Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję
ArsLege - testy z prawa

Przejdź do regulaminu promocji „Gwarancja zdanego egzaminu lub zwrotu pieniędzy” »

Regulamin


 Regulamin serwisów internetowych Prawomaniacy Sp. z o.o. 

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisów internetowych prowadzonych w domenach arslege.pl, kursy.arslege.pl, lexlege.pl, urzędnik.arslege.pl, rzeczoznawca.arslege.pl, budownictwo.arslege.pl, skarbowcy.arslege.pl, maklers.arslege.pl, di.arslege.pl, monitorfirm.pl, topiq.pl, iq.arslege.pl, prawimy.pl, przez Prawomaniacy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Bajkowej 127/6, (10-696 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349059, REGON 280477558, NIP 739-377-55-51, o kapitale zakładowym wysokości 1.000.050 zł (milion pięćdziesiąt złotych), zwaną w dalszej części niniejszego regulaminu Usługodawcą 

1. Definicje

Audioustawa - akty prawne zapisane w formacie mp3.

Formularz - oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający Użytkownikowi przekazanie Usługodawcy. danych (w tym danych osobowych w rozumieniu właściwych przepisów niezbędnych do dokonania rejestracji, założenia Konta Użytkownika i korzystania z Usług.

Konto Użytkownika - baza zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji Usług przez Usługodawcę i korzystania przez Użytkownika z Usług. Ze względu na zakres usług świadczonych w Portalach Prawomaniacy , korzystanie z Usług w poszczególnych Portalach Prawomaniacy może być uzależnione od posiadania odrębnych Kont Użytkownika.

Konsument - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 211 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

Koszyk elektroniczny - element działania Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: nazwa lub rodzaj zamawianego produktu, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.

Kursy video - wykłady z poszczególnych ustaw prezentowanych on-line.

Materiały - oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczane lub stosowane przez Usługodawcę w Portalach Prawomaniacy lub za ich pośrednictwem.

Newsletter - oznacza list elektroniczny przesyłany przez Usługodawcę za zgodą Użytkownika, na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, zawierający informacje finansowo- gospodarcze, marketingowe lub handlowe, opatrzony elementami wizualizacyjnymi Usługodawcy jednoznacznie wskazującymi na nadawcę listu.

Pakiet - oznacza zestaw towarów i uprawnień do korzystania z płatnych Usług, nabywanych łącznie.

Partner - oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.

PDF - format zapisu danych w pliku którą można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF (np. Adobe Reader) oraz inne dokumenty dostępne w formie elektronicznej.

Portal Arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Arslege.pl i jego treścią.

Portal Kursy.Arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Kursy.Arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Kursy.Arslege.pl i jego treścią.

Portal Lexlege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Lexlege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Lexlege.pl i jego treścią.

Portal Urzednik.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Urzednik.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Urzednik.arslege.pl i jego treścią.

Portal Rzeczoznawca.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Rzeczoznawca.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Rzeczoznawca.arslege.pl i jego treścią.

Portal Budownictwo.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Budownictwo.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Budownictwo.arslege.pl i jego treścią.

Portal Skarbowcy.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Skarbowcy.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Skarbowcy.arslege.pl i jego treścią.

Portal Maklers.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Maklers.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Maklers.arslege.pl i jego treścią.

Portal Di.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Di.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Di.arslege.pl i jego treścią.

Portal Monitorfirm.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Monitorfirm.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Monitorfirm.pl i jego treścią.

Portal Topiq.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Topiq.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Topiq.pl i jego treścią.

Portal Iq.arslege.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Iq.arslege.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Iq.arslege.pl i jego treścią.

Portal Prawimy.pl - oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie Prawimy.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi, zgodnie z funkcjonalnościami oferowanymi w Portalu Prawimy.pl i jego treścią.

Portale Prawomaniacy - oznaczają Portal Arslege.pl, Portal Kursy.arslege.pl, Portal Lexlege.pl, Portal Urzędnik.arslege.pl, Portal Rzeczoznawca.arslege.pl, Portal Budownictwo.arslege.pl, Portal Skarbowcy.arslege.pl, Portal Maklers.arslege.pl, Portal Di.arslege.pl, Portal Monitorfirm.pl, Portal Topiq.pl, Portal Iq.arslege.pl, Portal Prawimy.pl.

