Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks postępowania karnego - Nadzwyczajne środki zaskarżenia


Kategoria: Prawo Karne

Brak podstaw do wniesienia kasacji

Stan faktyczny:

 Bogusławowi K. został przydzielony obrońca z urzędu, gdyż jego stan majątkowy nie pozwalał na ustanowienie obrońcy z wyboru. Skazany wniósł napisaną przez siebie kasację. Sąd wezwał skazanego do uzupełnienia w terminie 7 dni braku formalnego tj. sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata. Obrońca pana Bogusława nie znalazł podstaw do wniesienia kasacji. Natomiast ponownie wezwano skazanego do uzupełnienia braku formalnego w terminie 7 dni. W wyznaczonym terminie skazany złożył wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Nowemu obrońcy doręczono odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. Także on nie dopatrzył się podstaw do wniesienia kasacji. Sąd wydał kolejne zarządzenie, w którym wezwał skazanego do uzupełnienia braku formalnego kasacji w terminie 7 dni pod rygorem odmowy jej przyjęcia. Skazany w tym terminie wniósł kolejne pismo procesowe. W efekcie Przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w G. Wydał zarządzenie o odmowie przyjęcia kasacji.
Jak powinien postąpić sąd?

Podstawa prawna:
art. 524 termin do wniesienia kasacji, § 1 Kodeksu Postępowania Karnego, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 06.05.2008 sygn. akt II KZ 16/08, postanowienie SN z dnia 18.11.2009 sygn. akt II KZ 54/09
Uzasadnienie:

W przypadku, gdy obrońca z urzędu nie stwierdzi podstaw do sporządzenia i wniesienia kasacji, należy pouczyć skazanego, jednocześnie informując go o stanowisku obrońcy z urzędu, że ma możliwość wniesienia kasacji w ciągu 30 dni- art. 524 § 1 zd. 1 Kodeksu Postępowania Karnego: „Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem.”- od następnego dnia po dniu, w którym poinformowano go o oświadczeniu obrońcy z urzędu (art. 16 § 2 Kodeksu Postępowania Karnego). Niezależnie od tego czy skazany po otrzymaniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem wniósł własnoręcznie sporządzoną kasację, czy też nie składając kasacji wniósł o ustanowienie obrońcy w celu sporządzenia i podpisania kasacji (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18.11.2009, sygnatura II KZ 54/09). Zastosowanie w tym przypadku przepisu art.  524§1 Kodeksu Postępowania Karnego ma na celu zagwarantowanie skarżącemu realnego prawa do kasacji.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Kasacja od postanowienia

Stan faktyczny:

Bolesław K. został przez Sąd Okręgowy, jako Sąd odwoławczy, skazany za przestępstwo z art. 230 § 1 Kodeksu Karnego (płatna protekcja) na 2 lata pozbawienia wolności. Jednocześnie Sąd zobowiązał go do pokrycia należności sądowych.

Po uprawomocnieniu się wyroku oskarżony wniósł o rozłożenie tych należności na raty. Jednak Sąd Okręgowy postanowieniem, odmówił przychylenia się do wniosku oskarżonego.

Ten w związku z tym wniósł do Sądu Najwyższego kasację, zaskarżając to postanowienie.

Czy jego postępowanie było zgodne z przepisami postępowania karnego?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.