Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Członek rady nadzorczej

9009 unikalnych pytań testowych - aktualne na dzień 17-07-2024
Test demo  
Zbiór pytań testowych jednokrotnego wyboru z podstawowych aktów prawnych wymaganych na egzaminie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pytania opracowano zgodnie z zakresem tematycznym zawartym w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.
Kup dostęp

Zobacz szczegółową zawartość testu
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń
  • Kodeks pracy
   • Przepisy ogólne
   • Stosunek pracy
   • Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
   • Obowiązki pracownika i pracodawcy
   • Odpowiedzialność materialna pracowników
   • Czas pracy
   • Urlopy pracownicze
   • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
   • Zatrudnianie młodocianych
   • Bezpieczeństwo i higiena pracy
   • Układy zbiorowe pracy
   • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
   • Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
   • Przedawnienie roszczeń
   • Przepisy końcowe
 • Prawo Cywilne
  • Kodeks cywilny
   Artykuły:
  • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Prawo Europejskie
  • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Prawo Gospodarcze
  • Kodeks spółek handlowych
   Artykuły:
  • Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
   Artykuły:
  • Prawo upadłościowe (poprzedni tytuł: Prawo upadłościowe i naprawcze)
   Artykuły:
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
   Artykuły:
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
   Artykuły:
  • Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)
   Artykuły:
  • Ustawa o rachunkowości
   Artykuły:
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Prawo Finansowe
  • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
   Artykuły:
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
   Artykuły:
  • Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
   Artykuły:
 • Pozostałe

Testy ArsLege

Testy z błędnych odpowiedzi

Zawsze możesz poprawić swój wynik przerabiając pytania, na które udzieliłeś negatywnej odpowiedzi.

Generowanie własnych testów

Sam decydujesz z jakiego aktu prawnego chcesz rozwiązać test. Możesz tworzyć test z kilku aktów prawnych.

Analiza postępów w nauce

Po każdym teście zobaczysz statystyki, które pomogą Ci w ocenie stanu przygotowania do egzaminu.

Aktualny stan prawny pytań

Nasi specjaliści codziennie aktualizują stan prawny pytań testowych oraz aktów prawnych.

Opracowanie Twojego planu nauki

Poinformujemy Cię o najbliższym egzaminie i wskażemy Ci, z czego się uczyć i ile czasu poświęcić na naukę.

Szczegółowy cennik
Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.