Na potrzeby naszej witryny używamy plików cookie w celu personalizacji treści i reklam, analizowania ruchu na stronie oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych.Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.
Sprawdź też: politykę cookiespolitykę prywatności.

Akceptuję

Kodeks Postępowania Karnego

Czas wykładów: 16h 37min
Liczba pytań testowych: 1283

Opis kursu:

Wykład video z Kodeksu postępowania karnego

zawiera dokładne i szczegółowe

wyjaśnienie procedury karnej

z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych zmian w prawie karnym. Najważniejsze zagadnienia zostały zaprezentowane w formie plansz graficznych, które ułatwią ich zrozumienie. Po każdej części wykładu można rozwiązać test, który sprawdzi wiedzę z omówionego materiału.
dr hab. Justyna Karaźniewicz
dr hab. Justyna Karaźniewicz
KUP WSZYSTKIE TYLKO 449PLN
UZYSKAJ DOSTĘP TYLKO 112PLN
Spis treści
Aby obejrzeć wersję demonstracyjną Kursu Video – zaloguj się w serwisie.

ZALOGUJ
Dział IV. Czynności procesowe nie posiada odrębnego video. Zagadnienia te zostały omówione przy okazji innych działów, np. przy uprawnieniach stron.
Zachęcamy do rozwiązywania testów z tego Działu.

Dział I. Przepisy wstępne OGLĄDAJ

TEST - Dział I. Przepisy wstępne (0/50) ROZWIĄŻ TEST

Dział II. Sąd

Rozdział 1. Właściwość i skład sądu OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 1. Właściwość i skład sądu (0/29) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 2. Wyłączenie sędziego OGLĄDAJ

TEST - Dział II. Sąd (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny OGLĄDAJ

Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 4. Pokrzywdzony OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 4. Pokrzywdzony (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 7. (Uchylony)

Rozdział 8. Oskarżony OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 8. Oskarżony (0/21) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny OGLĄDAJ

Rozdział 10a Podmiot zobowiązany OGLĄDAJ

Rozdział 10b Właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem OGLĄDAJ

TEST - Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (0/81) ROZWIĄŻ TEST

Dział IV. Czynności procesowe

Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 12. Narada i głosowanie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 12. Narada i głosowanie (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 13. Porządek czynności procesowych OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 13. Porządek czynności procesowych (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 14. Terminy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 14. Terminy (0/12) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 15. Doręczenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 15. Doręczenia (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 16. Protokoły OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 16. Protokoły (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów

TEST - Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

TEST - Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt (0/8) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IV. Czynności procesowe (0/115) ROZWIĄŻ TEST

Dział V. Dowody

Rozdział 19. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 19. Przepisy ogólne (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego

Rozdział 21. Świadkowie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 21. Świadkowie (0/28) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie (0/27) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów (0/9) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział V. Dowody (0/122) ROZWIĄŻ TEST

Dział VI. Środki przymusu OGLĄDAJ

Rozdział 27. Zatrzymanie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 27. Zatrzymanie (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 28. Środki zapobiegawcze OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 28. Środki zapobiegawcze (0/52) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy OGLĄDAJ

Rozdział 30. List żelazny OGLĄDAJ

Rozdział 31. Kary porządkowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 31. Kary porządkowe (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe (0/5) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VI. Środki przymusu (0/87) ROZWIĄŻ TEST

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

Rozdział 33. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 33. Przepisy ogólne (0/23) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 34. Wszczęcie postępowania przygotowawczego OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 35. Śledztwo OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 35. Przebieg śledztwa (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 36a. Dochodzenie OGLĄDAJ

Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

TEST - Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym (0/5) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 39. Akt oskarżenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 39. Akt oskarżenia (0/10) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VII. Postępowanie przygotowawcze (0/103) ROZWIĄŻ TEST

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia (0/30) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej (0/31) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 45. Przewód sądowy OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 45. Przewód sądowy (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 46. Głosy stron OGLĄDAJ

Rozdział 47. Wyrokowanie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 47. Wyrokowanie (0/35) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji (0/160) ROZWIĄŻ TEST

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

Rozdział 48. Przepisy ogólne OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 48. Przepisy ogólne (0/41) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 49. Apelacja OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 49. Apelacja (0/34) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw

TEST - Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw (0/20) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział IX. Postępowanie odwoławcze (0/95) ROZWIĄŻ TEST

Dział X. Postępowania szczególne OGLĄDAJ

Rozdział 51. (Uchylony)

Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego (0/24) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 53. Postępowanie nakazowe OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 53. Postępowanie nakazowe (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 54. Skreślony

Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone (0/30) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział X. Postępowania szczególne (0/70) ROZWIĄŻ TEST

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

Rozdział 55. Kasacja OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 55. Kasacja (0/51) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 55a. Skarga na wyrok sądu odwoławczego

Rozdział 56. Wznowienie postępowania OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 56. Wznowienie postępowania (0/13) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (0/64) ROZWIĄŻ TEST

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego OGLĄDAJ

Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 59. Ułaskawienie OGLĄDAJ

TEST - Rozdział 59. Ułaskawienie (0/18) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej

Rozdział 60. Wyrok łączny OGLĄDAJ

TEST - Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (0/47) ROZWIĄŻ TEST

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych

TEST - Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych (0/13) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych

TEST - Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych (0/16) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia.

Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia

TEST - Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego

TEST - Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów

TEST - Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów (0/10) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

TEST - Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych (0/19) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

TEST - Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

TEST - Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 65c Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego

Rozdział 65d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orze

Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania

TEST - Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania (0/15) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

TEST - Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty... (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym

TEST - Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym (0/6) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

TEST - Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (0/7) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku

TEST - Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku (0/14) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym

TEST - Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (0/9) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności.

Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności.

Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia

Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie.

Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony

Rozdział 67. Przepisy końcowe

TEST - Rozdział 67. Przepisy końcowe (0/6) ROZWIĄŻ TEST

TEST - Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych (0/193) ROZWIĄŻ TEST

Dział XIV. Koszty procesu

Rozdział 68. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 68. Przepisy ogólne (0/11) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych

Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu

TEST - Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu (0/20) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 71. (Uchylony)

TEST - Dział XIV. Koszty procesu (0/34) ROZWIĄŻ TEST

Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych

Rozdział 72. Przepisy ogólne

TEST - Rozdział 72. Przepisy ogólne (0/22) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze

Rozdział 74. Postępowanie przed sądem

TEST - Rozdział 74. Postępowanie przed sądem (0/8) ROZWIĄŻ TEST

Rozdział 75. Skreślony

TEST - Dział XV. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych (0/33) ROZWIĄŻ TEST

Zakończenie OGLĄDAJ

Wykrzyknik

Kliknij "Lubię to!", aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach.