Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Kodeks karny skarbowy


Kategoria: Prawo Karne

Brak znaków akcyzy

Stan faktyczny:

Jan N. prowadzi sklep monopolowy. Kontrola przeprowadzona w jego sklepie wykazała, iż część towaru nie posiada prawidłowych znaków akcyzowych. Właściciel tłumaczył się, że nie miał pojęcia o wadliwości oznaczenia akcyzowego alkoholu, gdyż nie zajmował się bezpośrednio sprowadzaniem towaru do sklepu. Według niego jedynym sprawcą przestępstwa był jego zmarły pracownik Marek K., który odpowiadał za dostarczanie alkoholu do sklepu, a on jest niewinny. Czy ma rację?

 

Podstawa prawna:
Art. 69 produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez urzędowego sprawdzenia, podawanie nieprawdziwych danych o wyprodukowanych wyrobach, § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego
Uzasadnienie:

W polskim ustawodawstwie obrót towarami nie posiadającymi prawidłowych znaków akcyzowych stanowi przestępstwo ścigane z art. 69 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego, którego treść brzmi następująco: „Kto bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podejmuje czynności bezpośrednio związane z produkcją, importem lub obrotem wyrobami akcyzowymi lub opakowań z tymi wyrobami, a także z ich oznaczaniem znakami akcyzy, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych”.

W przedstawionym stanie faktycznym, Marek K. nie żyje,więc jedynym sprawcą mogącym być pociągniętym do odpowiedzialności jest Jan N.. Jest on właścicielem sklepu, a co za tym idzie to na nim ciąży obowiązek sprawdzania prawidłowości znaków akcyzy na towarach. Poza tym spełnia on warunek zawarty w przepisie art. 69 Kodeksu Karnego Skarbowego, tzn. wprowadza do obrotu dany wyrób akcyzowy, w tym przypadku alkohol.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Nierzetelna faktura

Stan faktyczny:

W latach 2001-2002 firma "BudRex" wykonywała remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej. Stroną reprezentującą szkołę podstawową była dyrektor Marta Siwik. Po zakończonej inwestycji firma wystawiła, jak się później okazało, nierzetelną fakturę za wykonane usługi. Zawyżono w niej koszty wykonanej usługi. W 2008r. podczas przeglądania faktur nowy dyrektor szkoły odkrył nierzetelność faktury wystawionej przez "BudRex".

Czy można pociągnąć do odpowiedzialności "BudRex" za wystawienie nieodpowiedniej faktury i co za tym idzie na narażenie na niepotrzebne koszty szkołę?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wykonywanie poleceń w księgowości

Stan faktyczny:

Maria S. pracowała jako księgowa w przedsiębiorstwie informatycznym "RAM". W księgach rachunkowych firmy, których prowadzeniem zajmowała się Maria S., wykryto błędy, poprzez które przedsiębiorstwo zapłaciło niższe należności podatkowe, narażając przy tym Skarb Państwa na znaczną stratę finansową. Maria S. w trakcie przesłuchania obciążała winą kierownictwo firmy, tłumacząc się, że wykonywała tylko ich polecenia, gdyż bała się utraty miejsca pracy. Czy istnieje możliwość przypisania współsprawstwa kierownictwu przedsiębiorstwa "RAM"?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wadliwe oznaczenia akcyzowe

Stan faktyczny:

Jan N. prowadzi sklep monopolowy. Kontrola przeprowadzona w jego sklepie wykazała, iż część towaru nie posiada prawidłowych znaków akcyzowych. Właściciel tłumaczył się, że nie miał pojęcia o wadliwości oznaczenia akcyzowego alkoholu, gdyż nie zajmował się bezpośrednio sprowadzaniem towaru do sklepu. Według niego jedynym sprawcą przestępstwa był jego zmarły pracownik Marek K., który odpowiadał za dostarczanie alkoholu do sklepu, a on jest niewinny.  Czy ma rację?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Deklaracja podatkowa z Majorki

Stan faktyczny:

Edward P. pracuje jako doradca podatkowy w przedsiębiorstwie „INKA” prowadzonym przez Tomasza K. Edward P. i Tomasz K. znają się od wielu lat, są przyjaciółmi. Podczas pobytu na wakacjach na Majorce, Tomasz K. namówił Edwarda P. do złożenia fałszywej informacji o uzyskanym przez przedsiębiorstwo dochodzie,skutkiem czego będzie zapłacona niższa kwota należności podatkowej. Jako, że zbliżał się termin składania deklaracji podatkowych, przyjaciele uzgodnili, iż wyślą wypełnioną deklarację  z Majorki do właściwego urzędu skarbowego, zakładając, że na Majorce nie obowiązuje polska jurysdykcja, bo w momencie złożenia wadliwej deklaracji, a więc popełnienia przestępstwa nie będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej. Poza tym Edward P. myślał, że i tak uniknie odpowiedzialności, gdyż deklaracja podatkowa złożona jest w imieniu przedsiębiorstwa, czyli skutki sankcji odczuje Tomasz K.

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Grzywna, a utrata pracy

Stan faktyczny:

Rafał L. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za wykroczenie skarbowe z art. 106f Kodeksu Karnego Skarbowego tj, nie zgłosił odpowiedniemu organowi przywozu z zagranicy wartości dewizowych w postaci wypisanych czeków pieniężnych z Wielkiej Brytanii. Sąd orzekł karę grzywny w wysokości 5 tys złotych. Grzywna została rozłożona na raty. Rafał L. jest z zawodu informatykiem. Pracował w przedsiębiorstwie informatycznym, ale przed uiszczeniem całej kwoty grzywny, jego umowa o pracę została rozwiązania z powodu redukcji etatów,a on sam stał się bezrobotny. Z utratą dochodu, spłata kwoty grzywny stała się niemożliwa. Co może zrobić w danej sytuacji Rafał L.?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Opłata celna za książkę

Stan faktyczny:

Wiesław C. jest cenionym profesorem literatury ukraińskiej. Podczas ostatniej wizyty na Ukrainie natrafił na unikatowy egzemplarz najwybitniejszych poetów ukraińskich. Nie wiedział, że towary przewożone przez granicę o wartości przekraczającej 300 euro podlegają opłacie celnej. Celnik dokonujący odprawy na granicy ukraińsko-polskiej nie zdawał sobie sprawy z wartości książki. Jakiś czas później Wiesław C. natrafił na artykuł w gazecie traktujący o towarach podlegających obowiązkowej opłacie celnej. Zdał sobie wówczas sprawę,że popełnił przestępstwo. Zastanawia się, co może zrobić w danej sytuacji. Czy może naprawić swój czyn?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wymiar kary za przestępstwo przemytu

Stan faktyczny:

Krzysztof S. został oskarżony o popełnienie przestępstwa skarbowego z art. 86 § 1 Kodeksu Karnego Skarbowego, czyli przemytu celnego. Podczas kontroli celnej, prowadzonej przez funkcjonariuszy Służby Celnej okazało się że przemycił on 10 tyś. paczek papierosów, o łącznej wartości 60 000 zł.

Sąd skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz orzekł na podstawie art. 31 § 1Kodeksu Karnego Skarbowego przepadek przedmiotów.

Czy jego orzeczenie było prawidłowe?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.