Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Audioustawa


Ustawa o własności lokali

Wykorzystaj zmysł słuchu

Oszczędzaj czas

Ucz się w każdym miejscu

 
 • Darmowa aktualizacja przez 3 miesiące
 • Uniwersalny format mp3
 • Pobieranie bezpośrednio ze strony serwisu
 • Łatwa nawigacja, artykuły z indeksami rzeczowymi
Wartość audioustawy:

Cena: 11,99

  Dodaj do koszyka
 • Stan prawny na dzień: 2024-06-17
 • Czas trwania: 00:43:35
 • Rozmiar: 21 MB
Co to jest audioustawa?
 • Rozdział 1. Przepisy ogólne
 • Art. 1: zakres normowania ustawy
 • Art. 1a: właściciel lokalu
 • Art. 2: samodzielny lokal mieszkalny
 • Art. 3: udział w nieruchomości wspólnej
 • Art. 3a: oddawanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 • Art. 4: uprawnienia dotychczasowego właściciela nieruchomości
 • Art. 5: przesłanki podziału nieruchomości
 • Art. 6: pojęcie wspólnoty mieszkaniowej
 • Rozdział 2. Ustanowienie własności lokalu
 • Art. 7: umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Art. 8: elementy umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu
 • Art. 9: umowa o odrębną własność lokalu
 • Art. 10: jednostronna czynność prawna ustanowienia odrębnej własności lokalu
 • Art. 11: wyodrębnienie własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości
 • Rozdział 3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
 • Art. 12: współkorzystanie z nieruchomości
 • Art. 13: obowiązki właściciela lokalu
 • Art. 14: koszty zarządu nieruchomością - katalog
 • Art. 15: zaliczki na bieżące opłaty
 • Art. 16: żądanie sprzedaży lokalu przez wspólnotę mieszkaniową - przesłanki
 • Art. 17: odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej
 • Rozdział 4. Zarząd nieruchomością wspólną
 • Art. 18: określenie sposobu zarządu nieruchomością
 • Art. 19: odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności
 • Art. 20: zarząd
 • Art. 21: zadania i kompetencje zarządu
 • Art. 22: czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
 • Art. 23: uchwały właścicieli lokali
 • Art. 24: skutek braku zgody wymaganej większości do podjęcia uchwały
 • Art. 25: zaskarżenie uchwały do sądu
 • Art. 26: ustanowienie zarządcy przymusowego
 • Art. 27: współdziałanie właścicieli w zarządzie nieruchomością wspólną
 • Art. 28: wynagrodzenie dla członka zarządu
 • Art. 29: obowiązki zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej
 • Art. 30: dodatkowe obowiązki zarządu lub zarządcy
 • Art. 31: zwoływanie zebrań ogółu właścicieli lokali
 • Art. 32: zawiadomienie o zebraniu właścicieli
 • Art. 32a: obowiązki zarządu lub zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną
 • Art. 33: stosowanie przepisów rozdziału do zarządu osoby fizycznej lub prawnej
 • Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 • Art. 34: zmiana ustawy - Kodeks cywilny
 • Art. 35: zmiana ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny
 • Art. 36: zmiana ustawy - Prawo lokalowe
 • Art. 37: zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • Art. 38: zmiana ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości
 • Art. 39: przepis przejściowy
 • Art. 40: przepis przejściowy
 • Art. 41: wejście ustawy w życie

Informacje dla Użytkownika

Dane Serwisu: Prawomaniacy Sp. z o.o., ul. Bajkowa 127/6, 10-696 Olsztyn, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059. Dane do kontaktu: e-mail kontakt@arslege.pl tel. 513-842-650.

Sposób zapłaty: płatności za pośrednictwem Przelewy24 (przelewy on-line, płatność kartą kredytową, możliwośc płatności przekazem pocztowym).

Termin zapłaty: zamówienie można opłacić w ciągu 7 dni od dnia dodania go do koszyka.

Dostęp jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty.

Reklamacje można składać drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl O rozpatrzeniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na na adres skrzynki pocztowej wskazanej w reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w ciągu 14 dni, liczonych od momentu zawarcia umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (można skorzystać z gotowego formularza) i dostarczyć je drogą pocztową na adres Serwisu lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Serwis potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Serwis zwróci Użytkownikowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

Warunki techniczne - do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 1. dostępu do sieci Internet;
 2. indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 3. zarejestrowanie się w Serwisie,
 4. skonfigurowanej prawidłowo przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Explorer 11, Mozilla Firefox 34.05, Google Chrome 39.0, Opera 26.0;
 5. w razie pobierania plików z Serwisu - posiadanie i zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, RTF, XLS lub MP3 oraz Flash Player do odtwarzania plików mp3.


W celu polubownego rozwiązania sporów powstałych w wyniku zawartej umowy z Serwisem, Użytkownik ma prawo zwrócić się do:
 1. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH),
 2. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy WIIH,
  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów lub organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).


Audioustawy - w przypadku zakupu będąc zarejestrowanym w serwisie audioustawy dostępne są w zakładce [link] przez okres 3 miesięcy (w tym czasie aktualizacja jest darmowa)
- zakup bez rejestracji - audioustawę można pobrać za pomocą linku zawartego w wiadomości e-mail, stan prawny audioustawy jest na dzień zakupu (nie podlega aktualizacji)

Przy zakupie kazusów użytkownik kupuje konkretną ilość kazusów. Następnie odblokowuje wybrane przez siebie kazusy wybierając ze wszystkich dostępnych w serwisie. Użytkownik może odblokować tyle kazusów ile zakupił. Możliwy jest również zakup dostępu na określony czas do wszystkich kazusów.
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.