Marian K. uchybił terminowi do wniesienia takiego wniosku. W związku z tym wniosek oddalił, natomiast wnioskodawcę obarczył kosztami postępowania.


1)Czy wniosek Mariana K. został złożony niezgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia?

2)Czy Sąd w tym wypadku mógł obarczyć wnioskodawcę kosztami postępowania?

Podstawa prawna:
art. 118 nieprzestrzeganie przepisów o uboju zwierząt i wprowadzaniu mięsa do obrotu, § 2 Kodeksu Wykroczeń, art. 104 bezwzględne przyczyny odwoławcze, § 1, art. 114 odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie, § 1, art. 115 roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie lub zatrzymanie, § 1 – 3 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia
Uzasadnienie:

1)Wniosek Mariana K. został złożony niezgodnie z przepisami postępowania w sprawach o wykroczenia. Mianowicie prawdą jest, że obwiniony został uniewinniony w wyniku wniesienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich kasacji od wyroku, który był prawomocny a tym samym zakończył postępowanie sądowe w omawianej sprawie. Dlatego mógł on wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym w stosunku do Skarbu Państwa, jednak art. 115 § 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wskazuje, że wniosek ten należy roszczenie to przedawnia się 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku uniewinniającego. W omawianym wypadku Marian K. złożył w/w wniosek 12 miesięcy po wydaniu orzeczenia Sądu Najwyższego, na podstawie którego został uniewinniony.

2)Sąd nie mógł obciążyć kosztami postępowania o odszkodowanie z w/w powodu Mariana K. Art. 115 § 3 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia wskazuje, że postępowanie to jest wolne od kosztów, dlatego strona tego postępowania nie może ich ponieść niezależnie od wyniku tego postępowania.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Uniewinnienie na skutek kasacji i odszkodowania ze niesłuszne skazanie

Stan faktyczny:

Wiesław L. został przez Sąd I instancji uznany za winnego popełnienia wykroczenia z art. 107 Kodeksu Wykroczeń (złośliwe dokuczanie), za co sąd wymierzył mu karę grzywny w wysokości 500 zł (pięćset zł). Obwiniony od tego wyroku nie wniósł apelacji, więc wyrok się uprawomocnił.
Miesiąc po uprawomocnieniu się wyroku kasację od niego do Sądu Najwyższego, wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że zachodzą przesłanki z art. 104 § 1 ust. 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. W związku z kasacją, obwiniony został uniewinniony. 2 miesiące po tym fakcie obwiniony zmarł. Jego syn, będąc jego spadkobiercą złożył miesiąc po śmierci swojego ojca  wniosek do Sądu Okręgowego, w okręgu którego został skazany, o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne ukaranie. Sąd odmówił wszczęcia postępowania w tej sprawie.


Czy Sąd w tej sprawie mógł odmówić wszczęcia w/w postępowania?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.