Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


Kategoria: Prawo Gospodarcze

Pisemna interpretacja wydana przez ZUS

Stan faktyczny:

Przedsiębiorca Zbigniew. P. prowadzący firmę „J” wystąpił o wydanie pisemnej interpretacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  odnośnie przepisów, z których wynika obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego. Wniosek wniósł w dniu 15.04.2008r.
Co powinien zawierać taki wniosek? Co należy rozumieć pod pojęciem „przedsiębiorca”?

Podstawa prawna:
art. 2 pojęcie działalności gospodarczej, art. 4 pojęcie przedsiębiorcy, art. 10 wniosek o wydanie pisemnej interpretacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4 ustawy przedsiębiorcą jest:
1)osoba fizyczna
2)osoba prawna
3)jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
4)Wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
Art. 2 definiuje pojęcie działalności gospodarczej- jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Art. 10 określa wymogi jakie musi spełniać wniosek: „ 1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie.
3. Przedsiębiorca we wniosku o wydanie interpretacji jest obowiązany przedstawić stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe oraz własne stanowisko w sprawie.
4. Wniosek o wydanie interpretacji zawiera również:
1) firmę przedsiębiorcy;
2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu przedsię-biorcy;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
5)adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy.”
Interpretacja udzielana jest w drodze decyzji, od której przysługuje odwołanie. Zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o prawie wniesienia środka zaskarżenia.

Pierwszy kazus w każdej kategorii jest darmowy.

Wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego

Stan faktyczny:

Kazimierz S. zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wniósł do właściwego organu administracji publicznej wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, z których wynikał obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę podatku dochodowego.
W jakim terminie powinno nastąpić wydanie interpretacji? Dla kogo ma ona charakter wiążący?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus

Wydanie koncesji

Stan faktyczny:

W mieście J. cztery przedsiębiorstwa ubiegały się o koncesję paliwową (art. 46. ust. 1 pkt 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Niestety organ koncesyjny, czyli Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, mógł przyznać tylko jedną koncesję.
Co w takim przypadku powinien zrobić organ koncesyjny?

Podstawa prawna:
Brak dostępu
Uzasadnienie:
     Odblokuj kazus
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.