Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania karnego - Środki przymusu


Kategoria: Prawo Karne

Wydanie listu żelaznego

Stan faktyczny:

Krystyna J. została dnia 23 stycznia 2008 roku skazana przez Sąd Okręgowy w O .na karę dziesięciu lat pozbawienia wolności, za przestępstwo opisane w art. 287 § 1 Kodeksu Karnego w zw. z art. 294 Kodeksu Karnego (oszustwo komputerowe - forma kwalifikowana).

Dnia 15 marca 2008 roku, w związku z uprawomocnieniem się w/w orzeczenia, zarządzono wykonanie wymierzonej kary i jednocześnie wezwano oskarżoną do dobrowolnego stawiennictwa we wskazanym Zakładzie Karnym.

Skazana nie zgłosiła się w wyznaczonym terminie do jednostki penitencjarnej. W związku z tym Prokurator, na podstawie art. 278 Kodeksu Postępowania Karnego zarządził poszukiwania, które nie przyniosły efektu, więc Sąd Okręgowy w O. wydał dn. 12 lipca 2008 r. postanowienie o poszukiwaniach skazanej listem gończym. Wskazał w nim, że Krystynę J. należy zatrzymać i doprowadzić do Zakładu Karnego (art. 279  § 1 i 280 § 1 Kodeksu Postępowania Karnego) .

Dnia 28 sierpnia 2008 roku Prokuratura Okręgowa w O. wszczęła postępowanie w sprawie popełnienia przestępstwa z art 286 § 1 Kodeksu Karnegow zw. z art 294 Kodeksu Karnego. Okazało się, że jest duże prawdopodobieństwo, że czyn ten popełniła właśnie Krystyna J. Prokurator wydał postanowienie o postawieniu jej zarzutów.

W związku z ukrywaniem się podejrzanej za granicą, Sąd dnia 12 grudnia 2008 roku wydał postanowienie o poszukiwanach listem gończym. Jednak w związku z oświadczeniem, złożonym przez oskarżoną, Sąd Okręgowy w O. wydał dn .18 marca 2009 r.w tej sprawie Krystynie J. list żelazny ( art. 281 Kodeksu Postępowania Karnego).

W dniu 30 marca 2009 roku, po powrocie do Polski, Krystyna J. została zatrzymana przez Policję i doprowadzona do Zakłądu Karnego w związku z listem gończym wydanym po niestawieniu się jej do odbycia kary.

Czy zatrzymanie i osadzenie Krystyny J. w związku z wydanym listem żelaznym było zasadne?

Podstawa prawna:
art. 287 oszustwo komputerowe, § 1, art. 294 obostrzenie odpowiedzialności karnej, art. 286 oszustwo, § 1 Kodeksu Karnego , art. 278 zarządzenie poszukiwania oskarżonego lub podejrzanego, art. 280 list gończy, § 1, art. 281 przesłanki wydania listu żelaznego, art. 282 obowiązki oskarżonego wynikające z listu żelaznego, § 1 - 2 Kodeksu Postępowania Karnego, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 lipca 2009 roku syg. akt I KPZ 11/09
Uzasadnienie:

Zatrzymanie Krystyny J. należy w tym przypadku uznać za zasadne.

Sąd Okręgowy w O. wydał oczywiście list żelazny oskarżonej, który gwarantuje jej przebywanie na wolności, jeżeli wykonuje ona nałożone na nią obowiązki. Jednak list żelazny wydaje się w konkretnej sprawie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba nim się posługująca została zatrzymana w związku z inną sprawą, tak jak w tym przypadku, niestawieniem się do odbycia kary.

Stanowisko to jednoznacznie wynika z treści art. 282  § 1 Kodeksu Postępowania Karnego. Na tym samym stanowisku stanął Sąd Najwyższy, w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 lipca 2009 o odmówieniu podjęcia uchwały w sprawie o syg. akt I KPZ 11/09, w którym jednoznacznie wskazał, że fakt, iż list żelazny dotyczy konkretnej sprawy i nie obejmuje innych postępowań prowadzonych przeciwko oskarżonemu, wynika bezpośrednio z przytoczonego wyżej przepisu.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.