Profile Użytkownika - oznaczają obszary w Portalach Prawomaniacy udostępnione Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik administruje danymi dotyczącymi swojej aktywności w ramach danego Portalu Prawomaniacy.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy, z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm).

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Statystyki użytkownika - indywidualne wyniki rozwiązywania poszczególnych testów przez Użytkownika, dostępne po zalogowaniu na koncie Użytkownika. Usługodawca zastrzega, że wszelkie dostępne statystyki, na koncie utworzonym przez Użytkownika, zachowane będą maksymalnie do 3 miesięcy po wygaśnięciu aktywnego dostępu.

Testy - baza autorskich pytań testowych oraz pytań z egzaminów z lat ubiegłych dostępnych na Portalach Prawomaniacy Sp. z o.o.

Usługi - oznaczają Usługi świadczone przez Usługodawcę w Portalach Prawomaniacy

UŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

UPAP - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z któregokolwiek z Portali Prawomaniacy.

2. Usługi

2.1. W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności poszczególnych Portali Prawomaniacy nie jest wymagana rejestracja, Portale Prawomaniacy są internetowymi publikatorami informacyjnymi umożliwiającymi na zasadach przewidzianych w Regulaminie dostęp do Materiałów, w celu zapoznawania się z ich treścią, w zakresie w jakim dostęp ten jest bezpłatny.

2.2. W ramach poszczególnych Portali Prawomaniacy usługodawca może udostępniać Użytkownikom inne od opisanych w Pkt 2.1. Regulaminu funkcjonalności właściwe ze względu na charakter danego Portalu Prawomaniacy

2.3. Usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach funkcjonowania Portali Prawomaniacy są w szczególności:

2.3.1. udostępnianie drogą elektroniczną całości lub części zasobów

2.3.2. dostarczanie drogą elektroniczną Newsletterów.

2.4. Użytkownik w ramach Usług może utworzyć i utrzymywać Profil Użytkownika. W przypadku niektórych określonych przez Usługodawcę Usług, utworzenie i utrzymanie Profilu Użytkownika jest niezbędne i obowiązkowe w celu korzystania z Usług.

2.5. Użytkownik, który korzysta z funkcjonalności Portali Prawomaniacy w części, do której dostęp nie wymaga procesu rejestracji związany jest zasadami korzystania z tej części Portali Prawomaniacy określonymi w Regulaminie w szczególności zasadami dostępności i korzystania z Materiałów.

2.6. Zasady objęte Regulaminem wiążą każdego Użytkownika, który decyduje się na korzystanie z któregokolwiek z Portali Prawomaniacy.

2.7. Korzystanie z Usług możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika z co najmniej następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

2.7.1. dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,

2.7.2. zainstalowania przeglądarki internetowej,

2.7.3. zainstalowany system operacyjny: Windows XP/ 2000/ Vista,

2.7.4. dysponowania komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.

2.8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przerw lub zaburzeń pracy serwisu i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:

2.8.1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

2.8.2. uniemożliwieniem korzystania z Serwisu, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.

2.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

2.9.1. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę;

2.9.2. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług świadczonych przez Usługodawcę, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;

2.9.3. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych przez Usługodawcę, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

2.10. Usługodawca zastrzega, że wszelkie dostępne statytsyki, na koncie utworzonym przez Użytkownika, zachowane będą maksymalnie do 3 miesięcy po wygaśnięciu aktywnego dostępu.


3. Dodawanie notatek przez Użytkowników

3.1. Użytkownik ma prawo do publikowania w Portalach Prawomaniacy swoich materiałów edukacyjnych, w tym: notatek, referatów, skryptów.

3.2. Zabrania się Użytkownikowi publikowania w Portalach Prawomaniacy treści, których publikacja lub rozpowszechnianie w Internecie bez zgody autora jest zabronione lub narusza prawa osób trzecich w jakikolwiek inny sposób.

3.3. Jeżeli w czasie weryfikacji plików z materiałami edukacyjnymi, o których mowa w Pkt 2.3.1 Regulaminu, powstanie uzasadnione przypuszczenie, że zawierają treści stanowiące duplikat materiałów publikowanych na innych stronach internetowych, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania dalszej weryfikacji, ze skutkiem uznania wszystkich plików za wadliwe. Domniemanie wadliwości pociąga za sobą skutek usunięcia wszystkich dodanych przez Użytkownika plików z materiałami, o których mowa w Pkt 2.3.1 Regulaminu.

3.4. Użytkownik publikujący w Portalach Prawomaniacy treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z Portali Prawomaniacy) tych treści.

4. Rejestracja

4.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług, jak również dokonania transakcji zakupu jest przeprowadzenie przez Użytkownika procesu rejestracji w danym Portalu Prawomaniacy , które następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Formularza udostępnianego przez Usługodawcę w danym Portalu Prawomaniacy oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

4.2. Z momentem zaakceptowania postanowień Regulaminu Użytkownik staje się stroną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, której treść stanowią postanowienia Regulaminu, jak również wszelkie oświadczenia i zastrzeżenia Usługodawcy zawarte w treści danego Portalu Prawomaniacy oraz oświadczenia Użytkownika składane drogą elektroniczną w ramach korzystania z funkcjonalności oferowanych w ramach danego Portalu Prawomaniacy.

4.3. Akceptacja postanowień Regulaminu stanowi oświadczenie woli Użytkownika o związaniu się postanowieniami Regulaminu i zasadami korzystania z Usług zawartymi w danym Portalu Prawomaniacy, jako zobowiązaniami w zakresie korzystanie z Usług.

4.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane, które zawarł w Formularzu są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane osobowe.

4.5. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika osobom trzecim. Udostępnienie przez Użytkownika osobie trzeciej jakichkolwiek danych umożliwiających korzystanie przez osobę trzecią z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika, w tym w szczególności korzystanie z Materiałów i zakupionych dostępów stanowi naruszenie Regulaminu i uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zablokowania konta Użytkownika. Przy czym na potrzeby Regulaminu za osobę trzecią uważana jest również każda dodatkowa osoba (ponad uzgodnioną przez Użytkownika i zagwarantowaną przez Usługodawcę liczbę dostępów do Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika) będąca pracownikiem (lub współpracownikiem) Użytkownika zatrudniającego pracowników (lub współpracowników), której Użytkownik udostępniłby jakiekolwiek dane umożliwiające korzystanie z Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika.

4.6. Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony nazwy Konta Użytkownika (login) oraz przyjętego przez użytkownika hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do zastosowania hasła o najwyższym poziomie trudności w zakresie możliwości dekodowania (zalecane zbudowanie hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne) oraz do stosowania oprogramowania zabezpieczającego w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych zawartych w stosowanym przez Użytkownika sprzęcie komputerowym.

4.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Portali Prawomaniacy przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług o charakterze płatnym lub zakupu towarów. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta Użytkownika i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.

5. Zasady dostępności i korzystania z Materiałów

5.1. Użytkownik oświadcza, iż jest mu wiadome, że wszystkie Materiały, zamieszczone, publikowane czy wykorzystywane zarówno w częściach Portali Prawomaniacy dostępnych bez rejestracji Użytkownika, jak i w częściach do których dostęp wymaga rejestracji (w tym prawa do baz danych), stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez Usługodawcę uprawnień licencyjnych i innych zgód w zakresie rozpowszechniania, i podlegają ochronie na zasadach UPAP oraz konwencji międzynarodowych.

5.2. Jakiekolwiek korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza zapoznawanie się ich treścią za pomocą przeglądarki internetowej oraz zakres dopuszczalny na podstawie postanowień Regulaminu, stanowić będzie naruszenie praw autorskich ze skutkami w postaci odpowiedzialności cywilnej i karnej.

5.3. Udostępnienie Materiałów w Portalach Prawomaniacy oraz korzystanie przez Użytkownika z Portali Prawomaniacy zarówno w części otwartej, jak i w zakresie usługi płatnego dostępu do Materiałów w celu zapoznawania się z ich treścią, jak również w zakresie dozwolonego użytku osobistego, nie uprawnia Użytkownika w szczególności do:

5.3.1. kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Materiałów, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części;

5.3.2. umieszczania odesłań do strony internetowej Portali Prawomaniacy w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia Materiałów;

5.3.3. zwielokrotniania Materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

5.3.4. rozpowszechniania opracowań Materiałów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami;

5.3.5. realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Materiały, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

5.4. Wszelkie oznaczenia handlowe publikowane w Portalach Prawomaniacy oraz oznaczenia handlowe umieszczane w reklamach rozpowszechnianych w Portalach Prawomaniacy są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nierejestrowanymi oznaczeniami handlowymi i podlegają ochronie na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej, konwencji międzynarodowych, Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

5.5. Dozwolone jest korzystanie z treści Materiałów jedynie poprzez przywołanie tytułu i pierwszego akapitu, pod warunkiem, że towarzyszy temu podanie źródła i link do strony internetowej danego Portalu Prawomaniacy, na której opublikowana jest pełna treść.

5.6. Użytkownik oświadcza, ze jest mu wiadome, że treść Materiałów nie stanowi wytycznych, zaleceń ani rekomendacji do jakichkolwiek zachowań i nie może stanowić podstawy do faktycznych decyzji o charakterze ekonomicznym lub prawnym z powołaniem się na treść Materiałów.

6. Zasady subskrypcji Newsletterów

6.1. Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację Usług w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany w danym Portalu Prawomaniacy.

6.2. Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

6.3. Użytkownik, który dokonuje zamówienia subskrypcji Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu UŚUDE ma możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej, w szczególności na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub dotyczących innych podmiotów.

6.4. Cofnięcie zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newslettera na rzecz tego Użytkownika w zakresie, jakim zawiera on informacje handlowe, których wola otrzymywania w formie elektronicznej została odwołana.

6.5. Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6.6. Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnacji z Newslettera (lub otrzymywania informacji handlowych) lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie Użytkownika.

6.7. Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newsletterów w każdym czasie.

6.8. Usługa subskrypcji Newslettera może być bezpłatna albo płatna. W przypadku, w którym usługa ta jest płatna realizacja umowy w części dotyczącej dokonania zamówienia, wykonania płatności i rozpoczęcia świadczenia usługi następuje według zasad właściwych dla korzystania ze Sklepu.

7. Zasady korzystania ze Sklepu

7.1. Dokonywanie zamówienia towarów (lub usług) oferowanych w Portalach Prawomaniacy

7.1.1. Usługodawca prowadzi poprzez Sklep sprzedaż towarów (lub usług) za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów (lub usług) dostępnych w Sklepie, Usługodawca zamieszcza w zakładkach „CENNIK” udostępnianych w poszczególnych Portalach Prawomaniacy.

7.1.2. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane w poszczególnych Portalach Prawomaniacy poprzez aktywowanie zakładki „CENNIK” na każdym Portalu Prawomaniacy przez 24 godziny na dobę.

7.1.3. Użytkownik składa zamówienie, korzystając z funkcji zawierającej słowa „KUP DOSTĘP ”. Potwierdzenie zamówienia ze strony Usługodawcy następuje poprzez list elektroniczny wysłany na wskazany w Koncie Użytkownika adres poczty elektronicznej.

7.1.4. Użytkownik składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży przedmiotu zamówienia ze Usługodawcą.

7.1.5. W ramach zamówienia realizowanego poprzez Koszyk Użytkownik dokonuje:

• wyboru zamawianych towarów i ich ilości (lub usług),

• oznaczenia danych na jakie ma być wystawiona faktura,

• wyboru formy płatności.

7.1.6. Prezentacja towarów (lub usług) na Portalach Prawomaniacy nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, natomiast jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu przez Użytkownika.

7.1.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów (lub usług), a realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary (lub usługi), aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7.1.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw blokowania przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika oraz usuwania i blokowania listów elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik.

7.1.9. Użytkownik składając zamówienie i akceptując zasady Regulaminu potwierdza tym samym swoją akceptację dla zasad prezentacji towarów (lub usług) w tym również Pakietów w zakładce „CENNIK ” na każdym Portalu Prawomaniacy.

7.2. Zmiany w zamówieniach

7.2.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu dokonania płatności za zamówiony towar (lub usługę).

7.2.2. Zamówienia nieopłacone są niewiążące i Użytkownik może dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia lub usunąć je ze swojego Konta Użytkownika. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie usunięte z Konta Użytkownika.

7.3. Ceny

7.3.1. Ceny w Sklepie zamieszczone przy towarze (lub usłudze) zawierają informację o podatku VAT, przedstawiane są w złotych polskich,

7.3.2. Ceną ostateczną i będąca elementem umowy sprzedaży jest cena towaru (lub usługi) podana w zakładce „CENNIK” na każdym Portalu Prawomaniacy w chwili składania zamówienia przez Użytkownika,

7.3.3. Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu po dokonaniu przez Użytkownika wyboru formy płatności,

7.3.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów (lub usług), przeprowadzania, kampanii akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

7.3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia z opłaty.

7.3.6. Rabaty, o których mowa w pkt 7.3.5 przyznawane są na okres ważności 7 dni. Uprawnienia wynikające z nabycia rabatu nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień regulaminu konkretnej promocji.

7.3.7. Promocje inicjowane przez Usługodawcę podlegają łączeniu, jedynie w przypadku w którym regulamin danej promocji opublikowany na stronie internetowej w Portalach Prawomaniacy, przewiduje taką możliwość.

7.3.8. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Usługodawcy do anulowania zamówienia o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

7.3.9. Aktualizacja cen nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą. Zmienione ceny obowiązują Użytkownika w przypadku zawierania kolejnej umowy.

7.4. Dokonywanie płatności i realizacja zamówienia

7.4.1. Płatności oraz rozliczenia transakcji w Sklepie kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.

7.4.2. Zawierając umowę Użytkownik może wybrać następujące formy płatności ceny za zamówione towary (lub usługi):

7.4.2.1 przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Usługodawcę w procesie realizacji zamówienia numer konta,

7.4.2.2 płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),

7.4.2.3 kartą kredytową.

7.4.3. W przypadku płatności kartą kredytową należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury lub paragonu. W wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta kredytowa obciążana jest dwudziestego czwartego dnia od złożenia zamówienia.

7.4.4. Przy formach płatności określonych w pkt. 7.4.2.2 Regulaminu realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

7.4.5. W przypadku wybranych towarów (lub usług), rodzajów produktów (lub usług) lub w zależności od liczby zamawianych towarów (lub usług), Usługodawcy przysługuje uprawnienie do modyfikowania ogólnych zasad dotyczących dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

7.4.6. Zwrotu płatności Usługodawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji. Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę wykorzystaną przez Użytkownika do dokonania płatności.

7.5. Czas wykonywania zamówień

7.5.1. Dostęp do towaru (lub usługi) nabytego w danym Portalu Prawomaniacy jest aktywny od momentu zaksięgowania kwoty na rachunku Usługodawcy.

7.5.2. Użytkownik w ramach produktów „do dnia egzaminu” ma dostęp do zakupionych materiałów do dnia wskazanego w nazwie produktu. Portal zastrzega sobie możliwość nieprzedłużania dostępów do produktów w przypadku zmiany terminu egzaminu.

7.5.3. Zamówienia dostarczane (realizowane) są za pośrednictwem sieci Internet.

8.  Zasady odpłatnego udostępniania Materiałów poprzez trwałe pobranie plików elektronicznych 

8.1. Użytkownik może składać zamówienia i nabywać prawo do Materiałów w formie pliku elektronicznego (np. Audioustawa) dostępnego odpłatnie w Sklepie, na zasadach określonych w Pkt 6 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

8.2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Usługodawca przesyła wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w Koncie Użytkownika, która będzie zawierała potwierdzenia otrzymania należności oraz instrukcję sposobu pobrania pliku.

8.3. W przypadku, w którym zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe Usługodawca poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika Użytkownika. W przypadku uprzedniego dokonania płatności Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego wpłata nastąpiła.

8.4. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z zamówienia - odstąpienia od umowy nabycia prawa pobrania pliku - do momentu pobrania pliku.

8.5. W przypadku, rezygnacji z zamówienia po opłaceniu go przez Użytkownika a przed pobraniem pliku, Usługodawca dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy z którego nastąpiła wpłata.

8.6. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, o którym mowa w Pkt 8.1 Regulaminu, Użytkownik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu pliku. W celu realizacji nabytego uprawnienia do trwałego pobrania pliku mp3, PDF, Word lub innych dokumentów w wersji elektronicznej Użytkownik korzysta z funkcji „POBIERZ” dostępnej poprzez ikonę znajdująca się przy danym produkcie. Po jej użyciu zostanie udostępniony plik do pobrania.

8.7. W celu pobrania pliku mp3, PDF, Word, który jest chroniony DRM użytkownik musi dysponować oprogramowaniem Adobe Digital Editions.

8.8. W przypadku produktu wieloplikowego wyświetlona zostanie lista plików do pobrania. Treść wszystkich Materiałów zawartych w plikach elektronicznych pobranych odpłatnie na powyższych zasadach objęta jest ochroną przewidzianą w UPAP.

8.9. Poprzez nabycie prawa do trwałego poboru pliku elektronicznego Użytkownik nabywa wyłącznie uprawnienie do korzystania z Materiału w zakresie własnego użytku osobistego. Użytkownik nie może udostępniać nabytych w ten sposób Materiałów osobom trzecim.

8.10. Użytkownik w szczególności nie jest uprawniony do:

8.10.1. zwielokrotniania ani wprowadzania do obrotu pobranych Materiałów w całości lub w jakimkolwiek fragmencie;

8.10.2. dokonywania zmian w Materiałach oraz ich treści;

8.10.3. eksploatacji komercyjnej pobranych Materiałów w jakiejkolwiek formie i na jakikolwiek polach eksploatacji;

8.10.4. tworzenia kopii Materiałów i ich udostępniania w sieci Internet, jak również hostowania plików połączonego z ich publikacją lub ograniczonym nawet udostępnianiem.

8.11. Użytkownik zobowiązuje się do staranności w zakresie ochrony pobranych Materiałów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

8.12. W przypadku, w którym Użytkownik użytkuje Materiał niezgodnie z zasadami prawa powszechnego lub Regulaminu, Usługodawca zastrzega wszelkie roszczenia z tym związane, jak również konieczność zawiadomienia właściwych organów. Użytkownik może zgłosić reklamacje dotyczącą nabycia prawa do poboru pliku elektronicznego, w przypadku, gdy plik okaże się uszkodzony lub nie ma możliwości jego uruchomienia z innych przyczyn.

9.  Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Pełne dane administratora danych osobowych: Prawomaniacy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy Bajkowej 127/6, (10-696 Olsztyn), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000349059, REGON 280477558, NIP 739-377-55-51, o kapitale zakładowym wysokości 1.000.050 zł (milion pięćdziesiąt złotych). Usługodawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@arslege.pl oraz adresem korespondencyjnym Administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub „IOD”.

9.2. Usługodawca jako administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

9.3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rejestracji konta Użytkownika, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej z Użytkownikiem Umowy – dane osobowe przechowywane są przez czas realizacji umowy i zamówień lub przez czas korzystania z danej Usługi oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających,
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celach dokonania rozliczenia w związku z korzystaniem z usług i w celach archiwizacyjnych (w celach rachunkowych, podatkowych i księgowych), gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez Usługodawcę obowiązków prawnych ciążących na nim na podstawie przepisów prawa z zakresu rachunkowości i podatków – dane osobowe przechowywane są przez okres 6 lat od dnia świadczenia Usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych,
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, rozumianych jako:

  - rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia – dane osobowe przechowywane są przez czas rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację,

  - realizacja prawa do odstąpienia od Umowy w przypadku skorzystania z tego prawa przez Użytkownika – dane osobowe przechowywane są przez okres okres trzech lat od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość,

  - wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi – dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do wyjaśnienia tych okoliczności lub przez czas niezbędny do dochodzenia przez Usługobiorcę roszczeń związanych z niedozwolonym korzystaniem z Usługi,

  - dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami – dane osobowe przechowywane są do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w przypadku wszczęcia takiego postępowania,  

  - w celach archiwizacji dokumentów – dane osobowe przechowywane są przez czas wymagany prawem,

  - prowadzenie kontaktu w związku ze świadczonymi Usługami lub udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania- dane osobowe przechowywane są przez czas prowadzenia tego kontaktu, następnie prowadzona korespondencja będzie archiwizowana przez okres pięciu lat.  

  - prowadzenie marketingu własnych produktów i usług w formie tradycyjnej (papierowej) – dane osobowe przechowywane są do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie danych.

 4. na podstawie udzielonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia, dane osobowe są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie, nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w konkretnym celu.

9.4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Użytkownikowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych w wyniku korzystania z Usługi do potrzeb Użytkowników.

9.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji Usługi , w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO podanie danych jest dobrowolne i nie jest konieczne do zrealizowania Usługi, jednak brak podania tych danych może utrudnić osiągnięcie przez Usługodawcę lub Użytkownika celu w jakim miało służyć przetwarzanie danych.. Podjęte przez Użytkownika czynności które skutkować będą pozbawieniem Usługodawcy prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji przez Usługodawcę Usług.

9.6. W przypadku konieczności realizacji Usług dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Usługi. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Usługodawcy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania, w szczególności w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. usług teleinformatycznych tj.: hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych, usług księgowych, usług prawnych, doradczych. W ramach niektórych Usług, zwłaszcza związanych z pośrednictwem, dane osobowe będą przekazywane Partnerom, z którymi współpracuje Usługodawca w ramach świadczenia usługi pośrednictwa. W uzasadnionych przypadkach odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty (odpowiednie instytucje lub organy) uprawnione na podstawie przepisów prawa.

9.8. Użytkownik ma prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • prawo sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika (Art. 21 RODO),
 • w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed ich cofnięciem.

9.9. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@arslege.pl

9.9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem:  https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

9.10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10.Rozwiązanie umowy zawartej na podstawie Regulaminu

 

10.1. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

10.2. Zawarta na zasadach Regulaminu umowa o świadczenie Usług w części w której Usługi są bezpłatne może być rozwiązana przez Usługodawcę poprzez usunięcie Konta Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie praw od zawieszenia świadczenia Usług na podstawie zawartej umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w Regulaminie.

10.3. Umowa o zakup towaru (lub usługi) zawarta na zasadach Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem może być rozwiązana poprzez odstąpienie od umowy na zasadach określonych w szczegółowych regulacjach Regulaminu dotyczących funkcjonowania Sklepu.

10.4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę i usunięciu konta z danego Portalu Prawomaniacy wskutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

10.5. W każdym przypadku odstąpienia od umowy wszelkie zgody i zezwolenia wyrażone i udzielone przez Użytkownika w okresie jej obowiązywania, a w szczególności zgody i zezwolenia w zakresie przetwarzania danych osobowych pozostają w mocy, do czasu ich odwołania.

10.6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy pozostają w mocy jako wiążące wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące zasad udostępniania i korzystania z Materiałów oraz skutków prawnych korzystania przez Użytkownika z Materiałów z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

11. Odstąpienie od umowy

11.1. Konsument ma prawo bez podawania przyczyny odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni liczonych od momentu zawarcia umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

11.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje Kursów video dostępnych na stronie www.arslege.pl/video/. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, z uwagi na charakter usługi, będących treściami cyfrowymi, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienia do odstąpienia od Umowy z chwilą rozpoczęcia odtwarzania pierwszego materiału video po zakupie.

11.3. Konsument korzystający z prawa odstąpienia od umowy powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W tym celu Konsument może skorzystać z gotowego formularza (Załącznik nr 1) lub sporządzić je samodzielnie. Oświadczenie należy dostarczyć drogą pocztową na adres: Prawomaniacy Sp. z o.o. ul. Bajkowej 127/6, (10-696 Olsztyn), lub drogą elektroniczną na adres kontakt@arslege.pl. W przypadku złożenia oświadczenia drogą elektroniczną Usługodawca potwierdzi odebranie wiadomości poprzez wysłanie do Użytkownika wiadomości e-mail.

11.4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, Usługodawca zwróci Konsumentowi zapłaconą kwotę w taki sam sposób, w jaki została ona uiszczona.

12. Ogólne warunki dokonywania reklamacji

12.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portali Prawomaniacy, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Portali Prawomaniacy mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: kontakt@arslege.pl przez całą dobę.

12.2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.

12.3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w reklamacji.

12.4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portali Prawomaniacy nie będą rozpatrywane. Usługodawca nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji

12.5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Korzystając z funkcjonalności Portali Prawomaniacy, zarówno w zakresie nie wymagającym rejestracji Użytkownika, jak w zakresie tego wymagającym, w tym w zakresie Usług odpłatnych, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania, niezależnie od postawień Regulaminu, zasad netykiety, której naruszenia traktowane będą przez Usługodawcę, jako naruszenia Regulaminu.

13.2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej w formie tekstu jednolitego.

13.3. Wszelkie czynności prawne zrealizowane przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą wykonywane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, UŚUDE, UPAP oraz innych właściwych przepisów.

13.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze stosowania Regulaminu oraz umów zawartych a jego podstawie jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

14. Załącznik nr 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ usług (*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) wybrać właściwe

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.